Hành động NavigateTo Macro

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính, bạn có thể sử dụng hành động macro NavigateTo để điều khiển hiển thị của đối tượng cơ sở dữ liệu trong ngăn dẫn hướng. Ví dụ, bạn có thể thay đổi cách thức các đối tượng cơ sở dữ liệu được phân loại, và bạn có thể lọc các đối tượng sao cho chỉ những người nhất định được hiển thị.

Lưu ý: Hành động macro NavigateTo không sẵn dùng trong ứng dụng web Access.

Thiết đặt

Hành động macro NavigateTo có các đối số sau đây.

Đối số hành động

Mô tả

Loại

Bắt buộc. Thể loại mà bạn muốn ngăn dẫn hướng để hiển thị đối tượng. Bấm vào Kiểu đối tượng, bảng và dạng xem liên quan, Ngày sửa đổi, Ngày tháng tạohoặc tùy chỉnh trong hộp thể loại .

Nhóm

Tùy chọn. Các giới hạn đối số nhóm đối tượng trong thể loại xuất hiện trong ngăn dẫn hướng. Nếu bạn rời khỏi nhóm đối số trống, ngăn dẫn hướng sẽ hiển thị tất cả các đối tượng cơ sở dữ liệu, phân loại theo các tiêu chí mà bạn xác định trong đối số thể loại . Ví dụ về hợp lệ nhóm đối số cho các đối sốategoryCkhác nhau được hiển thị trong bảng sau đây.

Chú thích

  • Hành động này là tương tự như cách chọn thể loại và nhóm từ thanh tiêu đề của ngăn dẫn hướng.

  • Đối số hợp lệ của nhóm phụ thuộc vào các đối số thể loại nào được sử dụng. Nếu bạn nhập một nhóm đối số không hợp lệ, thông báo lỗi xuất hiện.

    Bảng sau đây chứa các ví dụ về hợp lệ nhóm đối số cho mỗi đối số thể loại .

Thể loại đối số

Ví dụ về nhóm đối số

Kiểu Đối tượng

Bảng; Truy vấn; Biểu mẫu; Báo cáo; Trang; Macro; Mô-đun

Bảng và dạng xem liên quan

Tên của bảng cụ thể trong cơ sở dữ liệu của bạn

Ngày Thay đổi

Tên của ngày trong tuần; Hôm nay; Hôm qua; Tuần trước; Hai tuần trước; Ba tuần trước; Tháng trước; Cũ hơn

Ngày Tạo

Tên của ngày trong tuần; Hôm nay; Hôm qua; Tuần trước; Hai tuần trước; Ba tuần trước; Tháng trước; Cũ hơn

Tùy chỉnh

Tên nhóm tùy chỉnh bạn đã tạo cho thể loại tùy chỉnh đã xác định

  • Để chạy hành động macro NavigateTo trong một mô-đun VBA, hãy dùng phương pháp NavigateTo của đối tượng DoCmd .

Lưu ý: Để dẫn hướng đến mức cao nhất của một thể loại (ví dụ, Tất cả các bảng, Tất cả các đối tượng Accesshoặc Tất cả ngày tháng), bạn phải rời khỏi nhóm đối số trống. Ví dụ, khi đối số thể loạiLoại đối tượng, hãy nhập Tất cả các đối tượng Access dưới dạng một nhóm đối số kết quả là lỗi.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×