Hãy xem thư đã gửi của bạn trong nhóm

Hãy xem thư đã gửi của bạn trong nhóm

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bấm hoạt động Nút Hoạt động sau đó bấm nguồn cấp dữ liệu > hoạt động của tôi. Bạn sẽ nhìn thấy tất cả các thư bạn đã gửi, các kênh chúng trong, và khi bạn gửi cho họ.

Để xem thư mà bạn đã gửi, gõ nhẹ vào hoạt động Nút Hoạt động và sau đó chọn nguồn cấp dữ liệu > hoạt động của tôi.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×