Hành động ImportExportData Macro

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể sử dụng hành động macro ImportExportData nhập hoặc xuất dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu hiện tại Access (.mdb hoặc .accdb) hoặc truy nhập dự án (.adp) và cơ sở dữ liệu khác. Cho Access cơ sở dữ liệu, bạn có thể cũng nối kết bảng cơ sở dữ liệu hiện tại truy nhập từ cơ sở dữ liệu khác. Với một bảng đã nối kết, bạn có quyền truy nhập vào dữ liệu của bảng trong khi bảng đó vẫn nằm trong cơ sở dữ liệu khác.

Lưu ý: Bắt đầu trong Access 2010, hành động macro TransferDatabase đã được đổi tên để ImportExportData.

Lưu ý: Hành động này sẽ không được phép nếu cơ sở dữ liệu là không tin cậy.

Cài đặt

Hành động macro ImportExportData có các đối số sau đây.

Đối số hành động

Mô tả

Chuyển kiểu

Kiểu truyền bạn muốn thực hiện. Chọn nhập, xuấthoặc nối kết trong hộp Chuyển loại trong phần Hành động đối số của cửa sổ thiết kế macro. Mặc định là nhập.

Lưu ý: Kiểu truyền nối kết không được hỗ trợ để truy nhập dự án (.adp).

Cơ sở dữ liệu kiểu

Loại cơ sở dữ liệu để nhập từ, xuất sang hoặc nối kết đến. Bạn có thể chọn Microsoft Access hoặc một trong số các kiểu cơ sở dữ liệu trong hộp Loại cơ sở dữ liệu . Mặc định là Microsoft Access.

Tên Cơ sở dữ liệu

Tên cơ sở dữ liệu để nhập từ, xuất sang hoặc nối kết đến. Bao gồm đường dẫn đầy đủ. Đây là một đối số bắt buộc.

Đối với kiểu cơ sở dữ liệu sử dụng tệp riêng biệt cho mỗi bảng, chẳng hạn như FoxPro, nghịch lý và dBASE, hãy nhập thư mục có chứa tệp. Nhập tên tệp trong đối số nguồn (để nhập hoặc nối kết) hoặc đối số đích (để xuất).

Đối với cơ sở dữ liệu ODBC, nhập đầy đủ kết nối cơ sở dữ liệu mở (ODBC) chuỗi kết nối.

Để xem ví dụ về chuỗi kết nối, nối kết một bảng bên ngoài để truy nhập:

  1. Trên tab Dữ liệu Ngoài, trong nhóm Nhập, bấm Access.

  2. Trong hộp thoại Lấy dữ liệu ngoài , hãy nhập đường dẫn của cơ sở dữ liệu nguồn của bạn trong hộp tên tệp .

  3. Bấm vào nối kết với nguồn dữ liệu bằng cách tạo một bảng đã nối kếtvà bấm OK.

  4. Chọn một bảng trong hộp thoại Nối kết bảng , rồi bấm OK.

Mở bảng đã nối kết mới trong Cửa sổ thiết kế và xem thuộc tính của bảng bằng cách bấm Thuộc tính trên tab thiết kế dưới công cụ. Văn bản trong thiết đặt thuộc tính mô tả là chuỗi kết nối cho bảng này.

Để biết thêm thông tin về chuỗi kết nối ODBC, hãy xem trợ giúp tệp hoặc tài liệu dành cho điều khiển ODBC của loại này của cơ sở dữ liệu ODBC.

Loại Đối tượng

Loại đối tượng để nhập hoặc xuất. Nếu bạn chọn Microsoft Access cho đối số Kiểu cơ sở dữ liệu , bạn có thể chọn bảng, truy vấn, biểu mẫu, báo cáo, Macro, mô-đun, Trang truy nhập dữ liệu, Dạng xem máy chủ, Sơ đồ, Thủ tục lưu trữhoặc hàm trong hộp Kiểu đối tượng . Mặc định là bảng. Nếu bạn chọn bất kỳ loại nào khác của cơ sở dữ liệu, hoặc nếu bạn chọn nối kết trong hộp Chuyển loại , đối số này được bỏ qua.

Nếu bạn đang xuất một truy vấn chọn cơ sở dữ liệu Access, hãy chọn bảng trong đối số này để xuất tập kết quả của truy vấn chọn truy vấn để xuất truy vấn đó. Nếu bạn đang xuất một truy vấn chọn loại khác của cơ sở dữ liệu, đối số này được bỏ qua và tập kết quả của truy vấn được xuất.

Nguồn

Tên của bảng, truy vấn chọn hoặc đối tượng Access mà bạn muốn nhập, xuất, hoặc nối kết. Đối với một số loại cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như FoxPro, nghịch lý hoặc dBASE, đây là tên tệp. Bao gồm phần mở rộng tên tệp (chẳng hạn như .dbf) trong tên tệp. Đây là một đối số bắt buộc.

Đích

Tên đã nhập, xuất hoặc nối kết bảng, truy vấn chọn hoặc truy nhập đối tượng trong cơ sở dữ liệu đích. Đối với một số loại cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như FoxPro, nghịch lý hoặc dBASE, đây là tên tệp. Bao gồm phần mở rộng tên tệp (chẳng hạn như .dbf) trong tên tệp. Đây là một đối số bắt buộc.

Nếu bạn chọn nhập trong đối số Chuyển kiểubảng trong đối số Kiểu đối tượng , Access sẽ tạo ra một bảng mới có chứa dữ liệu trong bảng đã nhập.

Nếu bạn nhập một bảng hoặc đối tượng khác, truy nhập thêm một số tên nếu nó có xung đột với một tên hiện có. Ví dụ, nếu bạn nhập nhân viên và nhân viên đã tồn tại, Access đổi tên bảng đã nhập hoặc đối tượng khác Employees1.

Nếu bạn xuất ra cơ sở dữ liệu Access hoặc cơ sở dữ liệu khác, Access sẽ tự động thay thế bất kỳ bảng hiện có hoặc đối tượng khác có cùng tên.

Cấu trúc chỉ

Xác định để nhập hoặc xuất chỉ cấu trúc của một bảng cơ sở dữ liệu không có bất kỳ dữ liệu của nó. Chọn hoặc không. Mặc định là không.

Chú thích

Bạn có thể nhập và xuất bảng giữa các kiểu cơ sở dữ liệu và truy nhập. Bạn cũng có thể xuất truy vấn chọn truy nhập vào các kiểu cơ sở dữ liệu. Truy nhập xuất tập kết quả của truy vấn ở dạng bảng. Bạn có thể nhập và xuất bất kỳ đối tượng cơ sở dữ liệu Access nếu cả hai cơ sở dữ liệu là truy nhập cơ sở dữ liệu.

Nếu bạn nhập bảng từ khác quyền truy nhập cơ sở dữ liệu (.mdb hoặc .accdb) là bảng đã nối kết trong cơ sở dữ liệu đó, nó sẽ vẫn được nối kết sau khi bạn nhập nó. Có nghĩa là, nối kết được nhập, không phải bảng chính.

Nếu cơ sở dữ liệu bạn đang truy nhập vào yêu cầu mật khẩu, một hộp thoại xuất hiện khi bạn chạy macro. Nhập mật khẩu trong hộp thoại này.

Hành động ImportExportData là tương tự như các lệnh trên tab Dữ liệu ngoài , bên dưới nhập hoặc xuất. Bạn có thể dùng các lệnh này để chọn một nguồn dữ liệu, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu Access hoặc kiểu khác của cơ sở dữ liệu, bảng tính hoặc tệp văn bản. Nếu bạn chọn cơ sở dữ liệu, một hoặc nhiều hộp thoại xuất hiện trong đó bạn chọn loại đối tượng để nhập hoặc xuất (dành cho cơ sở dữ liệu Access), tên đối tượng, và các tùy chọn, tùy thuộc vào cơ sở dữ liệu bạn đang nhập từ hoặc xuất hoặc nối kết đến. Các đối số cho hành động ImportExportData phản ánh các tùy chọn trong các hộp thoại.

Nếu bạn muốn cung cấp thông tin chỉ mục cho một bảng được nối kết dBASE, đầu tiên nối kết bảng:

  1. Trên tab Dữ liệu Ngoài, trong nhóm Nhập, bấm Xem thêm.

  2. Bấm dBASE tệp.

  3. Trong hộp thoại Lấy dữ liệu ngoài , hãy nhập đường dẫn tệp dBASE trong hộp tên tệp .

  4. Bấm nối kết đến nguồn dữ liệu bằng cách tạo một bảng đã nối kết, rồi bấm OK.

  5. Xác định các chỉ mục trong hộp thoại cho lệnh này. Access lưu trữ thông tin chỉ mục trong một tệp thông tin đặc biệt (Inf.), nằm trong thư mục Microsoft Office.

  6. Bạn có thể rồi xóa bỏ nối kết đến bảng đã nối kết.

Lần sau bạn sử dụng hành động ImportExportData để nối kết này dBASE bảng, truy nhập sử dụng thông tin chỉ mục mà bạn đã xác định.

Lưu ý: Nếu bạn truy vấn hoặc lọc bảng được nối kết, truy vấn hoặc bộ lọc là chữ.

Để chạy hành động ImportExportData trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun, hãy dùng phương pháp TransferDatabase của đối tượng DoCmd .

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×