Hành động ImportSharePointList Macro

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể sử dụng hành động macro ImportSharePointList trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính để nhập hoặc nối kết dữ liệu từ một site SharePoint.

Lưu ý: Bắt đầu trong Access 2010, hành động macro TransferSharePointList đã được đổi tên để ImportSharePointList.

Lưu ý: Hành động này sẽ không được phép nếu cơ sở dữ liệu là không tin cậy.

Thiết đặt

Hành động macro ImportSharePointList có các đối số sau đây.

Đối số hành động

Mô tả

Chuyển kiểu

Chọn kiểu truyền.

 • Chọn nhập để sao chép dữ liệu danh sách SharePoint vào bảng trong Access. Cập nhật dữ liệu trong Access không ảnh hưởng đến dữ liệu trong Windows SharePoint Services. Tương tự, Cập nhật dữ liệu trong Windows SharePoint Services không ảnh hưởng đến dữ liệu trong Access.

 • Chọn nối kết để tạo một bảng đã nối kết trong Access đó nối kết tới dữ liệu trong Windows SharePoint Services. Cập nhật dữ liệu trong Access được phản ánh trong Windows SharePoint Services. Tương tự, Cập nhật dữ liệu trong Windows SharePoint Services được phản ánh trong Access.

Địa chỉ trang web

Nhập đường dẫn đầy đủ của trang SharePoint.

Danh sách ID

Nhập tên hoặc GUID của danh sách được chuyển. Đối số bắt buộc.

Dạng xem ID

Nhập GUID của dạng xem cho danh sách bạn muốn dùng. Để trống để chuyển tất cả các hàng và cột trong danh sách đối số này.

Tên bảng

Nhập tên bạn muốn hiển thị cho bảng hoặc bảng đã nối kết trong Access.

Lấy giá trị tra cứu Hiển thị

Chọn để chuyển Hiển thị giá trị cho trường tra cứu thay vì ID được dùng để thực hiện tra cứu.

Chú thích

 • Hành động này có hiệu ứng tương tự như bấm Danh sách SharePoint trong nhóm nhập trên tab Dữ liệu ngoài . Các đối số cho hành động tương ứng với các lựa chọn mà bạn thực hiện trong trình nhận bên ngoài dữ liệu hướng dẫn.

 • Để chạy hành động ImportSharePointList trong một mô-đun VBA, hãy dùng phương pháp TransferSharePointList của đối tượng DoCmd .

 • Nếu bạn chỉ định một danh sách không tồn tại hoặc dạng xem, không có lỗi xảy ra, và không có dữ liệu sẽ được chuyển.

 • Một GUID là một số thập lục phân mã định danh duy nhất cho một danh sách hoặc dạng xem. Một GUID phải được nhập ở định dạng sau đây, đó mỗi "F" là một số thập lục phân (0 đến 9 hoặc F thông qua).

{FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFF}

Bạn có thể có được GUID cho một danh sách hoặc dạng xem từ trang SharePoint bằng cách sử dụng thủ tục sau đây:

 1. Mở danh sách trong Windows SharePoint Services.

 2. Nếu dạng xem mà bạn muốn không được hiển thị, bấm vào mũi tên thả xuống dạng xem và sau đó chọn dạng xem bạn muốn.

 3. Bấm vào mũi tên thả xuống dạng xem và sau đó chọn sửa đổi dạng xem này.

  Địa chỉ trong thanh địa chỉ của trình duyệt chứa GUID cho danh sách và dạng xem. GUID cho danh sách sau danh sách =, và GUID cho dạng xem theo dõi View =. Tuy nhiên, địa chỉ, mỗi ký tự {} (ngoặc móc trái) được thể hiện bằng chuỗi % 7B, mỗi - (dấu gạch nối) ký tự được thể hiện bằng chuỗi % 2D, và mỗi ký tự } (ngoặc nhọn phải) được thể hiện bằng chuỗi 7 D. Ví dụ:

https://MySite12/_layouts/ViewEdit.aspx?List=%7B2A82A404%2D5529%2D47DC%2DAE13%2DAC1D9BC0A84F%7D&View=%7B357B4FE6%2D44CF%2D4275%2DB91F%2D46558301579B%7D

Trước khi bạn có thể sử dụng GUID từ địa chỉ làm đối số trong hành động macro này, bạn phải thay thế mỗi chuỗi % 7B bằng ký tự {} , thay thế mỗi % 2D chuỗi ký tự - , và thay thế mỗi chuỗi % 7 D với các ký tự } . Không bao gồm ký tự & (dấu và) theo sau chuỗi % 7 D trong danh sách GUID.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×