Hướng dẫn đặt tên trường, điều khiển và đối tượng

Hướng dẫn đặt tên trường, điều khiển và đối tượng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Lưu ý: Các chức năng được giải thích trong bài viết này không áp dụng cho "Ứng dụng web Access" và "Truy nhập web cơ sở dữ liệu." Để biết thêm thông tin về cách làm việc với ứng dụng web Access, vui lòng xem tạo một ứng dụng Access

Tên trường, điều khiển và đối tượng trong cơ sở dữ liệu Microsoft Access:

  • Có thể dài tối đa 64 ký tự.

  • Có thể bao gồm bất kỳ tổ hợp chữ cái, chữ số, dấu cách và các ký tự đặc biệt ngoại trừ dấu chấm (.), dấu than (!), dấu huyền (`) và dấu ngoặc vuông ([ ]).

  • Không được bắt đầu bằng dấu cách ở đầu.

  • Không được bao gồm các ký tự điều khiển (các giá trị ASCII từ 0 đến 31).

  • Không được bao gồm dấu ngoặc kép (") trong tên bảng, dạng xem hoặc thủ tục dịch sẵn trong một Dự án Microsoft Access.

Mặc dù bạn có thể bao gồm khoảng trống trong trường, điều khiển, và tên đối tượng, hầu hết ví dụ trong tài liệu Microsoft Access Hiển thị trường và điều khiển tên không có khoảng trắng vì khoảng trống trong tên có thể tạo ra xung đột về tên trong Microsoft Visual Basic cho các ứng dụng trong một số trường hợp.

Khi bạn đặt tên trường, điều khiển hoặc đối tượng, bạn cần chắc chắn rằng tên đó không lặp với tên của một thuộc tính hoặc thành phần khác được Microsoft Access sử dụng; nếu không, cơ sở dữ liệu của bạn có thể gây ra hành vi không mong muốn trong một số trường hợp. Ví dụ, nếu bạn tham chiếu giá trị của một trường gọi là Tên trong một bảng Thông tin Tên sử dụng cú pháp Thông tin Tên, Tên, Microsoft Access sẽ hiển thị giá trị của thuộc tính Tên của bảng thay vì giá trị của trường Tên.

Một cách khác để tránh những kết quả không mong muốn là luôn dùng toán tử ! thay cho toán tử . (chấm) để tham chiếu giá trị của một trường, điều khiển hoặc đối tượng. Ví dụ, mã định danh sau tham chiếu rõ ràng đến giá trị của trường Tên thay vì thuộc tính Tên:

[Thông tin Tên]![Tên]

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×