Hành động SetMenuItem Macro

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể sử dụng hành động macro SetMenuItem trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính để đặt trạng thái của menu mục (được bật hoặc tắt, chọn hoặc không được chọn) trên menu tùy chỉnh hoặc toàn cầu trên tab Bổ trợ .

Lưu ý: Hành động macro SetMenuItem hoạt động chỉ với menu tùy chỉnh và toàn cầu được tạo bằng cách dùng menu macro. Hành động macro SetMenuItem được bao gồm trong Microsoft Office Access 2007 và các phiên bản mới hơn chỉ để tương thích với phiên bản trước. Nó không hoạt động với chức năng thanh lệnh . Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng thuộc tính đã bậttrạng thái trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun để tắt hoặc bật và chọn hoặc bỏ chọn các mục trên menu lối tắt hoặc menu tùy chỉnh hoặc toàn cầu.

Thiết đặt

Hành động macro SetMenuItem có các đối số sau đây.

Đối số hành động

Mô tả

Menu chỉ mục

Menu có chứa lệnh mà bạn muốn đặt trạng thái chỉ mục. Nhập một giá trị số nguyên, bắt đầu từ 0, cho chỉ mục menu mong muốn trong menu tùy chỉnh hoặc toàn cầu. Nhập giá trị chỉ mục trong hộp Chỉ mục Menu trong phần Hành động đối số của cửa sổ thiết kế macro. Chỉ mục so với vị trí của menu trong macro menu cho menu tùy chỉnh hoặc toàn cầu (vị trí của menu này AddMenu hành động macro trong menu macro, tính từ 0). Hiển thị của menu có thể hơi khác nhau, vì bạn có thể dùng biểu thức có điều kiện trong menu macro để ẩn hoặc hiển thị mục menu tùy chỉnh. Đây là một đối số bắt buộc.

Nếu bạn chọn menu với đối số này và để trống các đối số Lệnh chỉ mụcSubcommand chỉ mục , bạn có thể bật hoặc tắt menu tên đó. Bạn không thể, Tuy nhiên, chọn hoặc hủy chọn một tên menu (Access bỏ qua các thiết đặt kiểm traUncheck cho đối số cờ cho menu tên).

Lệnh chỉ mục

Lệnh mà bạn muốn đặt trạng thái chỉ mục. Nhập một giá trị số nguyên, bắt đầu từ 0, cho chỉ mục của lệnh mong muốn trong menu được chọn bởi đối số Chỉ mục Menu . Chỉ mục so với lệnh vị trí trong nhóm macro xác định menu đã chọn cho menu tùy chỉnh hoặc toàn cầu (vị trí của lệnh này macro trong nhóm macro, tính từ 0). Hiển thị của menu có thể hơi khác nhau, vì bạn có thể dùng biểu thức có điều kiện trong nhóm macro vào menu để ẩn hoặc hiển thị các lệnh menu tùy chỉnh.

Subcommand chỉ mục

Chỉ mục subcommand mà bạn muốn đặt trạng thái. Này áp dụng nếu lệnh mong muốn có một menu con. Nhập một giá trị số nguyên, bắt đầu từ 0, cho chỉ mục subcommand mong muốn trong menu con được chọn bởi đối số Lệnh chỉ mục . Chỉ mục so với vị trí của subcommand trong nhóm macro menu con đã chọn cho menu tùy chỉnh hoặc toàn cầu (vị trí của này subcommand macro trong nhóm macro, tính từ 0) xác định.

Cờ

Trạng thái bạn muốn thiết lập các lệnh hoặc subcommand để. Bấm màu xám (để vô hiệu hóa lệnh — nó xuất hiện mờ), Ungray (để bật nó), hãy kiểm tra (để đặt một dấu kiểm bằng lệnh — thường chỉ báo nó đã được chọn hay bật), hoặc Uncheck (để loại bỏ dấu kiểm). Mặc định là Ungray.

Chú thích

Hành động macro SetMenuItem hoạt động chỉ trên menu tùy chỉnh hoặc toàn cầu. Nếu cửa sổ hiện hoạt không có một menu tùy chỉnh hoặc toàn cầu, chạy macro chứa hành động macro SetMenuItem sẽ làm một lỗi thời gian chạy.

Bạn có thể sử dụng hành động này để đặt trạng thái của menu lệnh và subcommands, nhưng không subcommands của subcommands.

Để chạy hành động macro SetMenuItem trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun, hãy dùng phương pháp SetMenuItem của đối tượng DoCmd .

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×