Hành động OpenDiagram Macro

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong dự án truy nhập (* .adp), bạn có thể sử dụng hành động macro OpenDiagram để mở một sơ đồ cơ sở dữ liệu trong Cửa sổ thiết kế.

Lưu ý: Hành động này sẽ không được phép nếu cơ sở dữ liệu là không tin cậy.

Lưu ý: Access 2010 là phiên bản cuối cùng mà hỗ trợ truy nhập dữ liệu dự án.

Thiết đặt

Hành động macro OpenDiagram có đối số sau đây.

Đối số hành động

Mô tả

Sơ đồ tên

Tên của sơ đồ cơ sở dữ liệu để mở. Hộp Tên sơ đồ trong phần Hành động đối số của cửa sổ thiết kế macro Hiển thị tất cả các sơ đồ cơ sở dữ liệu trong cơ sở dữ liệu hiện tại. Đây là một đối số bắt buộc.

Nếu bạn chạy macro chứa hành động OpenDiagram trong một cơ sở dữ liệu thư viện, Access trước tiên tìm sơ đồ có tên này trong cơ sở dữ liệu thư viện, sau đó trong cơ sở dữ liệu hiện tại.

Ghi chú

Hành động này là tương tự như cách bấm đúp vào sơ đồ cơ sở dữ liệu trong ngăn dẫn hướng, hoặc bấm chuột phải vào sơ đồ cơ sở dữ liệu trong ngăn dẫn hướng và sau đó bấm Dạng xem thiết kế.

Mẹo

Bạn có thể kéo một sơ đồ cơ sở dữ liệu từ ngăn dẫn hướng đến cửa sổ thiết kế macro. Thao tác này sẽ tự động tạo một hành động OpenDiagram mở sơ đồ cơ sở dữ liệu trong dạng xem thiết kế.

Để chạy hành động macro OpenDiagram trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun, hãy dùng phương pháp OpenDiagram của đối tượng DoCmd .

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×