Hành động GoToPage Macro

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể sử dụng hành động macro GoToPage trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính để di chuyển tiêu điểm trong hoạt động biểu mẫu đến đầu tiên điều khiển trên một trang đã xác định. Bạn có thể sử dụng hành động này nếu bạn đã tạo một biểu mẫu với dấu ngắt trang có chứa nhóm thông tin liên quan. Ví dụ, bạn có thể có một biểu mẫu nhân viên với các thông tin cá nhân trên một trang, thông tin office trên một trang khác, và các thông tin bán hàng trên một trang thứ ba. Bạn có thể sử dụng hành động macro GoToPage để di chuyển đến trang mong muốn. Bạn cũng có thể trình bày nhiều trang thông tin trên một biểu mẫu bằng cách sử dụng điều khiển tab.

Lưu ý: Hành động macro GoToPage không sẵn dùng trong ứng dụng web Access.

Thiết đặt

Hành động macro GoToPage có các đối số sau đây.

Đối số hành động

Mô tả

Số trang

Số trang mà bạn muốn di chuyển tiêu điểm. Nhập số trang trong hộp Số trang . Đối số này là một đối số bắt buộc. Bạn có thể dùng các đối số phảixuống để hiển thị một phần của trang bạn muốn xem.

Phải

Vị trí ngang của vị trí trên trang, tính từ cạnh trái của cửa sổ chứa nó, được xuất hiện ở rìa trái của cửa sổ.

Xuống

Vị trí dọc của vị trí trên trang, tính từ cạnh trên của cửa sổ chứa nó, được xuất hiện ở cạnh trên của cửa sổ.

Lưu ý: Các đối số phảixuống được tính theo in-xơ hoặc xentimét, tùy thuộc vào thiết đặt vùng trong Pa-nen điều khiển Windows.

Chú thích

Bạn có thể sử dụng hành động macro này để chọn điều khiển đầu tiên (như định nghĩa theo biểu mẫu thứ tự tab) trên trang đã xác định. Sử dụng hành động macro GoToControl để di chuyển đến điều khiển cụ thể trên biểu mẫu.

Bạn có thể dùng Rightxuống đối số cho biểu mẫu trang lớn hơn cửa sổ Access . Dùng đối số Số trang để di chuyển đến trang mong muốn, và sau đó dùng các đối số phảixuống để hiển thị một phần của trang bạn muốn xem. Access Hiển thị một phần của trang có góc trên bên trái giá trị bù trừ khoảng cách đã xác định từ góc trên bên trái của trang.

Bạn không thể sử dụng hành động macro GoToPage trong trường hợp sau đây:

  • Để di chuyển tiêu điểm đến một trang trên một biểu mẫu ẩn.

  • Để di chuyển tiêu điểm từ một trang khác trong điều khiển tab.

Để chạy hành động macro GoToPage trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun, hãy dùng phương pháp GoToPage của đối tượng DoCmd .

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×