Hành động FindNextRecord Macro

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể sử dụng hành động macro FindNextRecord trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính để tìm kế tiếp bản ghi đáp ứng tiêu chí được xác định bởi hành động macro FindRecord trước hoặc giá trị trong hộp thoại Tìm và thay thế (trên vào trang đầu tab, hãy bấm Tìm). Bạn có thể sử dụng hành động FindNextRecord để tìm kiếm liên tục cho bản ghi. Ví dụ, bạn có thể di chuyển liền qua tất cả các bản ghi cho một khách hàng cụ thể.

Lưu ý: Hành động macro FindNextRecord đã được đổi tên từ FindNext FindNextRecord đầu trong Access 2010.

Lưu ý: Hành động macro FindNextRecord không sẵn dùng trong ứng dụng web Access.

Thiết đặt

Hành động FindNextRecord không có bất kỳ đối số. Hành động FindNextRecord tìm bản ghi kế tiếp đáp ứng các tiêu chí được đặt bằng hành động FindRecord hoặc trong hộp thoại Tìm và thay thế . Các đối số cho hành động FindRecord được chia sẻ với các tùy chọn trong hộp thoại Tìm và thay thế .

Để đặt các tiêu chí tìm kiếm, hãy dùng hành động FindRecord . Thông thường, bạn nhập một hành động FindRecord trong một macro và sau đó sử dụng hành động FindNextRecord để tìm bản ghi thành công đáp ứng các tiêu chí cùng.

Chú thích

Hành động này có hiệu ứng cùng làm bằng cách dùng nút Tìm kế tiếp trong hộp thoại Tìm và thay thế .

Lưu ý: Mặc dù hành động FindRecord tương ứng với lệnh tìm thấy trên tab trang đầu cho bảng, truy vấn và biểu mẫu, nó không tương ứng với lệnh Tìm trên menu sửa trong Cửa sổ mã. Bạn không thể sử dụng hành động FindRecord hoặc hành động FindNextRecord để tìm kiếm văn bản trong mô-đun.

Mẹo: Nếu bạn đã đặt đối số Chỉ trường hiện tại của hành động FindRecord, bạn có thể cần phải sử dụng hành động GoToControl để di chuyển tiêu điểmđiều khiển có chứa dữ liệu bạn đang tìm kiếm trước khi bạn dùng hành động FindNextRecord .

Nếu văn bản đã chọn hiện tại là giống như văn bản tìm kiếm ở thời gian thực hiện hành động macro FindNextRecord , tìm kiếm bắt đầu ngay lập tức sau vùng chọn, trong cùng một trường như lựa chọn, và trong cùng một bản ghi. Nếu không, tìm kiếm bắt đầu tại điểm đầu của bản ghi hiện thời. Điều này cho phép bạn tìm thấy nhiều phiên bản của cùng một tiêu chí tìm kiếm có thể xuất hiện trong một bản ghi.

Tuy nhiên, lưu ý rằng nếu bạn sử dụng một nút lệnh để chạy macro chứa hành động FindNextRecord , mẫu đầu tiên của các tiêu chí tìm kiếm sẽ được tìm thấy liên tục. Hành vi này xảy ra vì cách bấm vào nút lệnh loại bỏ tiêu điểm từ trường có chứa giá trị khớp. Hành động FindNextRecord rồi sẽ bắt đầu tìm kiếm từ bắt đầu của bản ghi. Để tránh vấn đề này, hãy chạy macro bằng cách dùng một phương pháp mà không thay đổi tiêu điểm, chẳng hạn như một nút thanh công cụ tùy chỉnh hoặc một tổ hợp phím đã xác định trong một macro AutoKeys macro. Ngoài ra, đặt tiêu điểm trong macro vào trường có chứa các tiêu chí tìm kiếm trước khi bạn thực hiện hành động FindNextRecord .

Hành vi cũng xảy ra nếu bạn sử dụng nút lệnh để chạy macro chứa hành động FindRecord có đối số Đầu tiên tìm đặt là không.

Để chạy hành động FindNextRecord trong Visual Basic cho ứng dụng mô-đun, hãy dùng phương pháp FindNext của đối tượng DoCmd .

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×