Hành động macro RunMacro

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể sử dụng hành động macro Runmacro trong cơ sở dữ liệu Access để chạy _ z0z_. Macro có thể nằm trong _ z0z_.

Sử dụng hành động này:

  • Để chạy macro từ trong một macro khác.

  • Để chạy macro dựa trên một điều kiện nhất định.

  • Để đính kèm một macro vào một menu tùy chỉnh hoặc lệnh ribbon.

Cài đặt

Hành động macro Runmacro có các đối số sau đây.

Đối số hành động

Mô tả

Tên macro

Tên của macro để chạy. Hộp tên macro trong phần hành động đối số của cửa sổ thiết kế macro sẽ hiển thị tất cả macro (và các nhóm macro) trong cơ sở dữ liệu hiện tại. Nếu macro nằm trong một nhóm macro, nó được liệt kê bên dưới tên nhóm macro trong danh sách dưới dạng macrogroupname.macroname. Đây là đối số bắt buộc.

Nếu bạn chạy macro chứa hành động macro Runmacro trong _ z0z_,_ z1z_sẽ tìm macro với tên này trong cơ sở dữ liệu thư viện và không tìm nó trong cơ sở dữ liệu hiện tại.

Số đếm lặp lại

Số lần tối đa của macro sẽ chạy. Nếu bạn để trống đối số này (và đối số biểu thức lặp lại cũng là trống), macro sẽ chạy một lần.

Biểu thức lặp lại

Một _ z0z_rằng việc đánh giá là True (– 1) hoặc false (0). Macro sẽ ngừng chạy nếu biểu thức đánh giá là false. Biểu thức được đánh giá mỗi lần chạy macro.

Ghi chú

Nếu bạn nhập tên nhóm macro cho đối số tên macro , Access sẽ chạy macro đầu tiên trong nhóm macro.

Hành động này tương tự như cách bấm chạy macro trên tab công cụ cơ sở dữ liệu , chọn macro, rồi bấm OK. Tuy nhiên, lệnh này chỉ chạy macro một lần, trong khi hành động macro Runmacro có thể chạy macro nhiều lần như mong muốn.

Mẹo

Bạn có thể sử dụng các đối số lặp lại và biểu thức lặp lại để xác định có bao nhiêu lần chạy macro:

  • Nếu bạn rời khỏi cả hai đối số trống, macro sẽ chạy một lần.

  • Nếu bạn nhập một số để đếm lặp lại nhưng để trống biểu thức lặp lại , macro sẽ chạy số lần xác định.

  • Nếu bạn để trống số đếm lặp lại nhưng nhập một biểu thức chobiểu thức R EPEAT, macro sẽ chạy cho đến khi biểu thức đánh giá là false.

  • Nếu bạn nhập giá trị cho cả hai đối số, macro sẽ chạy số lần xác định trong đếm lặp lại hoặc cho đến khi biểu thức lặp lại đánh giá là false, tùy theo điều gì đó sẽ xảy ra trước tiên.

Khi bạn chạy macro có chứa hành động macro runmacro , và nó đạt đến hành động macro Runmacro , Access sẽ chạy macro có tên. Khi macro có tên đã hoàn tất, Access sẽ trả về Macro gốc và chạy hành động tiếp theo.

Lưu ý: 

  • Bạn có thể gọi macro trong cùng một nhóm macro hoặc trong một nhóm macro khác.

  • Bạn có thể lồng các macro. Có nghĩa là, bạn có thể chạy macro A, trong đó bật macro cuộc gọi B, v.v. Trong mỗi trường hợp, khi macro có tên đã hoàn thành, Access sẽ trả về Macro được gọi là nó và chạy hành động tiếp theo trong macro đó.

Để chạy hành động runmacro trong mô-đun Visual Basic for APPLICATIONS (VBA), hãy sử dụng phương pháp runmacro của đối tượng DoCmd .

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×