Hành động ShowToolbar Macro

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể sử dụng hành động macro ShowToolbar trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính để hiển thị hoặc ẩn một nhóm các lệnh trên tab Bổ trợ .

Lưu ý: Hành động ShowToolbar không ảnh hưởng đến các menu lối tắt.

Lưu ý: Hành động này sẽ không được phép nếu cơ sở dữ liệu là không tin cậy.

Thiết đặt

Hành động macro ShowToolbar có các đối số sau đây.

Đối số hành động

Mô tả

Thanh công cụ tên

Tên của lệnh nhóm trên tab Bổ trợ bạn muốn hiển thị hoặc ẩn. Hộp Tên thanh công cụ trong phần Hành động đối số của cửa sổ thiết kế macro Hiển thị tất cả các nhóm có sẵn có thể có bị ảnh hưởng bởi hành động này. Đây là một đối số bắt buộc.

Nếu bạn chạy một macro chứa hành động macro ShowToolbar trong một cơ sở dữ liệu thư viện, truy nhập trước tiên tìm nhóm có tên này trong cơ sở dữ liệu thư viện, sau đó trong cơ sở dữ liệu hiện tại.

Hiện

Xác định xem để hiển thị hoặc ẩn nhóm và trong dạng xem để hiển thị hoặc ẩn nó. Mặc định là (Hiển thị nhóm luôn).

Bạn có thể chọn để hiển thị nhóm được thời gian, Vị trí thích hợp để hiển thị nhóm chỉ khi thích hợp biểu mẫu hoặc báo cáo đang hoạt động, hoặc không để ẩn nhóm luôn.

Chú thích

Bạn có thể sử dụng hành động này trong một macro với biểu thức có điều kiện để hiển thị hoặc ẩn một nhóm tùy thuộc vào một số điều kiện.

Nếu bạn muốn hiển thị một nhóm cụ thể trên chỉ một biểu mẫu hoặc báo cáo, bạn có thể đặt thuộc tính OnActivate của biểu mẫu hoặc báo cáo vào tên của một macro có chứa một hành động macro ShowToolbar để hiển thị nhóm. Rồi đặt thuộc tính OnDeactivate của biểu mẫu hoặc báo cáo vào tên của một macro có chứa một hành động macro ShowToolbar để ẩn nhóm.

Thanh công cụ dựng sẵn sẽ không sẵn dùng để hiển thị hoặc ẩn bằng cách sử dụng hành động này nếu bạn đặt thuộc tính AllowBuiltInToolbarsFalse (0) trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun, hoặc nếu bạn đặt tùy chọn Cho phép thanh công cụ dựng sẵnFalse trong VBA bằng cách dùng phương pháp SetOption .

Để chạy hành động ShowToolbar trong một mô-đun VBA, hãy dùng phương pháp ShowToolbar của đối tượng DoCmd .

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×