Hành động OpenReport Macro

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể sử dụng hành động OpenReport trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính để mở báo cáo trong Cửa sổ thiết kế hoặc xem trước khi in, hoặc để gửi báo cáo trực tiếp vào máy in. Bạn cũng có thể giới hạn các bản ghi được in trong báo cáo.

Thiết đặt

Hành động OpenReport có các đối số sau đây.

Đối số hành động

Mô tả

Tên báo cáo

Tên của báo cáo để mở. Hộp Tên báo cáo trong phần Đối số hành động bộ dựng Macro ngăn Hiển thị tất cả báo cáo trong cơ sở dữ liệu hiện tại. Đây là đối số bắt buộc.

Nếu bạn chạy macro chứa hành động OpenReport trong một cơ sở dữ liệu thư viện, Access trước tiên tìm báo cáo có tên này trong cơ sở dữ liệu thư viện, sau đó trong cơ sở dữ liệu hiện tại.

Xem

Dạng xem mà báo cáo sẽ mở ra. Bấm in (in báo cáo ngay lập tức), thiết kế, hoặc Xem trước khi in trong hộp dạng xem . Mặc định là in.

Tên bộ lọc

Một bộ lọc hạn chế các bản ghi của báo cáo. Bạn có thể nhập tên của một hiện có truy vấn hoặc bộ lọc đã được lưu dưới dạng một truy vấn. Tuy nhiên, truy vấn phải bao gồm tất cả các trường trong báo cáo bạn đang mở hoặc có thuộc tính OutputAllFields đặt thành .

Nơi điều kiện

Một hợp lệ SQL mà mệnh đề (không có từ vị trí) hoặc biểu thức Access sử dụng để chọn bản ghi từ báo cáo của dưới bảng hoặc truy vấn. Nếu bạn chọn một bộ lọc với đối số Tên bộ lọc , truy nhập mệnh đề WHERE này áp dụng cho các kết quả của bộ lọc.

Để mở báo cáo và hạn chế các bản ghi với những người đã xác định bằng giá trị của điều khiển trên biểu mẫu, hãy dùng biểu thức sau đây:

[ fieldname ] = biểu mẫu! [ formname ]! [ controlname trên biểu mẫu ]

Thay thế tên trường có tên của một trường trong bảng bên dưới hoặc truy vấn của báo cáo bạn muốn mở. Thay thế formnamecontrolname trên biểu mẫu với tên của biểu mẫu và điều khiển biểu mẫu có chứa giá trị bạn muốn các bản ghi trong báo cáo để khớp với.

Lưu ý: Độ dài tối đa của đối số Nơi điều kiện là 255 ký tự. Nếu bạn cần phải nhập một phức tạp hơn SQL mà mệnh đề dài hơn này, hãy dùng phương pháp OpenReport của đối tượng DoCmd trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun thay vào đó. Bạn có thể nhập SQL mà mệnh đề câu lệnh của tối đa 32,768 ký tự trong VBA.

Chế độ cửa sổ

Chế độ mà báo cáo sẽ mở ra. Bấm thông thường, ẩn, biểu tượnghoặc hộp thoại trong Cửa sổ chế độ hộp. Mặc định là bình thường.

Lưu ý: Một số thiết đặt đối số Sổ Mode không áp dụng khi sử dụng tài liệu chia theo tab. Để chuyển sang cửa sổ chồng lấp:

  1. Bấm tệp , sau đó bấm Tùy chọn Access

  2. Trong hộp thoại Tùy chọn Access, bấm vào Cơ sở dữ liệu Hiện tại.

  3. Trong phần Tùy chọn ứng dụng , bên dưới Tùy chọn cửa sổ tài liệu, bấm Chồng lấp Windows.

  4. Bấm OK, rồi đóng và mở lại cơ sở dữ liệu.

Chú thích

Thiết đặt in cho đối số dạng xem in báo cáo ngay lập tức bằng cách sử dụng các thiết đặt máy in hiện tại, mà không cần đưa lên hộp thoại in . Bạn cũng có thể sử dụng hành động OpenReport để mở và thiết lập báo cáo, rồi dùng hành động bản in để in ra. Ví dụ, bạn có thể muốn sửa đổi báo cáo hoặc sử dụng hành động bản in để thay đổi thiết đặt máy in trước khi in.

Bộ lọc và điều kiện nơi bạn áp dụng trở nên thiết đặt thuộc tính bộ lọc vào báo cáo.

Hành động OpenReport là tương tự như cách bấm đúp vào báo cáo trong ngăn dẫn hướng, hoặc bấm chuột phải vào báo cáo trong ngăn dẫn hướng và chọn một dạng xem hoặc lệnh in .

Mẹo    

  • Để in các báo cáo tương tự cho các tập hợp khác nhau của dữ liệu, sử dụng một bộ lọc hoặc mệnh đề WHERE để hạn chế các bản ghi được in trong báo cáo. Sau đó sửa macro để áp dụng bộ lọc khác nhau hoặc thay đổi đối số Nơi điều kiện .

  • Bạn có thể kéo báo cáo từ ngăn dẫn hướng đến một macro hàng hành động. Thao tác này sẽ tự động tạo một hành động OpenReport mở báo cáo trong dạng xem báo cáo.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×