Hành động ShowToolbar Macro

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể sử dụng hành động macro ShowToolbar trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính để hiển thị hoặc ẩn một nhóm các lệnh trên tab Bổ trợ .

Lưu ý: Hành động ShowToolbar không ảnh hưởng đến các menu lối tắt.

Lưu ý: Hành động này sẽ không được phép nếu cơ sở dữ liệu là không tin cậy.

Thiết đặt

Hành động macro ShowToolbar có các đối số sau đây.

Đối số hành động

Mô tả

Thanh công cụ tên

Tên của lệnh nhóm trên tab Bổ trợ bạn muốn hiển thị hoặc ẩn. Hộp Tên thanh công cụ trong phần Hành động đối số của cửa sổ thiết kế macro Hiển thị tất cả các nhóm có sẵn có thể có bị ảnh hưởng bởi hành động này. Đây là một đối số bắt buộc.

Nếu bạn chạy một macro chứa hành động macro ShowToolbar trong một cơ sở dữ liệu thư viện, truy nhập trước tiên tìm nhóm có tên này trong cơ sở dữ liệu thư viện, sau đó trong cơ sở dữ liệu hiện tại.

Hiển thị

Xác định xem để hiển thị hoặc ẩn nhóm và trong dạng xem để hiển thị hoặc ẩn nó. Mặc định là (Hiển thị nhóm luôn).

Bạn có thể chọn để hiển thị nhóm được thời gian, Vị trí thích hợp để hiển thị nhóm chỉ khi thích hợp biểu mẫu hoặc báo cáo đang hoạt động, hoặc không để ẩn nhóm luôn.

Ghi chú

Bạn có thể sử dụng hành động này trong một macro với biểu thức có điều kiện để hiển thị hoặc ẩn một nhóm tùy thuộc vào một số điều kiện.

Nếu bạn muốn hiển thị một nhóm cụ thể trên chỉ một biểu mẫu hoặc báo cáo, bạn có thể đặt thuộc tính OnActivate của biểu mẫu hoặc báo cáo vào tên của một macro có chứa một hành động macro ShowToolbar để hiển thị nhóm. Rồi đặt thuộc tính OnDeactivate của biểu mẫu hoặc báo cáo vào tên của một macro có chứa một hành động macro ShowToolbar để ẩn nhóm.

Thanh công cụ dựng sẵn sẽ không sẵn dùng để hiển thị hoặc ẩn bằng cách sử dụng hành động này nếu bạn đặt thuộc tính AllowBuiltInToolbarsFalse (0) trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun, hoặc nếu bạn đặt tùy chọn Thanh công cụ dựng sẵn cho phép thành False trong VBA bằng cách dùng phương pháp SetOption .

Để chạy hành động ShowToolbar trong một mô-đun VBA, hãy dùng phương pháp ShowToolbar của đối tượng DoCmd .

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×