Hành động OpenStoredProcedure Macro

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong dự án truy nhập (* .adp), bạn có thể sử dụng hành động macro OpenStoredProcedure để mở một thủ tục dịch sẵn trong Dạng xem biểu dữ liệu, thủ tục được lưu trữ Cửa sổ thiết kếhoặc xem trước khi in. Hành động này sẽ chạy thủ tục được lưu trữ đã đặt tên khi mở trong dạng xem biểu dữ liệu. Bạn có thể chọn chế độ mục nhập dữ liệu cho thủ tục được lưu trữ và hạn chế các bản ghi thủ tục được lưu trữ Hiển thị.

Lưu ý: Hành động này sẽ không được phép nếu cơ sở dữ liệu là không tin cậy.

Lưu ý: Access 2010 là phiên bản cuối cùng mà hỗ trợ truy nhập dữ liệu dự án.

Thiết đặt

Hành động macro OpenStoredProcedure có các đối số sau đây.

Đối số hành động

Mô tả

Thủ tục tên

Tên của thủ tục được lưu trữ để mở. Hộp hộp thủ tục tên trong phần Hành động đối số của cửa sổ thiết kế macro Hiển thị tất cả các thủ tục được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu hiện tại. Đây là một đối số bắt buộc.

Nếu bạn chạy macro chứa hành động macro OpenStoredProcedure trong một cơ sở dữ liệu thư viện, Access trước tiên tìm thủ tục được lưu trữ có tên này trong cơ sở dữ liệu thư viện, sau đó trong cơ sở dữ liệu hiện tại.

Dạng xem

Dạng xem, trong đó thủ tục được lưu trữ sẽ mở ra. Bấm vào biểu dữ liệu, thiết kế, Xem trước khi in, PivotTablehoặc PivotChart trong hộp dạng xem . Mặc định là biểu dữ liệu.

Chế độ dữ liệu

Chế độ mục nhập dữ liệu cho thủ tục được lưu trữ. Điều này chỉ áp dụng cho thủ tục được lưu trữ mở trong dạng xem biểu dữ liệu. Bấm Thêm (người dùng có thể thêm bản ghi mới nhưng không thể xem hoặc sửa bản ghi hiện có), chỉnh sửa (người dùng có thể xem hoặc sửa bản ghi hiện có và thêm bản ghi mới), hoặc Chỉ đọc (người dùng chỉ có thể xem bản ghi). Mặc định là sửa.

Ghi chú

Hành động này là tương tự như cách bấm đúp vào thủ tục được lưu trữ trong ngăn dẫn hướng, hoặc bấm chuột phải vào thủ tục được lưu trữ trong ngăn dẫn hướng và chọn lệnh bạn muốn.

Chuyển sang dạng xem thiết kế, trong khi thủ tục được lưu trữ đang mở sẽ loại bỏ thiết đặt Chế độ dữ liệu đối số cho thủ tục được lưu trữ. Thiết đặt này không phải là hiệu ứng, ngay cả khi người dùng trở lại dạng xem biểu dữ liệu.

Mẹo

  • Bạn có thể kéo một thủ tục được lưu trữ từ ngăn dẫn hướng đến cửa sổ thiết kế macro. Thao tác này sẽ tự động tạo một hành động macro OpenStoredProcedure mở thủ tục được lưu trữ trong dạng xem biểu dữ liệu.

  • Nếu bạn không muốn hiển thị các thư hệ thống thường xuất hiện khi một thủ tục được lưu trữ chạy (cho biết nó là một thủ tục được lưu trữ và hiển thị số lượng bản ghi sẽ có bị ảnh hưởng), bạn có thể sử dụng hành động SetWarnings bỏ Hiển thị các thư.

Để chạy hành động macro OpenStoredProcedure trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun, hãy dùng phương pháp OpenStoredProcedure của đối tượng DoCmd .

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×