Hãy liên hệ công việc của bạn với bạn trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bỏ túi của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sau khi bạn đã cài đặt Business Contact Manager cho Outlook trên máy tính của bạn, bạn có thể mất liên hệ công việc của bạn với bạn bằng việc đồng bộ chúng với điện thoại thông minh hoặc máy tính bỏ túi thiết bị di động.

Cài đặt các liên hệ công việc trên các thiết bị di động chạy Windows Mobile 5.0, Windows Mobile 6.0 hoặc Windows Mobile 6.1

Cài đặt các liên hệ công việc cho điện thoại thông minh hoặc liên hệ công việc cho máy tính bỏ túi cho phép bạn tiếp tục đồng bộ hóa liên hệ công việc của bạn trên máy tính của bạn và thiết bị di động của bạn.

Lưu ý: BlackBerry, cọ và thiết bị iPhone hiện đang không được hỗ trợ Microsoft. Thông tin liên hệ công việc có thể được đồng bộ hóa với Blackberry, cọ, hoặc thiết bị iPhone chỉ khi bạn sử dụng một sản phẩm của bên thứ ba. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần thông tin liên hệ công việc đồng bộ hóa với BlackBerry, cọ, và iPhone thiết bị.

Để đồng bộ hóa liên hệ công việc của bạn với túi PC chạy Windows Mobile 5.0, Windows Mobile 6.0 hoặc Windows Mobile 6.1 hoặc điện thoại thông minh của bạn, trước tiên bạn phải cài đặt liên hệ công việc của mình. Bấm vào một trong các nối kết sau đây để tải xuống và cài đặt các liên hệ công việc từ Microsoft Download Center:

Lưu ý: Liên hệ công việc cho điện thoại thông minh và liên hệ công việc cho máy tính bỏ túi thiết bị di động có thể không sẵn dùng trong tất cả các ngôn ngữ hoặc địa phương.

Đồng bộ hóa liên hệ công việc dữ liệu với thiết bị di động của bạn

Trong Windows XP, hãy hoàn thành quy trình sau để đồng bộ hóa dữ liệu nghiệp vụ của bạn.

Lưu ý: Bạn phải thiết lập một quan hệ đối tác giữa máy tính của bạn và thiết bị di động của bạn. Để biết thêm thông tin về cách đồng bộ hóa dữ liệu với thiết bị di động của bạn, hãy xem trợ giúp ActiveSync.

 1. Mở Microsoft ActiveSync.

  Mẹo: Để đồng bộ hóa dữ liệu với thiết bị di động, máy tính của bạn phải đang chạy Microsoft ActiveSync 4.1 trở lên.

 2. Trên menu Công cụ, bấm Tùy chọn.

 3. Chọn hộp kiểm Liên hệ công việc , sau đó bấm OK.

 4. Bấm vào nút đồng bộ .

Trong Windows Vista, hãy hoàn thành quy trình sau để đồng bộ hóa dữ liệu nghiệp vụ của bạn.

Lưu ý: Bạn phải thiết lập một quan hệ đối tác giữa máy tính của bạn và thiết bị di động của bạn. Nếu bạn muốn đồng bộ hóa một thiết bị di động Windows, bạn phải tải xuống và cài đặt phần mềm Trung tâm thiết bị di động Windows .

 1. Trên menu bắt đầu , bấm Tất cả các chương trình, sau đó bấm phụ kiện.

 2. Bấm Trung tâm đồng bộ.

 3. Bấm Thiết bị di động của bạn, và sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình của bạn.

Lưu ý: Liên hệ công việc được riêng biệt với liên hệ Outlook.

Mục lịch sử giao tiếp được đồng bộ hóa cùng với các liên hệ công việc

Các mục lịch sử sau đây liên lạc được liên kết với liên hệ công việc cũng có thể được đồng bộ trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bỏ túi của bạn:

 • Nhật ký điện thoại

 • Cơ hội

 • Tác vụ

 • Cuộc hẹn

 • Email

 • Ghi chú công việc

Đồng bộ hóa thông tin liên hệ công việc với thiết bị BlackBerry, cọ, và iPhone

Lưu ý: BlackBerry, cọ và iPhone thiết bị không được hỗ trợ Microsoft. Thông tin liên hệ công việc có thể được đồng bộ hóa với Blackberry, cọ, hoặc thiết bị iPhone chỉ khi bạn sử dụng một sản phẩm của bên thứ ba.

Không có bên thứ ba sản phẩm, chẳng hạn như các bằng phần mềm CompanionLink, cho phép bạn đồng bộ hóa dữ liệu nghiệp vụ của bạn với thiết bị BlackBerry, cọ, và iPhone.

Quan trọng: NỐI KẾT TRONG VÙNG NÀY SẼ CHO PHÉP BẠN RỜI KHỎI MICROSOFT SITE. CÁC SITE ĐƯỢC NỐI KẾT KHÔNG PHẢI LÀ BÊN DƯỚI ĐIỀU KHIỂN CỦA MICROSOFT VÀ MICROSOFT KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO NỘI DUNG CỦA BẤT KỲ TRANG ĐƯỢC NỐI KẾT HOẶC BẤT KỲ NỐI KẾT CHỨA TRONG MỘT TRANG WEB ĐƯỢC NỐI KẾT, HOẶC BẤT KỲ THAY ĐỔI HOẶC CẬP NHẬT CHO CÁC TRANG WEB ĐÓ. MICROSOFT SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO WEBCASTING HOẶC BẤT KỲ BIỂU MẪU KHÁC CỦA VIỆC TRUYỀN NHẬN ĐƯỢC TỪ BẤT KỲ TRANG ĐƯỢC NỐI KẾT. MICROSOFT CUNG CẤP CÁC NỐI KẾT NÀY ĐỂ BẠN CHỈ NHƯ LÀ MỘT TIỆN LỢI VÀ BAO GỒM BẤT KỲ NỐI KẾT KHÔNG NGỤ Ý CHỨNG THỰC MICROSOFT CỦA SITE.

Bấm vào nối kết sau đây để đến trang Web phần mềm CompanionLink.

Đồng bộ hóa dữ liệu nghiệp vụ của bạn với máy tính xách tay của bạn

Để các thông tin về cách đồng bộ hóa Business Contact Manager cho Outlook trên máy tính xách tay của bạn, hãy xem làm việc ngoại tuyến trong Business Contact Manager.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×