Hành động OpenQuery Macro

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể sử dụng hành động macro OpenQuery trong cơ sở dữ liệu Access để mở một truy vấn chéo bảng hoặc chọn trong Dạng xem biểu dữ liệu, Cửa sổ thiết kếhoặc xem trước khi in. Hành động này sẽ chạy một truy vấn hành động. Bạn cũng có thể chọn một chế độ mục nhập dữ liệu cho truy vấn.

Lưu ý: Hành động này chỉ có sẵn trong môi trường cơ sở dữ liệu Access (.mdb hoặc .accdb). Hãy xem các hành động OpenView, OpenStoredProcedurehoặc OpenFunction nếu bạn đang sử dụng môi trường dự án truy nhập (.adp). Hành động macro OpenQuery không sẵn dùng trong ứng dụng web Access.

Thiết đặt

Hành động macro OpenQuery có các đối số sau đây.

Đối số hành động

Mô tả

Tên truy vấn

Tên truy vấn để mở. Chọn tên của truy vấn để mở bằng cách dùng danh sách thả xuống tên truy vấn. Đây là một đối số bắt buộc.

Nếu bạn chạy macro chứa hành động OpenQuery trong một cơ sở dữ liệu thư viện, Access trước tiên tìm truy vấn có tên này trong cơ sở dữ liệu thư viện, sau đó trong cơ sở dữ liệu hiện tại.

Xem

Dạng xem mà truy vấn sẽ mở ra. Chọn biểu dữ liệu, thiết kế, Xem trước khi in, PivotTablehoặc PivotChart trong hộp dạng xem . Mặc định là biểu dữ liệu.

Lưu ý: Dạng xem PivotTable và PivotChart không sẵn dùng trong các phiên bản Access bắt đầu với Access 2013.

Chế độ dữ liệu

Chế độ mục nhập dữ liệu cho truy vấn. Điều này chỉ áp dụng cho truy vấn mở trong dạng xem biểu dữ liệu. Chọn Thêm (người dùng có thể thêm bản ghi mới nhưng không thể sửa bản ghi hiện có), chỉnh sửa (người dùng có thể sửa bản ghi hiện có và thêm bản ghi mới), hoặc Chỉ đọc (người dùng chỉ có thể xem bản ghi). Mặc định là sửa.

Chú thích

Nếu bạn sử dụng biểu dữ liệu cho đối số dạng xem , Access Hiển thị tập kết quả nếu truy vấn chéo bảng chọn, hợp, hoặc ñöôïc truy vấn có thuộc tính ReturnsRecords được đặt là ; và nó sẽ chạy truy vấn nếu nó là một hành động, định nghĩa dữ liệu hoặc truy vấn chuyển qua có ReturnsRecords thuộc tính được đặt là không.

Hành động OpenQuery là tương tự như cách bấm đúp vào truy vấn trong ngăn dẫn hướng, hoặc bấm chuột phải vào truy vấn trong ngăn dẫn hướng và chọn một dạng xem. Với hành động này, bạn có thể chọn tùy chọn bổ sung.

Mẹo    

  • Bạn có thể kéo một truy vấn từ ngăn dẫn hướng đến cửa sổ thiết kế macro. Thao tác này sẽ tự động tạo một hành động OpenQuery mở truy vấn trong dạng xem biểu dữ liệu.

    Chuyển sang dạng xem thiết kế, trong khi truy vấn đang mở sẽ loại bỏ Chế độ dữ liệu đối số thiết đặt cho truy vấn. Thiết đặt này không có hiệu lực ngay cả khi người dùng trở lại dạng xem biểu dữ liệu.

  • Nếu bạn không muốn hiển thị các thư hệ thống thường xuất hiện khi một truy vấn hành động sẽ chạy (cho biết nó là một truy vấn hành động và hiển thị số lượng bản ghi sẽ có bị ảnh hưởng), bạn có thể sử dụng hành động SetWarnings bỏ Hiển thị các thư.

Để chạy hành động macro OpenQuery trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun, hãy dùng phương pháp OpenQuery của đối tượng DoCmd .

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×