Hành động RepaintObject Macro

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể sử dụng hành động macro RepaintObject trong cơ sở dữ liệu Access để hoàn thành bất kỳ đang chờ Cập Nhật màn hình cho một đối tượng cơ sở dữ liệu đã xác định hoặc đối tượng cơ sở dữ liệu hiện hoạt, nếu không có được xác định. Các Cập Nhật bao gồm bất kỳ recalculations đang chờ cho điều khiển vào đối tượng.

Thiết đặt

Hành động macro RepaintObject có các đối số sau đây.

Đối số hành động

Mô tả

Loại Đối tượng

Loại đối tượng để vẽ lại. Bấm bảng, truy vấn, biểu mẫu, báo cáo, Macro, mô-đun, truy nhập dữ liệu, dạng xem máy chủ, sơ đồ, thủ tục được lưu trữhoặc hàm trong kiểu đối tượng hộp trong cửa sổ thiết kế macro. Đối số này để trống để chọn đối tượng hiện hoạt.

Tên Đối tượng

Tên đối tượng vẽ lại. Hộp Tên đối tượng Hiển thị tất cả đối tượng trong cơ sở dữ liệu của kiểu được chọn bởi đối số Kiểu đối tượng . Nếu bạn để trống đối số Kiểu đối tượng , để đối số này trống cũng.

Chú thích

Access đợi để hoàn thành đang chờ Cập Nhật màn hình cho đến khi nó đã hoàn tất việc các tác vụ đang chờ. Với hành động này, bạn có thể bắt buộc sơn lại ngay lập tức các điều khiển trong đối tượng đã xác định. Bạn có thể sử dụng hành động này:

  • Khi bạn sử dụng hành động macro SetValue để thay đổi giá trị trong một số điều khiển. Truy nhập có thể không hiển thị các thay đổi ngay lập tức, đặc biệt là nếu các điều khiển khác (chẳng hạn như điều khiển được tính toán) phụ thuộc vào giá trị trong các điều khiển đã thay đổi.

  • Khi bạn muốn đảm bảo rằng biểu mẫu bạn đang xem Hiển thị dữ liệu trong tất cả các điều khiển của nó. Ví dụ, điều khiển chứa đối tượng OLE không hiển thị dữ liệu của họ ngay lập tức sau khi bạn mở một biểu mẫu.

Lưu ý: 

  • Hành động này không gây ra một truy vấn lại của cơ sở dữ liệu, để nó không hiển thị bản ghi mới và đã thay đổi hoặc loại bỏ đã xóa bản ghi từ đối tượng cơ sở bảng hoặc truy vấn. Sử dụng truy vấn lại hành động macro để truy vấn lại nguồn của đối tượng hoặc một trong các điều khiển của nó. Sử dụng hành động macro ShowAllRecords để hiển thị các bản ghi gần đây nhất và loại bỏ mọi bộ lọc được áp dụng.

  • Hành động macro RepaintObject không có tác động tương tự như cách bấm làm mới trong nhóm bản ghi trên tab trang đầu , này hiển thị bất kỳ thay đổi bạn hoặc người dùng khác đã thực hiện đối với các bản ghi đang được hiển thị trong biểu mẫu và biểu dữ liệu.

Để chạy hành động macro RepaintObject trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun, hãy dùng phương pháp RepaintObject của đối tượng DoCmd .

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×