Hành động MessageBox Macro

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong cơ sở dữ liệu Access, bạn có thể sử dụng hành động macro MessageBox để hiển thị một hộp thư có chứa một cảnh báo hoặc thông báo về thông tin. Ví dụ, bạn có thể dùng hành động macro MessageBoxxác thực macro. Khi một điều khiển hoặc bản ghi không thành công một điều kiện hợp lệ trong macro, một hộp thư có thể hiển thị thông báo lỗi và cung cấp hướng dẫn về các loại dữ liệu phải được nhập.

Lưu ý: Một vài nội dung trong chủ đề này có thể không áp dụng cho một số ngôn ngữ.

Lưu ý: Bắt đầu trong Access 2010, hành động macro MsgBox đã được đổi tên để MessageBox.

Thiết đặt cho truy nhập cơ sở dữ liệu

Trong truy nhập cơ sở dữ liệu MessageBox hành động macro có các đối số sau đây.

Đối số hành động

Mô tả

Thông báo

Văn bản vào hộp thư. Nhập tin nhắn văn bản trong hộp đối số thư . Bạn có thể nhập tối đa 255 ký tự hoặc nhập một biểu thức (có bằng dấu bằng).

Bíp

Xác định xem máy tính của bạn hoặc diễn giả của thiết bị âm thanh tông bíp khi thông báo hiện ra. Chọn (âm thanh tông màu bíp) hoặc không có (không âm thanh bíp âm). Mặc định là .

Type

Loại hộp thư. Mỗi loại có biểu tượng khác. Chọn không có, quan trọng, cảnh báo?, cảnh báo!, hoặc thông tin. Mặc định là không có.

Tiêu đề

Văn bản được hiển thị trong hộp thư thanh tiêu đề. Ví dụ, bạn có thể có thanh tiêu đề Hiển thị "Kiểm soát ID khách hàng". Nếu bạn để trống đối số này, "Microsoft Access" được hiển thị.

Thiết đặt cho ứng dụng web Access

Trong ứng dụng web Access MessageBox hành động macro chỉ có một đối số.

Đối số hành động

Mô tả

Thông báo

Văn bản vào hộp thư. Nhập tin nhắn văn bản trong hộp đối số thư . Bạn có thể nhập tối đa 255 ký tự hoặc nhập một biểu thức (có bằng dấu bằng).

Chú thích

Trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính, bạn có thể dùng hành động macro MessageBox để tạo một thông báo lỗi đã định dạng tương tự như được hiển thị theo Accessthông báo lỗi dựng sẵn. Hành động macro MessageBox hành cho phép bạn cung cấp một thông báo trong ba phần cho đối số thư. Bạn phân tách các phần với các "@" ký tự.

Ví dụ sau đây Hiển thị một hộp thư được định dạng bằng tin nhắn sectioned. Phần đầu tiên của văn bản trong thông báo được hiển thị làm tiêu đề đậm. Phần thứ hai được hiển thị dưới dạng văn bản thuần bên dưới đầu đề đó. Phần thứ ba được hiển thị dưới dạng văn bản thuần bên dưới phần thứ hai, với một dòng trống giữa chúng.

Nhập chuỗi sau đây trong đối số thư :

Nút sai button!@This không work.@try khác.

Lưu ý: Kỹ thuật định dạng đặc biệt này không thể dùng trong ứng dụng web Access.

Bạn không thể chạy hành động MessageBox trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun. Sử dụng hàm MsgBox thay vào đó.

Ví dụ

Các kịch bản hộp thư

Các ví dụ sau đây hiện kiểu khác nhau của các tình huống dùng hành động macro MessageBox .

Hành động

Tham đối

Chú thích

MessageBox

Thông báo: di chuyển đến bản ghi nhà cung cấp sản phẩm mà bạn muốn xem, rồi bấm nút xem lại sản phẩm một lần nữa.

Bíp: không

Kiểu: không có

Tiêu đề: chọn một nhà cung cấp

Trong ví dụ này, nếu không có nhà cung cấp hiện tại không có trên biểu mẫu nhà cung cấp, Hiển thị một thông báo. Truy nhập không hiển thị bất kỳ biểu tượng với thông báo.

MessageBox

Thông báo: vui lòng nhập nhà cung cấp tên trước khi tìm cách lưu bản ghi.

Bíp:

Kiểu: cảnh báo!

Tiêu đề: nhà cung cấp tên thiếu

Trong ví dụ này, nếu không có không có nhà cung cấp tên được cung cấp cho bản ghi khi người dùng cố gắng lưu bản ghi, Hiển thị một thông báo với có âm thanh âm thanh. Access Hiển thị một biểu tượng dấu chấm than với thông báo này.

MessageBox

Thông báo: = "Nhà cung cấp" & [biểu mẫu]! [Nhà cung cấp]! [Nhà cung cấp tên] & "đã có trong cơ sở dữ liệu."

Bíp:

Kiểu: quan trọng

Tiêu đề: tạo bản sao nhà cung cấp

Trong ví dụ cơ sở dữ liệu trên máy tính này, người dùng đã nhập một tên nhà cung cấp trùng lặp vào biểu mẫu nhà cung cấp. Trong đối số thư, biểu thức ghép nối tùy chỉnh thông báo văn bản và hiển thị tên nhà cung cấp người dùng đã nhập vào điều khiển nhà cung cấp tên biểu mẫu nhà cung cấp. Access Hiển thị một thông báo với có âm thanh âm thanh và biểu tượng quan trọng với thông báo này.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×