Hướng dẫn: Kết hợp dữ liệu Internet và Đặt Mặc định Báo cáo Power View

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tóm tắt:    Ở phần cuối của hướng dẫn trước, Tạo Báo cáo Power View dựa trên Bản đồ, sổ làm việc Excel của bạn bao gồm những dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, Mô hình Dữ liệu dựa trên mối quan hệ được thiết lập bằng cách sử dụng Power Pivotvà báo cáo Power View dựa trên bản đồ với một vài thông tin Olympic cơ bản. Trong hướng dẫn này, chúng ta mở rộng và tối ưu hóa sổ làm việc với nhiều dữ liệu, đồ họa thú vị hơn và chuẩn bị sổ làm việc để dễ dàng tạo các báo cáo Power View tuyệt vời.

Lưu ý: Bài viết này mô tả các mô hình dữ liệu trong Excel 2013. Tuy nhiên, cách tạo mô hình dữ liệu và các tính năng Power Pivot tương tự được giới thiệu trong Excel 2013 cũng được áp dụng cho Excel 2016.

Các phần trong bài hướng dẫn này như sau:

Nhập các nối kết ảnh dựa trên Internet vào Mô hình Dữ liệu

Dùng dữ liệu Internet để hoàn thành Mô hình Dữ liệu

Ẩn bảng và trường để tạo báo cáo dễ dàng hơn

Điểm kiểm và Bài kiểm tra

Ở cuối hướng dẫn này là một bài kiểm tra bạn có thể làm để kiểm tra kiến thức đã học.

Chuỗi hướng dẫn này sử dụng dữ liệu mô tả Huy chương Thế vận hội, quốc gia đăng cai và các sự kiện thể thao Thế vận hội khác nhau. Các hướng dẫn trong chuỗi hướng dẫn này như sau:

 1. Nhập Dữ liệu vào Excel 2013 và Tạo Mô hình Dữ liệu

 2. Mở rộng mối quan hệ Mô hình Dữ liệu bằng Excel 2013, Power Pivot và DAX

 3. Tạo Báo cáo Power View dựa vào Ánh xạ

 4. Kết hợp Dữ liệu Internet và Đặt Mặc định cho Báo cáo Power View

 5. Trợ giúp Power Pivot

 6. Tạo Báo cáo Power View Tuyệt vời - Phần 2

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc qua các hướng dẫn theo thứ tự.

Các hướng dẫn sử dụng Excel 2013 với Power Pivot hỗ trợ. Để biết thêm thông tin về Excel 2013, bấm vào đây. Để biết hướng dẫn về việc bật Power Pivot, bấm vào đây.

Nhập các nối kết ảnh dựa trên Internet vào Mô hình Dữ liệu

Lượng dữ liệu liên tục tăng, song song đó, mong đợi để có thể trực quan hóa dữ liệu cũng ngày càng tăng. Cùng với dữ liệu bổ sung là sự thể hiện những quan điểm khác nhau và cơ hội để xem lại và cân nhắc cách thức dữ liệu tương tác theo nhiều cách khác nhau. Power Pivot và Power View sẽ kết hợp các dữ liệu của bạn lại với nhau - cũng như dữ liệu bên ngoài - và hiển thị dữ liệu đó theo cách sống động và thú vị.

Trong phần này, bạn sẽ mở rộng Mô hình Dữ liệu để bao gồm ảnh cờ cho các vùng hoặc quốc gia tham gia Olympic và sau đó thêm hình ảnh đại diện cho các môn thi đấu trong Olympic.

Thêm ảnh cờ vào Mô hình Dữ liệu

Hình ảnh sẽ làm phong phú thêm hiệu quả trực quan của các báo cáo Power View. Bạn thêm hai thể loại ảnh trong các bước sau – một ảnh cho từng môn chơi và một ảnh cờ đại diện cho mỗi vùng hay quốc gia.

Bạn có hai bảng rất phù hợp để kết hợp thông tin này: bảng Discipline cho các ảnh về môn thi đấu và bảng Hosts cho các ảnh cờ. Để báo cáo trở nên hấp dẫn, bạn sử dụng hình ảnh tìm thấy trên Internet và sử dụng nối kết với mỗi ảnh để kết xuất ảnh cho bất kỳ ai xem báo cáo, bất kể họ đang ở đâu.

 1. Sau khi tìm kiếm xung quanh Internet, bạn tìm một nguồn cho ảnh cờ cho từng quốc gia hoặc khu vực: trang CIA.gov dữ kiện thế giới. Ví dụ, khi bạn bấm vào nối kết sau đây, bạn nhận được một hình ảnh cờ cho Pháp.

  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/flags/large/fr-lgflag.gif

  Khi bạn tìm hiểu thêm và tìm cờ các URL ảnh trên trang web, bạn nhận ra URL có một định dạng nhất quán và biến chỉ là mã quốc gia hoặc khu vực hai chữ cái. Vì vậy nếu bạn biết mỗi hai chữ cái quốc gia hoặc khu vực mã, bạn có thể chỉ chèn mã hai chữ cái đó vào mỗi URL và lấy nối kết đến mỗi cờ. Đó là cộng, và khi bạn tìm hiểu chặt chẽ dữ liệu của bạn, bạn nhận ra nước chủ nhà bảng chứa mã quốc gia hoặc khu vực hai chữ cái. Tuyệt.

 2. Bạn cần để tạo trường mới trong bảng chủ nhà để lưu trữ cờ URL. Trong một tài liệu hướng dẫn trước đó bạn đã dùng DAX để nối hai trường, và chúng tôi sẽ làm tương tự như cờ URL. Trong Power Pivot, hãy chọn cột trống có tiêu đề Thêm cột trong bảng chủ nhà . Trong thanh công thức, nhập công thức DAX sau đây (hoặc bạn có thể sao chép và dán nó vào trong công thức cột). Nhìn có vẻ dài, nhưng nhất của nó là URL của chúng tôi muốn dùng từ dữ kiện CIA.

  =REPLACE("https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/flags/large/fr-lgflag.gif",82,2,LOWER([Alpha-2 code]))

  Trong đó hàm DAX bạn thực hiện một số điều, tất cả trong một dòng. Trước tiên, hàm DAX thay thế thay thế văn bản trong một chuỗi văn bản đã cho, vì vậy bằng cách dùng hàm đó bạn thay thế một phần của URL tham chiếu của Pháp cờ (fr) với mã hai chữ cái thích hợp cho từng quốc gia hoặc khu vực. Số 82 cho hàm thay thế để bắt đầu các ký tự 82 thay thế vào chuỗi. 2 sau cho biết thay thế các ký tự số lượng để thay thế. Tiếp theo, bạn có thể đã nhận thấy rằng URL là chữ (bạn kiểm tra đó trước tiên tất nhiên) và mã hai chữ cái của chúng tôi là chữ hoa, vì vậy chúng tôi đã chuyển đổi chúng sang chữ thường khi chúng tôi chèn vào URL bằng cách dùng hàm DAX góc dưới.

 3. Đổi tên cột với cờ URL để FlagURL. Màn hình Power Pivot của bạn bây giờ sẽ trông giống như màn hình sau đây.

  PowerPivot và DAX tạo ra trường URL

 4. Quay lại Excel và chọn PivotTable trong trang tính 1. Trong Trường PivotTable, hãy chọn tất cả. Bạn hãy xem FlagURL trường bạn muốn thêm sẵn dùng, như minh họa trong màn hình sau đây.
  FlagURL được thêm vào bảng Hosts

  Lưu ý: Trong một số trường hợp, mã Alpha-2 được site CIA.gov World Factbook dùng không khớp với mã ISO 3166-1 Alpha-2 chính thức được cung cấp trong bảng Nước chủ nhà, có nghĩa là một số cờ không hiển thị chính xác. Bạn có thể sửa vấn đề đó để có URL Cờ đúng bằng cách thực hiện những thay thế sau đây trực tiếp vào bảng Hosts trong Excel, cho mỗi mục nhập bị ảnh hưởng. Tin vui là Power Pivot tự động phát hiện những thay đổi bạn thực hiện trong Excel và tính toán lại công thức DAX:

  • thay đổi AT thành AU

Thêm biểu đồ hình ảnh về thể thao vào Mô hình Dữ liệu

Báo cáo Power View sẽ thú vị hơn khi những hình ảnh có liên kết đến các sự kiện Olympic. Trong phần này, bạn thêm ảnh vào bảng Disciplines.

 1. Sau khi tìm kiếm Internet, bạn thấy rằng Wikimedia Commons có biểu đồ hình ảnh tuyệt vời cho từng môn thi đấu Olympic, gửi bằng Parutakupiu. Nối kết sau đây Hiển thị cho bạn nhiều hình ảnh từ Parutakupiu.

  http://commons.wikimedia.org/wiki/user:parutakupiu

 2. Nhưng khi bạn tìm hiểu từng ảnh riêng lẻ, bạn thấy cấu trúc URL chung không cho mượn chính để sử dụng DAX tự động tạo các nối kết đến hình ảnh. Bạn muốn tìm hiểu số lượng môn tồn tại trong mô hình dữ liệu của bạn, tới đo hay không, bạn sẽ nhập các nối kết theo cách thủ công. Trong Power Pivot chọn bảng môn , và nhìn phía dưới cùng của cửa sổ Power Pivot . Có, bạn hãy xem số lượng bản ghi 69, như minh họa trong màn hình sau đây.
  PowerPivot hiển thị số lượng bản ghi

  Bạn quyết định rằng 69 bản ghi không phải là quá nhiều để sao chép và dán theo cách thủ công, đặc biệt là kể từ khi họ sẽ có vậy hấp dẫn khi bạn tạo báo cáo.

 3. Để thêm URL biểu đồ hình ảnh, bạn cần một cột mới trong bảng Disciplines. Một chút khó khăn nhưng cũng rất thú vị ở đây là: bảng Disciplines được thêm vào Mô hình Dữ liệu bằng cách nhập cơ sở dữ liệu Access, để bảng Disciplines chỉ xuất hiện trong Power Pivot, chứ không xuất hiện trong Excel. Nhưng trong Power Pivot, bạn không thể trực tiếp nhập dữ liệu vào các bản ghi riêng lẻ, còn được gọi là hàng. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta có thể tạo một bảng mới dựa trên thông tin trong bảng Disciplines, thêm bảng đó vào Mô hình Dữ liệu và tạo mối quan hệ.

 4. Trong Power Pivot, sao chép ba cột trong bảng môn . Bạn có thể chọn chúng bằng cách di chuột qua cột môn rồi kéo qua cột SportID, như minh họa trong màn hình sau đây, sau đó bấm trang đầu > bảng tạm > sao chép.

  sao chép trường trong PowerPivot

 5. Trong Excel, tạo một trang tính mới và dán dữ liệu đã sao chép vào. Định dạng dữ liệu đã dán dưới dạng bảng như bạn đã làm trong hướng dẫn trước trong loạt hướng dẫn này, xác định hàng trên cùng làm nhãn, sau đó đặt tên cho bảng là DiscImage. Tên của trang tính cũng là DiscImage.

Lưu ý: Sổ làm việc với tất cả nhập thủ công đã hoàn thành, được gọi là DiscImage_table.xlsx, là một trong các tệp bạn đã tải xuống trong hướng dẫn đầu tiên trong chuỗi này. Để giúp dễ dàng, bạn có thể tải xuống bằng cách bấm vào đây. Đọc các bước tiếp theo, bạn có thể áp dụng cho tình huống tương tự với dữ liệu của bạn.

 1. Trong cột bên cạnh SportID, hãy nhập DiscImage trong hàng đầu tiên. Excel sẽ tự động mở rộng bảng để bao gồm hàng. Trang tính DiscImage của bạn trông giống như màn hình sau đây.

  mở rộng bảng trong Excel

 2. Nhập URL cho từng môn thi đấu, dựa trên biểu đồ hình ảnh từ Wikimedia Commons. Nếu bạn đã tải về sổ làm việc vào nơi nhập sổ này, bạn có thể sao chép và dán chúng vào cột đó.

 3. Vẫn trong Excel, chọn Power Pivot > Bảng > Thêm vào Mô hình Dữ liệu để thêm bảng bạn đã tạo vào Mô hình Dữ liệu.

 4. Trong Power Pivot, ở Dạng xem Sơ đồ, tạo mối quan hệ bằng cách kéo trường DisciplineID từ bảng Disciplines vào trường DisciplineID trong bảng DiscImage.

Đặt Thể thoại Dữ liệu để hiển thị ảnh chính xác

Để tạo báo cáo trong Power View hiển thị chính xác ảnh, bạn phải thiết đặt chính xác Thể loại Dữ liệu thành URL Ảnh. Power Pivot cố gắng xác định loại dữ liệu bạn có trong Mô hình Dữ liệu của bạn, trong trường hợp này thuật ngữ (Suggested) được thêm vào sau Thể loại được chọn tự động, nhưng kiểm tra chắc chắn cũng tốt. Hãy xác nhận.

 1. Trong Power Pivot, chọn bảng DiscImage , sau đó chọn cột DiscImage.

 2. Trên ruy-băng, chọn nâng cao > thuộc tính báo cáo > thể loại dữ liệu và chọn URL ảnh, như minh họa trong màn hình sau đây. Excel cố gắng phát hiện các thể loại dữ liệu, và khi tính năng của chúng, đánh dấu thể loại dữ liệu đã chọn làm (được đề xuất).

  Đặt Thể loại Dữ liệu trong PowerPivot

Mô hình Dữ liệu của bạn bây giờ sẽ gồm URL cho biểu đồ hình ảnh có thể liên kết với từng môn thi đấu và Thể loại Dữ liệu được đặt chính xác thành URL Ảnh.

Dùng dữ liệu Internet để hoàn thành Mô hình Dữ liệu

Nhiều site trên Internet cung cấp dữ liệu có thể được dùng trong các báo cáo, nếu bạn thấy dữ liệu đó đáng tin cậy và hữu ích. Trong phần này, bạn sẽ thêm dữ liệu dân số vào Mô hình Dữ liệu của bạn.

Thêm thông tin dân số vào Mô hình Dữ liệu

Để tạo các báo cáo bao gồm thông tin dân số, bạn cần phải tìm và sau đó đưa dữ liệu dân số vào trong Mô hình Dữ liệu. Một nguồn tuyệt vời cung cấp loại thông tin đó là ngân hàng dữ liệu Worldbank.org. Sau khi truy cập site, bạn sẽ thấy trang sau đây cho phép bạn chọn và tải về tất cả các loại dữ liệu của quốc gia hoặc vùng.

http://DataBank.WorldBank.org/data/views/variableSelection/selectvariables.aspx?source=World-Development-indicators

Có nhiều tùy chọn để tải về dữ liệu từ Worldbank.org và tất cả các loại báo cáo thú vị bạn có thể tạo từ đó. Hiện tại, bạn đang quan tâm đến dân số của các nước hoặc các vùng trong mô hình dữ liệu của bạn. Trong các bước sau bạn tải về một bảng dữ liệu dân số và thêm vào Mô hình Dữ liệu của bạn.

Lưu ý: Trang web đôi khi thay đổi, vì vậy bố trí tại Worldbank.org có thể hơi khác với mô tả dưới đây. Ngoài ra, bạn có thể tải xuống sổ làm việc Excel có tên là Population.xlsx đã chứa dữ liệu Worldbank.org, được tạo bằng cách dùng các bước sau đây, bằng cách bấm vào đây.

 1. Dẫn hướng đến trang web worldbank.org từ nối kết được cung cấp ở trên.

 2. Trong phần trung tâm của trang, dưới quốc gia, hãy bấm chọn tất cả.

 3. Bên dưới CHUỖI, tìm kiếm và chọn tổng thể, tất cả. Màn hình sau đây Hiển thị hình ảnh đó tìm kiếm, với một mũi tên trỏ đến hộp tìm kiếm.

  chọn tập hợp dữ liệu từ worldbank.org

 4. Dưới TIME, chọn 2008 (là một số năm trước đây, nhưng phù hợp với dữ liệu Olympic được dùng trong các hướng dẫn này)

 5. Ngay khi thực hiện lựa chọn này, bấm nút DOWNLOAD, sau đó chọn Excel là kiểu tệp. Tên sổ làm việc, khi được tải về, không dễ đọc cho lắm. Đổi tên sổ làm việc thành Population.xls, sau đó lưu vào nơi bạn có thể truy nhập trong loạt bước tiếp theo.

Bây giờ bạn đã sẵn sàng nhập dữ liệu đó vào trong Mô hình Dữ liệu của bạn.

 1. Trong sổ làm việc Excel chứa những dữ liệu Olympic, chèn trang tính mới và đặt tên cho trang tính đó là Population.

 2. Duyệt đến sổ làm việc được tải xuống Population.xls, mở ra và sao chép dữ liệu. Hãy nhớ rằng, với bất kỳ ô nào trong tập hợp dữ liệu được chọn, bạn có thể nhấn Ctrl + A để chọn tất cả các dữ liệu liền kề. Dán dữ liệu đó vào ô A1 trong trang tính Population trong sổ làm việc Olympic của bạn.

 3. Trong sổ làm việc Olympics, bạn muốn định dạng dữ liệu mà bạn vừa dán dưới dạng bảng, và đặt tên cho bảng tập hợp. Với bất kỳ ô nào trong tập dữ liệu được chọn, chẳng hạn như ô A1, nhấn Ctrl + A để chọn tất cả dữ liệu liền kề, và sau đó Ctrl + T để định dạng dữ liệu dưới dạng bảng. Vì dữ liệu có tiêu đề, hãy chọn bảng của tôi có tiêu đề trong cửa sổ Tạo bảng xuất hiện, như minh họa ở đây.

  cửa sổ Tạo Bảng

  Định dạng dữ liệu dưới dạng bảng có nhiều lợi thế. Bạn có thể gán tên cho bảng, giúp dễ dàng để xác định. Bạn cũng có thể thiết lập mối quan hệ giữa các bảng, bật tính năng khám phá và phân tích trong Pivottable, Power Pivotvà Power View.

 4. Trong tab công cụ bảng > thiết kế , định vị trường Tên bảng , và nhập tập hợp để đặt tên cho bảng. Dữ liệu dân số nằm trong một cột có tiêu đề 2008. Để giữ mọi thứ thẳng, đổi tên cột 2008 trong tập hợp bảng để tập hợp. Sổ làm việc của bạn giờ đây trông giống như màn hình sau đây.

  Dữ liệu Population được đưa vào Excel

  Lưu ý: Trong một số trường hợp, Mã quốc gia được dùng bởi Worldbank.org trang không khớp với chính thức 3166-1 Alpha-3 mã ISO cung cấp trong bảng huy chương , có nghĩa là một số countryregions sẽ không hiển thị tập hợp dữ liệu. Bạn có thể sửa lỗi đó bằng cách thay thế sau trực tiếp trong bảng tổng thể của bạn trong Excel, cho mỗi mục nhập bị ảnh hưởng. Tin tức tốt là đó Power Pivot tự động phát hiện các thay đổi bạn thực hiện trong Excel:

  • thay đổi NLD thành NED

  • thay đổi CHE để tùy

 5. Trong Excel, thêm bảng vào mô hình dữ liệu bằng cách chọn Power Pivot > bảng > thêm vào mô hình dữ liệu, như minh họa trong màn hình sau đây.

  Thêm dữ liệu mới vào Mô hình Dữ liệu

 6. Tếp theo, hãy tạo một mối quan hệ. Chúng tôi nhận thấy rằng Mã Quốc gia hay Mã Vùng trong Population sẽ có cùng mã gồm ba chữ số được tìm thấy trong trường NOC_CountryRegion của Medals. Tuyệt vời, chúng ta có thể dễ dàng tạo mối quan hệ giữa các bảng này. Trong Power Pivot, ở Dạng xem Sơ đồ, kéo bảng Population để bảng đó nằm bên cạnh bảng Medals. Kéo trường NOC_CountryRegion của bảng Medals vào trường Mã Quốc gia hay Mã Vùng trong bảng Population. Một mối quan hệ được thiết lập, như được hiển thị trong màn hình sau đây.

  tạo mối quan hệ giữa các bảng

Không tệ lắm. Mô hình Dữ liệu của bạn bây giờ gồm các nối kết đến cờ, nối kết đến ảnh môn thi đấu (trước đó chúng ta đã gọi chúng là biểu đồ hình ảnh) và các bảng mới sẽ cung cấp thông tin dân số. Chúng ta đã có tất cả các loại dữ liệu sẵn dùng và hầu như chúng ta đều sẵn sàng tạo một số trực quan hóa hấp dẫn để đưa vào trong báo cáo.

Nhưng trước tiên, hãy giúp cho việc tạo báo cáo trở nên dễ dàng hơn một chút, bằng cách ẩn một số bảng và trường mà báo cáo của chúng ta sẽ không sử dụng.

Ẩn bảng và trường để tạo báo cáo dễ dàng hơn

Bạn phải chú ý có bao nhiêu trường nằm trong bảng Medals. Có vô số trường, trong đó có nhiều trường bạn sẽ không sử dụng để tạo báo cáo. Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu cách ẩn một số trường này, để bạn có thể hợp lý hóa quy trình tạo báo cáo trong Power View.

Để tự mình thực hiện, hãy chọn trang tính Power View trong Excel. Màn hình sau sẽ hiện danh sách các bảng trong Trường Power View. Đó là một danh sách dài các bảng cho bạn lựa chọn và trong nhiều bảng, sẽ có nhiều trường bạn sẽ không bao giờ dùng đến trong báo cáo.

quá nhiều bảng có sẵn trong sổ làm việc Excel

Các dữ liệu cơ sở vẫn quan trọng, nhưng danh sách các bảng và trường quá dài, có thể làm bạn hơi nản. Bạn có thể ẩn bảng và trường khỏi công cụ máy khách, chẳng hạn như Bảng Pivot và Power View, mà không phải loại bỏ các dữ liệu cơ bản khỏi Mô hình Dữ liệu.

Trong các bước tiếp theo, bạn ẩn một vài bảng và trường bằng cách sử dụng Power Pivot. Nếu cần bảng hoặc trường bạn đã ẩn để tạo báo cáo, bạn luôn có thể quay trở lại Power Pivot và bỏ ẩn chúng.

Lưu ý: Khi bạn ẩn cột hoặc trường, bạn sẽ không thể tạo báo cáo hoặc bộ lọc dựa trên các bảng hoặc trường ẩn.

Ẩn bảng bằng cách dùng Power Pivot

 1. Trong Power Pivot, chọn Trang chủ > Dạng xem > Dạng xem Dữ liệu để chắc chắn Dạng xem Dữ liệu được chọn, thay vì ở trong Dạng xem Sơ đồ.

 2. Hãy ẩn những bảng sau đây, là những bảng mà bạn nghĩ là không cần thiết để tạo báo cáo: S_Teams và W_Teams. Bạn nhận thấy một số bảng chỉ có duy nhất một trường hữu ích; ở phần sau theo trong hướng dẫn này, bạn cũng sẽ tìm thấy một giải pháp cho chúng.

 3. Bấm chuột phải vào W_Teams tab, tìm thấy dọc theo phía dưới cùng của cửa sổ và chọn ẩn từ công cụ máy khách. Màn hình sau đây Hiển thị menu xuất hiện khi bạn bấm chuột phải vào tab bảng ẩn trong Power Pivot.

  cách thức ẩn bảng khỏi Công cụ Máy khách Excel

 4. Ẩn bảng khác, S_Teams, cũng như. Lưu ý rằng tab cho bảng ẩn bị mờ đi, như minh họa trong màn hình sau đây.

  Các tab bảng ẩn bị mờ đi trong PowerPivot

Ẩn các trường bằng cách dùng Power Pivot

Cũng có một số trường không hữu ích cho việc tạo báo cáo. Các dữ liệu cơ sở có thể quan trọng, nhưng bằng cách ẩn các trường khỏi công cụ máy khách, chẳng hạn như PivotTables và Power View, việc dẫn hướng và việc chọn trường để đưa vào báo cáo sẽ trở nên rõ ràng hơn.

Các bước sau đây ẩn một tập hợp các trường, từ các bảng khác nhau mà bạn không cần trong báo cáo của mình.

 1. Trong Power Pivot, bấm vào tab huy chương . bấm chuột phải vào cột Phiên bản, sau đó bấm ẩn từ công cụ máy khách, như minh họa trong màn hình sau đây.

  để ẩn các trường bảng khỏi Công cụ Máy khách Excel

  Lưu ý cột chuyển màu xám, tương tự như cách các tab bảng ẩn là màu xám.

 2. Trên tab Medals , ẩn các trường sau khỏi công cụ máy khách: Event_gender, MedalKey.

 3. Trên tab Events, ẩn các trường sau đây khỏi công cụ máy khách: EventID, SportID.

 4. Trên tab Sports , ẩn SportID.

Bây giờ khi chúng ta nhìn vào trang tính Power View và Trường Power View, chúng ta sẽ thấy màn hình sau đây. Như vậy dễ xử lý hơn rồi đó.

càng ít bảng trong Công cụ Máy khách, việc tạo báo cáo sẽ càng dễ dàng hơn

Ẩn bảng và cột khỏi công cụ máy khách sẽ giúp quy trình tạo báo cáo sẽ trở nên thuận lợi hơn. Bạn có thể ẩn ít hoặc nhiều bảng hoặc cột tùy ý và bạn luôn có thể bỏ ẩn sau đó, nếu cần.

Với Mô hình Dữ liệu hoàn chỉnh, bạn có thể thử nghiệm với các dữ liệu. Trong hướng dẫn tiếp theo, bạn tạo tất cả các loại trực quan hóa thú vị và hấp dẫn bằng cách sử dụng dữ liệu Olympic và Mô hình Dữ liệu bạn đã tạo.

Điểm kiểm và Bài kiểm tra

Hãy xem lại những điều bạn đã học

Trong hướng dẫn này bạn đã biết cách nhập dữ liệu trên Inernet vào Mô hình Dữ liệu của bạn. Có rất nhiều dữ liệu sẵn dùng trên Internet và việc biết cách tìm và đưa dữ liệu đó vào trong báo cáo của bạn là một công cụ tuyệt vời cần có trong tập hợp kiến thức tạo báo cáo của bạn.

Bạn cũng đã học được cách đưa ảnh vào trong Mô hình Dữ liệu của bạn và cách tạo các công thức DAX để tạo thuận lợi cho quá trình đưa URL vào việc trộn dữ liệu của bạn, để bạn có thể sử dụng chúng trong báo cáo. Bạn đã học được cách ẩn bảng và trường, một tính năng tiện dụng khi bạn cần tạo báo cáo và không bị rối rắm bởi các bảng và trường ít phải sử dụng đến. Ẩn bảng và trường đặc biệt tiện dụng khi những người khác đang tạo báo cáo từ dữ liệu bạn cung cấp.

Trong hướng dẫn tiếp theo của loạt bài này, bạn sẽ bắt đầu tạo báo cáo Power View tuyệt vời. Các báo cáo này trông thú vị, có tính tương tác và bạn có thể thỏa sức sáng tạo và tưởng tượng. Ngay cả trong tập hợp dữ liệu Olympic, số lượng và các loại báo cáo bạn có thể tạo gần như là vô hạn.

Nghe thú vị quá phải không? Đây là nối kết đến hướng dẫn tiếp theo để bạn có thể thử tự tạo các báo cáo:

Hướng dẫn 5: Tạo Báo cáo Power View Tuyệt vời - Phần 1

Bài kiểm tra

Bạn muốn biết mình nhớ những gì đã học? Đây là cơ hội của bạn. Bài kiểm tra sau đây nhấn mạnh đến tính năng, khả năng hoặc yêu cầu mà bạn đã học trong hướng dẫn này. Bạn có thể tìm thấy câu trả lời ở cuối trang. Chúc bạn may mắn!

Câu hỏi 1: Các phương pháp nào sau đây là cách hợp lý để đưa dữ liệu Internet vào trong Mô hình Dữ liệu của bạn?

A: Sao chép và dán thông tin dưới dạng văn bản thô vào Excel và thông tin sẽ được tự động đưa vào.

B: Sao chép và dán thông tin vào Excel, định dạng thông tin dưới dạng bảng, sau đó chọn Power Pivot > Bảng > Thêm vào Mô hình Dữ liệu.

C: Tạo công thức DAX trong Power Pivot để nạp cột mới chứa URL chỉ đến nguồn dữ liệu Internet.

D: Cả B và C.

Câu hỏi 2: Câu trả lời nào sau đây là đúng về việc định dạng dữ liệu dưới dạng bảng trong Excel?

A: Bạn có thể gán tên cho bảng, để dễ nhận diện bảng.

B: Bạn có thể thêm bảng vào Mô hình Dữ liệu.

C: Bạn có thể thiết lập mối quan hệ giữa các bảng và qua đó tìm hiểu và phân tích dữ liệu trong PivotTables Power Pivotvà Power View.

D: Tất cả các câu trên.

Câu hỏi 3: Câu trả lời nào sau đây là đúng về bảng ẩn trong Power Pivot?

A: Ẩn bảng trong Power Pivot sẽ xóa dữ liệu khỏi Mô hình Dữ liệu.

B: Ẩn bảng trong Power Pivot ngăn bảng khỏi bị nhìn thấy trong công cụ máy khách và do đó ngăn ngừa bạn khỏi việc tạo các báo cáo sử dụng trường bảng để lọc.

C: Ẩn bảng trong Power Pivot không có tác dụng trên công cụ máy khách.

D: Bạn không thể ẩn bản trong Power Pivot, bạn chỉ có thể ẩn trường.

Câu hỏi 4: Đúng hay Sai: Khi bạn ẩn trường trong Power Pivot, bạn sẽ không thể nhìn thấy hoặc truy nhập trường đó được nữa, thậm chí từ chính Power Pivot .

A: ĐÚNG

B: SAI

Đáp án của bài kiểm tra

 1. Câu trả lời đúng: D

 2. Câu trả lời đúng: D

 3. Câu trả lời đúng: B

 4. Câu trả lời đúng: B

Lưu ý: Dữ liệu và hình ảnh trong chuỗi hướng dẫn này được dựa trên những điều sau đây:

 • Tập hợp dữ liệu Thế vận hội từ Guardian News & Media Ltd.

 • Hình ảnh cờ được lấy từ nguồn Sách tham khảo của CIA (cia.gov)

 • Dữ liệu dân số từ Ngân hàng Thế giới (worldbank.org)

 • Biểu đồ hình ảnh Thể thao Olympic của Thadius856 và Parutakupiu

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×