Hành động StopMacro Macro

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể sử dụng hành động macro StopMacro trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính để dừng việc hiện đang chạy macro.

Thiết đặt

Hành động StopMacro không có bất kỳ đối số.

Ghi chú

Bạn thường dùng hành động này khi một điều kiện nào cần thiết để dừng macro. Bạn có thể sử dụng một biểu thức điều kiện trong macro hàng hành động chứa hành động này. Khi biểu thức đánh giá là True (– 1), Access dừng macro.

Ví dụ, bạn có thể tạo một macro sẽ mở ra một biểu mẫu Hiển thị thứ tự tổng hàng ngày cho ngày được nhập vào một hộp thoại tùy chỉnh. Bạn có thể sử dụng biểu thức có điều kiện để bảo đảm thứ tự ngày điều khiển trên hộp thoại chứa là ngày hợp lệ. Nếu không, hành động MessageBox có thể hiển thị thông báo lỗi và hành động StopMacro có thể dừng macro.

Nếu macro đã dùng tiếng dội lại hoặc hành động SetWarnings để bật hồi báo hoặc hiển thị của hệ thống thư tắt, hành động macro StopMacro sẽ tự động bật chúng lại.

Hành động này không sẵn dùng trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun.

Ví dụ

Đồng bộ hóa các biểu mẫu bằng cách sử dụng macro

Macro sau đây sẽ mở ra một biểu mẫu danh sách sản phẩm ở góc dưới bên phải của biểu mẫu nhà cung cấp, Hiển thị các sản phẩm của nhà cung cấp hiện tại. Sử dụng tiếng dội lại, MessageBox, GoToControl, StopMacro, OpenFormMoveAndSizeWindow macro hành động cho nó. Nó cũng hiển thị sử dụng một biểu thức có điều kiện với các hành động MessageBox, GoToControlStopMacro . Macro này sẽ được gắn với nút xem lại sản phẩm trên biểu mẫu nhà cung cấp.

Điều kiện

Hành động

Đối số: thiết đặt

Chú thích

Hồi báo

Tiếng dội lại trên: không

Ngừng việc Cập Nhật màn hình trong khi macro đang chạy.

IsNull([SupplierID])

MessageBox

Thông báo: di chuyển đến bản ghi nhà cung cấp sản phẩm mà bạn muốn xem, rồi bấm nút xem lại sản phẩm một lần nữa.

Bíp:

Kiểu: không có

Tiêu đề: chọn một nhà cung cấp

Nếu không có nhà cung cấp hiện tại không có trên biểu mẫu nhà cung cấp, Hiển thị một thông báo.

...

GoToControl

Điều khiển tên: CompanyName

Di chuyển tiêu điểm vào điều khiển CompanyName.

...

StopMacro

Ngừng macro.

OpenForm

Tên biểu mẫu: danh sách sản phẩm

Dạng xem: biểu dữ liệu

Tên bộ lọc:

Nơi điều kiện: [SupplierID] = [biểu mẫu]! [Nhà cung cấp]! [SupplierID]

Chế độ dữ liệu: chỉ đọc

Chế độ cửa sổ: thông thường

Mở biểu mẫu danh sách sản phẩm và hiển thị các sản phẩm của nhà cung cấp hiện tại.

MoveAndSizeWindow

Bên phải: 0.7799"

Xuống: 1.8"

Vị trí biểu mẫu danh sách sản phẩm trong góc dưới bên phải của biểu mẫu nhà cung cấp.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×