Hành động Macro khóa ngăn dẫn hướng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể sử dụng hành động macro khóa ngăn dẫn hướng trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính để ngăn không cho người dùng xóa đối tượng cơ sở dữ liệu được hiển thị trong ngăn dẫn hướng.

Lưu ý: Hành động macro khóa ngăn dẫn hướng không sẵn dùng trong ứng dụng web Access.

Thiết đặt

Hành động macro khóa ngăn dẫn hướng có đối số sau đây.

Đối số hành động

Mô tả

Khóa

Chọn để khóa ngăn dẫn hướng, hoặc không cần mở khóa ngăn dẫn hướng.

Ghi chú

Khóa ngăn dẫn hướng ngăn bạn xóa đối tượng cơ sở dữ liệu hoặc cắt đối tượng cơ sở dữ liệu vào bảng tạm. Nó không ngăn không cho bạn biết cách thực hiện bất kỳ thao tác sau:

  • Sao chép đối tượng cơ sở dữ liệu vào bảng tạm

  • Dán đối tượng cơ sở dữ liệu từ bảng tạm

  • Hiển thị hoặc ẩn ngăn dẫn hướng

  • Chọn bảng phối tổ chức khác nhau của ngăn dẫn hướng

  • Hiện hoặc ẩn các phần của ngăn dẫn hướng

Để chạy hành động khóa ngăn dẫn hướng trong một mô-đun VBA, hãy dùng phương pháp khóa ngăn dẫn hướng của đối tượng DoCmd .

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×