Hành động SetDisplayedCategories Macro

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể sử dụng hành động macro SetDisplayedCategories trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính để xác định thể loại nào được hiển thị trong phần dẫn hướng đến thể loại trong thanh tiêu đề của ngăn dẫn hướng. Ví dụ, nếu bạn muốn ngăn không cho người dùng chuyển ngăn dẫn hướng sao cho nó sẽ hiển thị đối tượng được sắp xếp theo Ngày tháng tạo, bạn có thể sử dụng hành động này để ẩn tùy chọn đó trong danh sách thả xuống của thanh tiêu đề.

Thiết đặt

Hành động macro SetDisplayedCategories có các đối số sau đây.

Đối số hành động

Mô tả

Hiện

Chọn để hiển thị các thể loại hoặc thể loại. Chọn không để ẩn chúng.

Loại

Nhập hoặc chọn tên của thể loại mà bạn muốn hiện hoặc ẩn. Hãy để trống để hiện hoặc ẩn tất cả thể loại.

Chú thích

  • Chú thích trên thanh tiêu đề của ngăn dẫn hướng cho biết bộ lọc nào, nếu có, hiện hoạt. Bấm vào bất kỳ chỗ nào trong thanh để hiển thị danh sách thả xuống. Các mục hành động macro này kiểm soát được liệt kê trong phần dẫn hướng đến thể loại.

  • Hành động này chỉ cho phép hoặc sẽ vô hiệu hóa hiển thị của thể loại đã xác định hoặc thể loại; nó không thực hiện bất kỳ chuyển Hiển thị ngăn dẫn hướng. Ví dụ, nếu bạn hiển thị đối tượng được sắp xếp theo Ngày tạo và bạn sử dụng hành động macro SetDisplayedCategories để vô hiệu hóa tùy chọn Ngày tạo , Access không chuyển ngăn dẫn hướng đến một thể loại.

  • Để chạy hành động macro SetDisplayedCategories trong một mô-đun VBA, hãy dùng phương pháp SetDisplayedCategories của đối tượng DoCmd .

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×