Hành động RunCode Macro

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể sử dụng hành động macro RunCode trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính để gọi Visual Basic for Applications (VBA) hàm thủ tục.

Thiết đặt

Hành động macro RunCode có đối số sau đây.

Đối số hành động

Mô tả

Tên hàm

Tên của thủ tục VBA hàm để gọi. Hãy đặt bất kỳ đối số hàm trong dấu ngoặc đơn. Nhập tên hàm trong hộp Tên hàm trong cửa sổ thiết kế macro. Đây là một đối số bắt buộc.

Lưu ý: Trong một truy nhập cơ sở dữ liệu trên máy tính (.mdb hoặc .accdb), hãy bấm vào nút xây dựng để sử dụng bộ dựng biểu thức để chọn một hàm cho đối số này. Bấm vào hàm mong muốn trong danh sách trong bộ dựng biểu thức.

Chú thích

Các hàm do người dùng xác định thủ tục được lưu trữ trong mô-đun Access .

Bạn phải bao gồm dấu ngoặc đơn, ngay cả khi quy trình hàm không có bất kỳ đối số nào, như trong ví dụ sau đây:

TestFunction()

Không giống như hàm do người dùng xác định tên được dùng cho thuộc tính sự kiện thiết đặt, tên hàm trong đối số Hàm tên không bắt đầu với dấu bằng (=).

Truy nhập bỏ qua giá trị trả về hàm.

Lưu ý: Bạn không thể kết nối một quy trình hàm từ macro nếu tên hàm là giống như tên mô-đun.

Mẹo

Để chạy một Thủ tục con hoặc thủ tục sự kiện viết trong Visual Basic, hãy tạo một quy trình hàm gọi thủ tục con hoặc thủ tục sự kiện. Sau đó sử dụng hành động macro RunCode để chạy quy trình hàm.

Nếu bạn sử dụng hành động macro RunCode để gọi một hàm, Access sẽ tìm cho hàm có tên được xác định bởi đối số Tên hàm trong mô-đun chuẩn cho cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, khi hành động này sẽ chạy trong phản hồi để bấm vào lệnh menu trên biểu mẫu hoặc báo cáo hoặc trong phản hồi cho một sự kiện trên biểu mẫu hoặc báo cáo, truy nhập trước tiên tìm hàm trong mô-đun lớp học của biểu mẫu hoặc của báo cáo và sau đó trong các mô-đun chuẩn. Access không thể tìm các mô-đun lớp học xuất hiện trong khu vực mô-đun của ngăn dẫn hướng cho hàm được xác định bởi đối số Hàm tên .

Hành động này không sẵn dùng trong một mô-đun VBA. Thay vào đó, hãy chạy quy trình hàm mong muốn trực tiếp trong VBA.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×