Hành động SetTempVar Macro

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể sử dụng hành động macro SetTempVar trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính để tạo một biến số tạm thời và đặt nó thành một giá trị cụ thể. Biến số đó có thể được dùng như một điều kiện hoặc các đối số trong các hành động, hoặc bạn có thể dùng biến trong một macro khác, trong một thủ tục sự kiện hoặc trên một biểu mẫu hoặc báo cáo.

Thiết đặt

Hành động macro SetTempVar có các đối số sau đây.

Đối số hành động

Mô tả

Tên

Nhập tên của biến số tạm thời.

Biểu thức

Nhập biểu thức sẽ được dùng để đặt giá trị này biến tạm thời. Đừng đặt trước biểu thức với dấu bằng (=). Bạn có thể bấm vào xây dựng nút Nút Bộ dựng sử dụng bộ dựng biểu thức để đặt đối số này.

Chú thích

  • Bạn có thể có tối đa 255 tạm thời biến số đã xác định tại một thời điểm. Nếu bạn không loại bỏ một biến số tạm thời, nó sẽ vẫn ở trong bộ nhớ cho đến khi bạn đóng cơ sở dữ liệu. Nó là một thực hành tốt để loại bỏ tạm thời biến khi bạn kết thúc việc dùng chúng. Để loại bỏ một biến số tạm thời duy nhất, hãy dùng các RemoveTempVar hành động và thiết đặt đối số của nó vào tên của biến số tạm thời mà bạn muốn loại bỏ. Nếu bạn có nhiều biến số tạm thời và bạn muốn loại bỏ chúng cùng lúc, hãy dùng các RemoveAllTempVars hành động.

  • Tạm thời biến được toàn cầu. Sau khi một biến số tạm thời được tạo, bạn có thể tham chiếu đến nó trong một thủ tục sự kiện, Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun, truy vấn hoặc biểu thức. Ví dụ, nếu bạn đã tạo một biến số tạm thời có tên là MyVar, bạn có thể sử dụng biến số dưới dạng nguồn điều khiển hộp văn bản bằng cách dùng cú pháp sau:

=[TempVars]![MyVar]

Lưu ý: Trong macro, truy vấn và thủ tục sự kiện, bạn không cần phải đặt trước biểu thức với dấu bằng.

Bạn cũng có thể tham chiếu đến các biến số tạm thời trong bất kỳ bổ trợ hoặc cơ sở dữ liệu được tham chiếu.

  • Để chạy hành động macro SetTempVar trong một mô-đun VBA, hãy dùng phương pháp Thêm của đối tượng TempVars .

Ví dụ

Macro sau đây thể hiện cách tạo một biến số tạm thời bằng cách dùng hành động macro SetTempVar , sau đó dùng biến tạm thời trong một điều kiện và một hộp thư, và sau đó loại bỏ biến số tạm thời.

Điều kiện

Hành động

Đối số

SetTempVar

Tên: MyVar

Biểu thức: InputBox ("nhập một số không phải số 0.")

[TempVars]! [MyVar] <> 0

MsgBox

Thông báo: = "Bạn đã nhập" & [TempVars]! [MyVar] & "."

Bíp:

Kiểu: thông tin

RemoveTempVar

Tên: MyVar

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×