Hướng dẫn để truy nhập vào giao diện người dùng 2007

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này đề cập đến Microsoft Office Access 2007 mới giao diện người dùng (UI). Giao diện người dùng mới là kết quả của mở rộng nghiên cứu và kiểm tra khả năng sử dụng và nó được thiết kế để giúp dễ dàng tìm thấy các lệnh mà bạn cần.

Bạn sẽ tìm hiểu về các thành phần giao diện người dùng mới — họ là gì và làm thế nào để làm việc với chúng. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách bật các tài liệu chia theo tab trong một cơ sở dữ liệu, và làm thế nào để dẫn hướng các đối tượng giao diện mới.

Trong bài viết này

Tổng quan

Bắt đầu với Microsoft Office Access

Ruy-băng

Ngăn dẫn hướng

Tài liệu chia theo tab

Thanh trạng thái

Thanh công cụ Mini

Nhận trợ giúp

Tổng quan

Giao diện người dùng mới trong Office Access 2007 bao gồm một số yếu tố xác định cách thức bạn tương tác với sản phẩm. Các thành phần mới được chọn để giúp bạn truy nhập chính, và để giúp bạn tìm thấy các lệnh mà bạn cần nhanh hơn. Thiết kế mới cũng giúp dễ dàng khám phá các tính năng nếu không có thể vẫn bị ẩn dưới lớp của thanh công cụ và menu. Và bạn sẽ chuẩn bị và chạy nhanh hơn, nhờ Bắt đầu với Microsoft Office Access trang mới, mà cung cấp cho bạn quyền truy nhập nhanh của chúng tôi mới bắt đầu trải nghiệm, bao gồm bộ mẫu thiết kế chuyên nghiệp.

Thành phần giao diện mới nhất có nghĩa được gọi là ruy-băng, đây là một phần của Giao diện người dùng Microsoft Office Fluent. Ribbon là dải ở trên cùng của cửa sổ chương trình có chứa nhóm các lệnh. Ruy-băng Office Fluent cung cấp một ngôi nhà duy nhất cho các lệnh và thay thế chính cho các menu và thanh công cụ. Trên ruy-băng là các tab kết hợp các lệnh trong các cách tiện. Trong Office Access 2007, các tab ruy-băng chính là trang đầu, tạo, Dữ liệu ngoàiCông cụ cơ sở dữ liệu. Mỗi tab có chứa nhóm các lệnh liên quan, và các nhóm này làm nổi bật một số bổ sung mới giao diện người dùng thành phần, chẳng hạn như bộ sưu tập, đây là một loại điều khiển trình bày các lựa chọn về mặt trực quan mới.

Thành phần giao diện mới chính trong Office Access 2007 là:

 • Bắt đầu với Microsoft Office Access    Trang được hiển thị khi bạn khởi động Access từ nút Windows bắt đầu hoặc từ một lối tắt trên máy tính.

 • Ruy-băng Office Fluent    Khu vực ở phía trên cùng của cửa sổ chương trình nơi bạn có thể chọn lệnh.

  • Tab lệnh    Lệnh kết hợp trong các cách tiện.

  • Contextual lệnh tab    Tab lệnh xuất hiện tùy theo ngữ cảnh của bạn — đối tượng mà bạn đang làm việc trên hoặc nhiệm vụ mà bạn đang thực hiện.

  • Bộ sưu tập    Điều khiển hiển thị một lựa chọn về mặt trực quan để bạn có thể nhìn thấy kết quả bạn sẽ nhận được.

  • Thanh công cụ truy nhập nhanh    Một thanh công cụ chuẩn một lần xuất hiện trên ruy-băng và cung cấp quyền truy nhập bấm một lần vào lệnh nhất cần thiết, chẳng hạn như lưuhoàn tác.

 • Ngăn dẫn hướng    Khu vực bên trái của cửa sổ hiển thị đối tượng cơ sở dữ liệu của bạn. Ngăn dẫn hướng sẽ thay thế cửa sổ cơ sở dữ liệu từ các phiên bản trước của Access.

 • Tabbed tài liệu    Của bạn bảng, truy vấn, biểu mẫu, báo cáo, trang và macro được hiển thị dưới dạng tài liệu chia theo tab.

 • Thanh trạng thái    Thanh ở phía dưới cùng của cửa sổ chương trình sẽ hiển thị thông tin trạng thái và bao gồm các nút cho phép bạn thay đổi dạng xem của bạn.

 • Công cụ mini    Một phần tử trên đối tượng minh bạch sẽ xuất hiện ở phía trên văn bản mà bạn đã chọn, để bạn có thể dễ dàng áp dụng định dạng cho văn bản.

  Mẹo: Trong Access 2010, giao diện người dùng mới có được tinh lọc và thực hiện khác có thể tùy chỉnh.

Đầu Trang

Bắt đầu với Microsoft Office Access

Khi bạn bắt đầu Office Access 2007 bằng cách bấm vào nút Windows bắt đầu hoặc một lối tắt trên máy tính (nhưng không khi bấm vào cơ sở dữ liệu), trang Bắt đầu với Microsoft Office Access sẽ xuất hiện. Trang này cho biết bạn có thể làm gì để bắt đầu trong Office Access 2007.

Bắt đầu với trang Microsoft Office Access

Ví dụ, bạn có thể tạo cơ sở dữ liệu trống mới, tạo cơ sở dữ liệu từ một mẫu, hoặc mở một cơ sở dữ liệu gần đây (nếu bạn đã mở một số cơ sở dữ liệu trước khi). Bạn cũng có thể đi trực tiếp vào Microsoft Office Online để tìm hiểu thêm về Hệ thống Microsoft Office 2007 và Office Access 2007, hoặc bạn có thể bấm Nút Microsoft Office Hình ảnh nút Office và sử dụng menu để mở một cơ sở dữ liệu hiện có.

Mở cơ sở dữ liệu trống mới

 1. Khởi động Access từ menu bắt đầu hoặc từ một lối tắt.

  Các bắt đầu với trang Microsoft Office Access sẽ xuất hiện.

 2. Trên trang Bắt Đầu với Microsoft Office Access, bên dưới Cơ sở dữ liệu Trống Mới, bấm vào Cơ sở dữ liệu Trống.

 3. Trong ngăn Cơ sở dữ liệu trống , trong hộp Tên tệp , nhập tên tệp hoặc sử dụng đã được cung cấp cho bạn.

 4. Bấm Tạo.

  Cơ sở dữ liệu mới được tạo ra, và một bảng mới được mở trong dạng xem biểu dữ liệu.

Office Access 2007 cung cấp một số mẫu với sản phẩm, và bạn có thể tải xuống hơn từ Microsoft Office Online. Mẫu là gì? Trong ngữ cảnh của Office Access 2007, nó là một cơ sở dữ liệu thiết kế sẵn hoàn tất với thiết kế chuyên nghiệp bảng, biểu mẫu và báo cáo. Mẫu cung cấp cho bạn bắt đầu lớn đầu khi bạn tạo cơ sở dữ liệu mới.

Tạo cơ sở dữ liệu mới từ mẫu nổi bật

 1. Khởi động Access từ menu bắt đầu hoặc từ một lối tắt.

  Các bắt đầu với trang Microsoft Office Access sẽ xuất hiện.

 2. Trên trang Bắt đầu với Microsoft Office Access , bên dưới Tính năng mẫu trực tuyến, bấm mẫu.

 3. Trong hộp tên tệp, nhập tên tệp hoặc sử dụng đã được cung cấp cho bạn.

 4. Hoặc bạn có thể kiểm tra các tạo và nối kết cơ sở dữ liệu của bạn lên site Windows SharePoint Services nếu bạn muốn nối kết đến một site Windows SharePoint Services.

 5. Bấm tạo
  - hoặc -
  bấm tải xuống

  Access tạo cơ sở dữ liệu mới từ mẫu và mở nó.

Bạn có thể tải xuống bổ sung mẫu từ Office Online trực tiếp từ trong giao diện người dùng Office Access 2007 .

Tạo cơ sở dữ liệu mới từ một mẫu trực tuyến Microsoft Office

 1. Khởi động Access từ menu bắt đầu hoặc từ một lối tắt.

  Các bắt đầu với trang Microsoft Office Access sẽ xuất hiện.

 2. Trên Bắt đầu với Microsoft Office Access trang, trong ngăn công cụ Thể loại mẫu , bấm một thể loại và sau đó, khi mẫu trong thể loại đó xuất hiện, hãy bấm mẫu.

 3. Trong hộp tên tệp, nhập tên tệp hoặc sử dụng đã được cung cấp cho bạn.

 4. Bấm vào Download (Tải xuống).

  Access tự động tải mẫu, tạo cơ sở dữ liệu mới dựa trên mẫu đó, lưu trữ nó trong thư mục tài liệu của bạn (ví dụ, thư mục tài liệu của tôi), và mở cơ sở dữ liệu.

Khi bạn mở (hoặc tạo và mở) cơ sở dữ liệu, Access thêm tên tệp và vị trí của cơ sở dữ liệu vào danh sách nội bộ của tài liệu đã dùng gần đây nhất. Danh sách này được hiển thị trên trang Bắt đầu với Microsoft Office Access để bạn có thể dễ dàng mở cơ sở dữ liệu đã dùng gần đây nhất của bạn.

Mở cơ sở dữ liệu được dùng gần đây

 1. Khởi động Access.

 2. Trên trang Bắt đầu với Microsoft Office Access , bên dưới Mở cơ sở dữ liệu gần đây, bấm cơ sở dữ liệu mà bạn muốn mở.

  Access mở cơ sở dữ liệu.

Mở cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng nút Microsoft Office Access

 1. Khởi động Access.

 2. Bấm Nút Microsoft Office Hình ảnh nút Office , sau đó bấm cơ sở dữ liệu mà bạn muốn mở, nếu nó xuất hiện trong ngăn bên phải của menu.
  - hoặc -
  bấm Microsoft Office Button Hình ảnh nút Office , sau đó bấm mở. Khi hộp thoại mở sẽ xuất hiện, hãy nhập tên tệp, sau đó bấm mở.

  Cơ sở dữ liệu sẽ mở ra.

Đầu Trang

Ruy-băng

Ruy-băng Office Fluent là thay thế chính cho các menu và thanh công cụ và cung cấp giao diện lệnh chính trong Office Access 2007. Một trong những lợi thế chính của ruy-băng là nó củng cố, ở một nơi, những nhiệm vụ hoặc mục nhập chỉ sử dụng để yêu cầu menu, thanh công cụ, ngăn tác vụ và các thành phần giao diện người dùng để hiển thị. Cách này, bạn có chỉ một nơi để tìm các lệnh, thay vì vô số vị trí.

Khi bạn mở cơ sở dữ liệu, Ribbon xuất hiện ở phía trên cùng của cửa sổ chính Office Access 2007 , nơi nó hiển thị các lệnh trong tab lệnh hiện hoạt.

Ribbon Access

Ribbon chứa một chuỗi các lệnh tab có chứa lệnh. Trong Office Access 2007, các tab lệnh chính là trang đầu, tạo, Dữ liệu ngoàiCông cụ cơ sở dữ liệu. Mỗi tab có chứa nhóm các lệnh liên quan, và các nhóm này làm nổi bật một số bổ sung mới giao diện người dùng thành phần, chẳng hạn như bộ sưu tập, đây là một loại điều khiển trình bày các lựa chọn về mặt trực quan mới.

Các lệnh trên ruy-băng đưa vào tài khoản đối tượng hiện hoạt. Ví dụ, nếu bạn có một bảng mở trong dạng xem biểu dữ liệu và bạn bấm vào biểu mẫu trên tab tạo , trong nhóm biểu mẫu , Office Access 2007 tạo biểu mẫu, tùy thuộc vào bảng hiện hoạt. Tức là tên của bảng hiện hoạt được nhập vào trong biểu mẫu RecordSource thuộc tính.

Bạn có thể sử dụng lối tắt bàn phím với ruy-băng. Tất cả các lối tắt bàn phím từ phiên bản trước của Access tiếp tục làm việc. Hệ thống truy nhập bàn phím sẽ thay thế bộ tăng tốc menu từ các phiên bản trước của Access. Hệ thống này sử dụng các chỉ báo nhỏ với một chữ cái hoặc tổ hợp chữ cái sẽ xuất hiện trên ruy-băng và cho biết những gì bàn phím lối tắt actives điều khiển bên dưới.

Khi bạn đã chọn một tab lệnh, bạn có thể duyệt các lệnh sẵn dùng trong tab đó.

Chọn một tab lệnh

 1. Khởi động Access.

 2. Bấm vào tab bạn muốn.

-hoặc-

 1. Khởi động Access.

 2. Nhấn và nhả phím ALT.

  Các mẹo phím xuất hiện.

 3. Nhấn phím hoặc phím Hiển thị trong Mẹo phím trên hoặc gần nhất với tab lệnh mà bạn muốn.

Bạn có thể thực hiện một lệnh một số cách khác nhau. Định tuyến trực tiếp nhất và nhanh nhất là sử dụng lối tắt bàn phím được liên kết với lệnh. Nếu bạn biết lối tắt bàn phím được sử dụng một phiên bản trước của Access, nó cũng sẽ hoạt động trong Office Access 2007.

Để biết thêm thông tin về lối tắt bàn phím, hãy xem lối tắt bàn phím cho truy nhập.

Thực hiện một lệnh

 1. Khởi động Access.

 2. Bấm vào tab thích hợp cho lệnh. Bảng sau đây Hiển thị một mẫu đại diện của các tab và các lệnh sẵn dùng trên mỗi tab. Các tab và lệnh có thay đổi tùy thuộc vào những gì bạn đang làm.

Tab lệnh

Thông thường điều bạn có thể thực hiện

Home

Chọn một dạng xem khác nhau.

Sao chép và dán từ bảng tạm.

Đặt các phông đặc tính hiện tại.

Đặt căn chỉnh phông hiện tại.

Áp dụng định dạng vào bản ghi nhớ trường văn bản có định dạng.

Làm việc với bản ghi (làm mới, mới, lưu, xóa, tổng chính tả, hơn).

Sắp xếp và lọc bản ghi.

Tìm bản ghi.

Tạo

Tạo một bảng trống mới.

Tạo một bảng mới bằng cách dùng một mẫu bảng.

Tạo danh sách trên một site SharePoint và bảng trong cơ sở dữ liệu hiện tại nối kết đó vào danh sách mới được tạo.

Tạo một bảng trống mới trong dạng xem thiết kế.

Tạo biểu mẫu dựa trên hoạt động bảng hoặc truy vấn.

Tạo biểu đồ hoặc bảng pivot mới.

Tạo báo cáo mới dựa trên hoạt động bảng hoặc truy vấn.

Tạo truy vấn mới, macro, mô-đun hoặc mô-đun lớp học.

Dữ liệu Ngoài

Nhập hoặc nối kết đến dữ liệu ngoài.

Xuất dữ liệu.

Thu thập và cập nhật dữ liệu qua email.

Làm việc với danh sách SharePoint ngoại tuyến.

Tạo lưu Excel và lưu hoạt động xuất khẩu.

Di chuyển một số hoặc tất cả các phần của một cơ sở dữ liệu vào một site SharePoint mới hoặc hiện có.

Công cụ cơ sở dữ liệu

Khởi động trình soạn thảo Visual Basic hoặc chạy macro.

Tạo và xem mối quan hệ bảng.

Hiện/ẩn phụ thuộc đối tượng hoặc trang thuộc tính

Chạy trình văn bản cơ sở dữ liệu hoặc phân tích hiệu suất.

Di chuyển dữ liệu Microsoft SQL Server hoặc cơ sở dữ liệu Access (bảng).

Chạy trình quản lý bảng đã nối kết.

Quản lý truy nhập bổ trợ.

Tạo hoặc sửa Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun.

 1. Bấm vào điều khiển đại diện cho lệnh. Ngoài ra, nếu bạn biết lối tắt bàn phím cho lệnh từ phiên bản trước của Access, hãy nhập lối tắt bàn phím bằng cách sử dụng bàn phím.

  -hoặc-

  Nhấn và nhả phím ALT.

  Các phím truy nhập xuất hiện.

  Nhấn phím hoặc phím Hiển thị trong Mẹo phím được liên kết với lệnh mà bạn muốn.

Tab ngữ cảnh lệnh

Ngoài các tab lệnh chuẩn Office Access 2007 sử dụng một thành phần giao diện người dùng mới trong Office Professional 2007 được gọi là tab theo ngữ cảnh lệnh tùy theo ngữ cảnh của bạn (nghĩa là, mà đối tượng bạn đang làm việc và những gì bạn đang làm gì), một hoặc nhiều theo ngữ cảnh lệnh tab có thể xuất hiện bên cạnh tab lệnh chuẩn.

Tab ngữ cảnh

Kích hoạt một tab lệnh theo ngữ cảnh

 • Bấm vào tab lệnh theo ngữ cảnh.

-hoặc-

 1. Nhấn và nhả phím ALT.

  Các phím truy nhập xuất hiện.

 2. Nhấn phím hoặc phím Hiển thị trong phím truy nhập xuất hiện trên hoặc gần nhất với tab lệnh theo ngữ cảnh.

Tab ngữ cảnh lệnh chứa các lệnh và tính năng mà bạn cần làm việc trong một ngữ cảnh cụ thể. Ví dụ, khi bạn mở một bảng trong dạng xem thiết kế, các tab ngữ cảnh chứa các lệnh chỉ áp dụng khi bạn đang làm việc với bảng trong dạng xem đó. Là một ví dụ, khi bạn mở một bảng trong dạng xem thiết kế, tab theo ngữ cảnh lệnh có tên là thiết kế sẽ xuất hiện bên cạnh tab Công cụ nâng cao . Khi bạn bấm vào tab thiết kế , Ribbon Hiển thị các lệnh sẵn dùng cho bạn chỉ khi đối tượng có trong dạng xem thiết kế.

Bộ sưu tập   

Cải tiến khác là một phần của giao diện người dùng mới Office Access 2007 là điều khiển mới gọi là một bộ sưu tập. Điều khiển thư viện được thiết kế để làm việc với ruy-băng và tập trung sự chú ý của bạn nhận kết quả mà bạn muốn. Thay vì chỉ hiển thị lệnh, điều khiển bộ sưu tập Hiển thị kết quả của việc sử dụng các lệnh. Ý tưởng là cung cấp một cách trực quan cho bạn duyệt và xem những gì Office Access 2007 có thể thực hiện, với tiêu điểm trên trang kết quả, thay vì chỉ tập trung vào các lệnh của mình.

Bộ sưu tập Lề

Bộ sưu tập đến trong hình dạng khác nhau và kích cỡ. Không có bố trí lưới, bản trình bày dạng giống như menu giảm xuống, và thậm chí một bố trí trên ruy-băng mà đặt nội dung của bộ sưu tập chính trên ruy-băng.

Ẩn ruy-băng

Đôi khi, bạn có thể cần một chút thêm khoảng trống để dành cho khu vực làm việc của bạn. Vì lý do nào đó, ruy-băng có thể được thu gọn sao cho chỉ thanh bằng lệnh tab còn lại. Để đóng ruy-băng, bấm đúp vào tab lệnh hiện hoạt. Để mở lại nó, bấm đúp vào tab hiện hoạt lệnh lại.

Ẩn và khôi phục ruy-băng

 1. Bấm đúp vào tab lệnh hiện hoạt (tab hiện hoạt là tô sáng tab).

  Tab Tạo

 2. Bấm đúp vào tab hiện hoạt lệnh lại để khôi phục ruy-băng.

Thanh công cụ Truy nhập Nhanh   

Thanh công cụ truy nhập nhanh là, theo mặc định, một khu vực nhỏ liền kề để cho phép một lần bấm truy nhập vào các lệnh ruy-băng. Đặt mặc định của lệnh là những người mà bạn dựa trên mức độ thường xuyên, chẳng hạn như lưu, hoàn táclàm lại. Tuy nhiên, bạn có thể tùy chỉnh thanh công cụ truy nhập nhanh để bao gồm các lệnh mà bạn thường dùng nhất. Bạn cũng có thể thay đổi vị trí của thanh công cụ và thay đổi nó từ mặc định kích thước nhỏ với kích cỡ lớn. Thanh công cụ nhỏ xuất hiện bên cạnh các lệnh tab trên ruy-băng. Khi bạn chuyển sang kích cỡ lớn, thanh công cụ xuất hiện bên dưới ruy-băng và độ rộng đầy đủ của nó sẽ mở rộng.

Thanh công cụ truy nhập nhanh

Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh

 1. Bấm vào mũi tên thả xuống ngoài cùng bên phải trong thanh công cụ.

 2. Bấm Tùy chỉnh công cụ truy nhập nhanh, sau đó bấm Lệnh khác.

 3. Trong hộp thoại Tùy chọn Access , chọn lệnh hoặc lệnh mà bạn muốn thêm, sau đó bấm Thêm.

 4. Để loại bỏ lệnh, tô sáng nó trong danh sách ở bên phải, sau đó bấm loại bỏ. Ngoài ra, bấm đúp vào lệnh trong danh sách.

 5. Bấm OK khi bạn đã hoàn thành thao tác.

Đầu Trang

Ngăn Dẫn hướng

Khi bạn mở cơ sở dữ liệu hoặc tạo mới, tên đối tượng cơ sở dữ liệu của bạn xuất hiện trong ngăn dẫn hướng. Các đối tượng cơ sở dữ liệu có của bạn bảng, biểu mẫu, báo cáo, trang, macro và mô-đun. Ngăn dẫn hướng sẽ thay thế cửa sổ cơ sở dữ liệu được sử dụng phiên bản trước của Access — — nếu bạn đã dùng cửa sổ cơ sở dữ liệu để thực hiện nhiệm vụ trong phiên bản trước đây, bạn bây giờ thực hiện nhiệm vụ đó bằng cách dùng ngăn dẫn hướng trong Office Access 2007. Ví dụ, nếu bạn muốn thêm hàng vào bảng trong dạng xem biểu dữ liệu, bạn hãy mở bảng đó từ ngăn dẫn hướng.

Ngăn dẫn hướng Northwind 2007

Để mở một đối tượng cơ sở dữ liệu hoặc áp dụng một lệnh cho một đối tượng cơ sở dữ liệu, bấm chuột phải vào đối tượng và chọn mục menu từ menu ngữ cảnh. Các lệnh trên menu ngữ cảnh khác nhau tùy theo loại đối tượng.

Mở một đối tượng cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như bảng, biểu mẫu hoặc báo cáo

 • Trong ngăn dẫn hướng, bấm đúp vào đối tượng.

  -hoặc-

  Trong ngăn dẫn hướng, chọn đối tượng, sau đó nhấn ENTER.

  -hoặc-

 • Trong ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào đối tượng.

 • Trong menu ngữ cảnh, bấm vào mục menu.

Lưu ý rằng bạn có thể thiết lập tùy chọn để mở đối tượng với một lần bấm trong hộp thoại Tùy chọn dẫn hướng .

Ngăn dẫn hướng chia đối tượng cơ sở dữ liệu của bạn thành các thể loại và các thể loại chứa nhóm. Một số thể loại được xác định trước cho bạn, và bạn cũng có thể tạo nhóm tùy chỉnh của riêng bạn.

Theo mặc định, ngăn dẫn hướng sẽ xuất hiện khi bạn mở cơ sở dữ liệu trong Office Access 2007, bao gồm cơ sở dữ liệu được tạo trong phiên bản trước của Access. Bạn có thể ngăn không cho ngăn dẫn hướng xuất hiện theo mặc định bằng cách đặt các tùy chọn chương trình. Bộ các bước sau đây sẽ giải thích cách thực hiện mỗi hành động.

Để hiện hoặc ẩn ngăn dẫn hướng   

 • Bấm vào nút ở góc trên bên phải của ngăn dẫn hướng ( Nút Đóng/mở thanh màn trập cho Ngăn dẫn hướng trong Access ), hoặc nhấn F11.

Ngăn dẫn hướng ngăn xuất hiện theo mặc định

 • Bấm vào Microsoft Office Button Hình ảnh nút Office , rồi bấm vào Tuỳ chọn Access.

  Hộp thoại Tùy chọn Access sẽ xuất hiện.

 • Trong ngăn bên trái, bấm Cơ sở dữ liệu hiện tại.

 • Trong phần dẫn hướng, hãy xóa hộp kiểm Hiển thị ngăn dẫn hướng , và sau đó bấm OK.

Để biết thêm thông tin về ngăn dẫn hướng, hãy xem bài viết hướng dẫn đến ngăn dẫn hướng.

Đầu Trang

Tài liệu chia theo tab

Bắt đầu với Office Access 2007 bạn có thể hiển thị đối tượng cơ sở dữ liệu của bạn trong tài liệu chia theo tab thay vì cửa sổ chồng lấp. Sử dụng tương tác hàng ngày, bạn sẽ muốn giao diện tài liệu chia theo tab. Bạn có thể bật hoặc tắt chia theo tab Tài liệu bằng cách đặt các tùy chọn truy nhập của bạn (hãy xem Hiển thị hoặc ẩn tab Tài liệu, ở phần sau của bài viết này). Tuy nhiên, nếu bạn thay đổi thiết đặt tài liệu chia theo tab, bạn phải đóng và mở lại cơ sở dữ liệu cho các thiết đặt mới có hiệu lực.

Đối tượng chia theo tab trong Access 2007

Hiện hoặc ẩn tab Tài liệu

 • Bấm vào Microsoft Office Button Hình ảnh nút Office , rồi bấm vào Tuỳ chọn Access.

  Hộp thoại Tùy chọn Access sẽ xuất hiện.

 • Trong ngăn bên trái, bấm Cơ sở dữ liệu hiện tại.

 • Trong phần Tùy chọn ứng dụng , bên dưới Tùy chọn cửa sổ tài liệu, hãy chọn Tài liệu chia theo tab.

 • Chọn hoặc xóa hộp kiểm Tab Hiển thị tài liệu . Xóa hộp kiểm, tắt tab Tài liệu.

 • Bấm OK.

  Lưu ý: 

  • Thiết đặt Tab Tài liệu Hiển thị là thiết đặt cho mỗi cơ sở dữ liệu. Bạn phải thiết lập này một cách độc lập cho mỗi cơ sở dữ liệu.

  • Sau khi bạn thay đổi thiết đặt Tab Hiển thị tài liệu , bạn phải đóng và mở lại cơ sở dữ liệu của bạn để xem thay đổi có hiệu lực.

  • Cơ sở dữ liệu mới được tạo bằng cách dùng Office Access 2007 Hiển thị tab Tài liệu theo mặc định.

  • Cơ sở dữ liệu được tạo bằng cách sử dụng phiên bản trước của Access sử dụng chồng lấp theo mặc định.

Đầu Trang

Thanh trạng thái

Giống như với các phiên bản Access, trong Office Access 2007, bạn có thể hiển thị thanh trạng thái ở dưới cùng của cửa sổ. Yếu tố giao diện người dùng chuẩn này vẫn sẽ là vào vị trí tìm kiếm các thông báo trạng thái, thuộc tính gợi ý, chỉ báo tiến độ và v.v.. Với Office Access 2007, trên thanh trạng thái cũng sẽ đưa trên hai hàm chuẩn mà bạn cũng sẽ nhìn thấy trên thanh trạng thái của các chương trình Office Professional 2007 : dạng xem/cửa sổ chuyển và thu phóng.

Bạn có thể nhanh chóng chuyển đổi cửa sổ hiện hoạt giữa một trong các dạng xem sẵn dùng bằng cách dùng các điều khiển sẵn dùng trên thanh trạng thái. Nếu bạn đang xem một đối tượng hỗ trợ biến thu phóng, bạn có thể điều chỉnh mức thu phóng để phóng to hoặc thu bằng cách dùng thanh trượt trên thanh trạng thái.

Thanh trạng thái có thể được bật hoặc vô hiệu hóa trong hộp thoại Tùy chọn Access .

Hiện hoặc ẩn thanh trạng thái

 • Bấm vào Microsoft Office Button Hình ảnh nút Office , rồi bấm vào Tuỳ chọn Access.

  Hộp thoại Tùy chọn Access sẽ xuất hiện.

 • Trong ngăn bên trái, bấm Cơ sở dữ liệu hiện tại.

 • Bên dưới Tùy chọn ứng dụng, chọn hoặc xóa hộp kiểm Hiển thị thanh trạng thái . Xóa hộp kiểm, tắt hiển thị thanh trạng thái.

 • Bấm OK.

Đầu Trang

Thanh công cụ Mini

Một trong các thao tác phổ biến hơn, thực hiện trong bất kỳ chương trình Office Professional 2007 là định dạng văn bản. Trong phiên bản trước của Access, định dạng văn bản thường yêu cầu sử dụng một menu hoặc hiển thị thanh công cụ định dạng . Sử dụng Office Access 2007 bạn có thể định dạng văn bản dễ dàng hơn bằng cách dùng thanh công cụ mini. Khi bạn chọn văn bản để định dạng, vào thanh công cụ mini tự động xuất hiện ở phía trên văn bản đã chọn. Nếu bạn di chuyển con trỏ chuột gần hơn vào thanh công cụ mini, thanh công cụ mini chuyển dần và bạn có thể dùng nó để áp dụng in đậm, nghiêng, kích cỡ phông, màu sắc, v.v. Khi bạn di chuyển con trỏ ra khỏi thanh công cụ mini, thanh công cụ mini chuyển dần đi vắng. Nếu bạn không muốn dùng thanh công cụ mini để áp dụng định dạng cho vùng chọn văn bản, chỉ cần di chuyển con trỏ của bạn một vài điểm ảnh đi vắng và thanh công cụ mini sẽ biến mất.

Thanh công cụ Mini

Định dạng văn bản bằng cách dùng thanh công cụ mini

 1. Chọn văn bản định dạng.

  Thanh công cụ mini minh bạch xuất hiện ở phía trên văn bản.

 2. Áp dụng định dạng bằng cách dùng thanh công cụ mini.

Đầu Trang

Nhận trợ giúp

Khi bạn có câu hỏi, bạn có thể nhận trợ giúp bằng cách nhấn F1 hoặc bằng cách bấm vào biểu tượng dấu chấm hỏi ở bên phải của ruy-băng.

Điểm vào Trợ giúp

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×