Hành động RunSavedImportExport Macro

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể sử dụng hành động macro RunSavedImportExport trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính chạy nhập đã lưu hoặc xuất các đặc tả mà bạn đã tạo bằng cách dùng trình hướng dẫn nhập hoặc trình hướng dẫn xuất.

Lưu ý: Hành động này sẽ không được phép nếu cơ sở dữ liệu là không tin cậy.

Thiết đặt

Hành động macro RunSavedImportExport có đối số sau đây.

Đối số hành động

Mô tả

Lưu nhập xuất tên

Chọn tên của một nhập đã lưu hoặc xuất các đặc tả từ danh sách thả xuống.

Ghi chú

 • Hành động macro này có hiệu lực cùng là thực hiện thủ tục sau đây trong Access:

  1. Trên tab Dữ liệu ngoài , bấm Vào Excel hoặc Lưu hoạt động xuất khẩu.

  2. Trong hộp thoại Quản lý dữ liệu nhiệm vụ , trên tab Vào Excel hay Lưu hoạt động xuất khẩu (tùy thuộc vào lựa chọn của bạn trong bước trước đó), bấm đặc tính mà bạn muốn chạy.

  3. Bấm Chạy.

 • Trước khi chạy hành động RunSavedImportExport , hãy đảm bảo rằng các tệp nguồn và đích tồn tại, dữ liệu nguồn sẵn sàng để nhập, và rằng thao tác này sẽ không vô tình ghi đè lên bất kỳ dữ liệu trong tệp đích đến của bạn.

 • Nếu nhập đã lưu hoặc đặc tả xuất bạn chọn cho đối số Lưu nhập xuất tên được xóa bỏ sau khi tạo macro, Access Hiển thị thông báo lỗi sau khi chạy macro:

  Đặc tả với chỉ mục đã xác định không tồn tại. Xác định một chỉ mục khác nhau. 'đặc tả tên'.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×