Hành động SelectObject Macro

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể sử dụng hành động macro SelectObject trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính để chọn một đối tượng cơ sở dữ liệu đã xác định.

Thiết đặt

Hành động macro SelectObject có các đối số sau đây.

Đối số hành động

Mô tả

Loại Đối tượng

Loại đối tượng cơ sở dữ liệu để chọn. Bấm bảng, truy vấn, biểu mẫu, báo cáo, Macro, mô-đun, truy nhập dữ liệu, dạng xem máy chủ, sơ đồ, thủ tục được lưu trữhoặc hàm trong kiểu đối tượng hộp trong phần Hành động đối số của cửa sổ thiết kế macro. Đây là một đối số bắt buộc.

Tên Đối tượng

Tên đối tượng để chọn. Hộp Tên đối tượng Hiển thị tất cả đối tượng trong cơ sở dữ liệu của kiểu được chọn bởi đối số Kiểu đối tượng . Đây là một đối số bắt buộc, trừ khi bạn đặt là đối số trong ngăn dẫn hướng .

Lưu ý: Tên đối tượng cho Dạng xem máy chủ, sơ đồhoặc đối tượng Thủ tục lưu trữ không được hiển thị trong hộp Tên đối tượng của dự án truy nhập (.adp).

Trong ngăn dẫn hướng

Xác định xem Access chọn đối tượng trong ngăn dẫn hướng. Bấm (để chọn đối tượng trong ngăn dẫn hướng) hoặc không có (không để chọn đối tượng trong ngăn dẫn hướng). Mặc định là không.

Chú thích

Hành động macro SelectObject hoạt động với bất kỳ đối tượng Access có thể nhận tiêu điểm. Hành động này cung cấp cho đối tượng đã xác định tiêu điểm và hiển thị đối tượng nếu nó bị ẩn. Nếu đối tượng là một biểu mẫu, hành động macro SelectObject thiết đặt thuộc tính Hiển thị của biểu mẫu và trả về biểu mẫu vào chế độ thiết bằng thuộc tính biểu mẫu (ví dụ, dưới dạng mô thức hoặc biểu mẫu bật lên).

Nếu đối tượng không mở trong một trong các cửa sổ truy nhập khác, bạn có thể chọn nó trong ngăn dẫn hướng bằng cách đặt đối số Trong ngăn dẫn hướng để . Nếu bạn đặt đối số Trong ngăn dẫn hướngkhông, thông báo lỗi xuất hiện khi bạn tìm cách để chọn một đối tượng chưa mở.

Mức độ thường xuyên, bạn có thể sử dụng hành động này để chọn một đối tượng mà bạn muốn thực hiện hành động bổ sung. Ví dụ, nếu bạn có quyền truy nhập được cấu hình để sử dụng chồng lấp thay vì tài liệu chia theo tab, bạn có thể khôi phục một đối tượng đã được thu nhỏ cực tiểu (bằng cách sử dụng hành động macro RestoreWindow ) hoặc phóng to một cửa sổ chứa đối tượng bạn muốn làm việc với (bằng cách sử dụng hành động macro MaximizeWindow ).

Nếu bạn chọn một biểu mẫu, bạn có thể dùng các hành động macro GoToControl, GoToRecordGoToPage để di chuyển đến vùng cụ thể trên biểu mẫu. Hành động macro GoToRecord vẫn hoạt động cho biểu dữ liệu.

Để chạy hành động SelectObject trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun, hãy dùng phương pháp SelectObject của đối tượng DoCmd .

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×