Hãy xem những gì lái xe ngày kết thúc dự án (đường dẫn quan trọng)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Một trong các bước đầu tiên trong quản lý dự án khám phá cách ngày kết thúc dự án thay đổi như nhiệm vụ và tài nguyên yêu cầu thay đổi. Chào mừng bạn đến đường dẫn quan trọng.

Đường dẫn quan trọng là chuỗi của nhiệm vụ (hoặc thậm chí là một nhiệm vụ đơn) ra được tính toán ngày bắt đầu hoặc ngày kết thúc dự án. Nếu một nhiệm vụ đơn chậm trên đường dẫn quan trọng, ngày kết thúc toàn bộ dự án cũng sẽ chậm. Xem thông tin dự án theo cách này còn là gọi là phương thức đường dẫn quan trọng quản lý dự án.

Bạn muốn làm gì?

Tìm hiểu thêm về đường dẫn quan trọng phân tích

Tô sáng đường dẫn quan trọng

Hiển thị chỉ đường dẫn quan trọng

Hiển thị một đường dẫn quan trọng duy nhất cho nhiều dự án

Tính toán nhiều đường dẫn quan trọng

Tìm hiểu thêm về đường dẫn quan trọng phân tích

Để có được nhiều nhất từ đường dẫn quan trọng phân tích, hãy làm như sau:

 • Thường xuyên xem đường dẫn quan trọng    Lưu ý rằng đường dẫn quan trọng có thể thay đổi một chuỗi các tác vụ khác khi bạn tiến bộ thông qua lên lịch. Đường dẫn quan trọng có thể thay đổi khi nhiệm vụ quan trọng được hoàn tất hoặc khi các chuỗi nhiệm vụ được trì hoãn.

 • Theo dõi chặt chẽ nhiệm vụ quan trọng    Bất kỳ tác vụ trên đường dẫn quan trọng là một nhiệm vụ quan trọng. Theo dõi các nhiệm vụ này thường xuyên để xem nếu bất kỳ trang nào trượt. Nếu một nhiệm vụ quan trọng phiếu, thì ngày kết thúc của bạn. Bạn có thể lưu đường cơ sở và sử dụng dạng xem Gantt theo dõi để xem các tác vụ trượt.

 • Xem lại chuỗi của nhiệm vụ mà có thể trở thành đường dẫn quan trọng    Nếu một chuỗi được nối kết nhiệm vụ bình thường phiếu ngày tháng của nó vừa đủ hay chưa, Chuỗi của nhiệm vụ sẽ trở thành đường dẫn quan trọng. Bạn có thể xem các tác vụ tiềm ẩn nguy hiểm bằng cách Hiển thị nhiều đường dẫn quan trọng trong một dự án.

 • Bảo vệ bạn bằng cách xem nhiệm vụ mà có thể trượt mà không ảnh hưởng đến đường dẫn quan trọng    Theo mặc định, đường dẫn quan trọng cho thấy các nhiệm vụ không thể trượt được hoặc ngày dự án sẽ trượt. Bạn có thể muốn xem các tác vụ hiện có thể trượt bằng một ngày mà không ảnh hưởng đến đường dẫn quan trọng, vì nếu họ trượt bằng nhiều hơn một ngày, chúng sẽ trở thành nhiệm vụ quan trọng. Xem các tác vụ với độ lệch (hay "nổi") sẽ giúp cảnh báo bạn nhiệm vụ đang trở nên quan trọng trong khi bạn vẫn có một số bộ đệm.

  Mẹo: Để thay đổi độ nhạy của nhiệm vụ quan trọng, hãy bấm tab tệp , bấm tùy chọn, sau đó bấm nâng cao. Trong danh sách nhiệm vụ là quan trọng nếu độ lệch nhỏ hơn hoặc bằng , hãy nhập số ngày của độ trễ mà một nhiệm vụ được coi là quan trọng.

Đầu trang

Tô sáng đường dẫn quan trọng

Bạn sẽ không có điểm trong phân tích đường dẫn quan trọng nếu bạn không thể nhìn thấy nó. Bạn có thể hiển thị đường dẫn quan trọng trong dạng xem Gantt chi tiết.

 1. Bấm vào tab Dạng xem .

 2. Trong nhóm Dạng xem nhiệm vụ , bấm vào mũi tên bên dưới biểu đồ Gantt, sau đó bấm Thêm dạng xem.

  Đồ họa nhóm dạng xem Nhiệm vụ

 3. Trong hộp thoại Thêm dạng xem , trong danh sách dạng xem , chọn Biểu đồ Gantt chi tiết, và sau đó bấm áp dụng. Theo mặc định, thanh Gantt nhiệm vụ quan trọng và nối kết dòng có màu đỏ.

  Thay đổi định dạng này sẽ ghi đè bất kỳ thay đổi định dạng trực tiếp mà bạn có thể đã thực hiện để thanh kiểu hoặc thanh riêng lẻ. Chỉ định dạng này của nhiệm vụ quan trọng áp dụng cho dạng xem biểu đồ Gantt hiện tại trong dự án hiện tại. Để lưu này định dạng, hãy bấm người tổ chức trong hộp thoại Thêm dạng xem .

Đầu trang

Hiển thị chỉ đường dẫn quan trọng

 1. Đi đến dạng xem biểu đồ Gantt, nếu bạn không nằm trong một chưa.

 2. Trên tab xem , trong nhóm dữ liệu , bấm vào danh sách bộ lọc và sau đó bấm quan trọng.

  đồ họa nhóm dữ liệu

 3. Để hiển thị tất cả nhiệm vụ lại, trong danh sách bộ lọc , bấm Không có bộ lọc.

Mẹo: Để nhanh chóng xem danh sách nhiệm vụ trên đường dẫn quan trọng, trên tab xem , trong nhóm dữ liệu , bấm vào danh sách nhóm và sau đó bấm quan trọng. Các tác vụ đường dẫn quan trọng được liệt kê cùng nhau dưới đầu đề quan trọng.

Đầu trang

Hiển thị một đường dẫn quan trọng duy nhất cho nhiều dự án

Khi bạn có nhiều dự án được chèn vào một dự án chính, bạn có thể xem trong thực hiện dự án đã chèn lập đường dẫn quan trọng cho dự án chính. Để thực hiện điều này, bạn phải cấu hình dự án chính để tính toán dự án đã chèn giống nhau nhiệm vụ tóm tắt được tính toán.

Quan trọng     Quy trình này chỉ hoạt động trong một dự án chính.

 1. Hãy bấm tab Tệp, rồi bấm Tùy chọn.

 2. Trong hộp thoại Tùy chọn dự án , bấm nâng cao, sau đó chọn hộp kiểm Inserted dự án được tính toán như nhiệm vụ tóm tắt .

  Lưu ý: Thiết đặt này áp dụng chỉ để dự án chính hiện tại và không cho các dự án, dự án cái khác, hoặc dự án mới.

Đầu trang

Tính toán nhiều đường dẫn quan trọng

Bạn có thể tính toán và hiển thị một đường dẫn quan trọng cho mỗi mạng độc lập của nhiệm vụ trong dự án. Theo mặc định, thiết lập dự án ngày kết thúc muộn cho các nhiệm vụ mà không cần công việc tiếp sau hoặc ngày kết thúc ràng buộc có dự án. Nếu bạn chọn để tính toán nhiều đường dẫn quan trọng, tập hợp dự án cuối ngày kết thúc cho các nhiệm vụ này là của họ ngày kết thúc sớm, thực hiện nhiệm vụ quan trọng.

 1. Hãy bấm tab Tệp, rồi bấm Tùy chọn.

 2. Trong hộp thoại Tùy chọn dự án , bấm nâng cao, sau đó chọn hộp kiểm tính toán nhiều đường dẫn quan trọng .

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×