Hành động EMailDatabaseObject Macro

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể sử dụng hành động macro EMailDatabaseObject trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính để bao gồm các đã xác định truy nhập biểu dữ liệu, biểu mẫu, báo cáohoặc mô-đun trong thông điệp thư điện tử, nơi nó có thể xem và chuyển tiếp.

Lưu ý: Bắt đầu trong Access 2010, hành động macro SendObject đã được đổi tên để EMailDatabaseObject.

Lưu ý: Hành động này sẽ không được phép nếu cơ sở dữ liệu là không tin cậy.

Cài đặt

Hành động EMailDatabaseObject có các đối số sau đây.

Đối số hành động

Mô tả

Loại Đối tượng

Loại đối tượng để bao gồm trong thông điệp thư. Bấm bảng (cho một biểu dữ liệu bảng), truy vấn (cho một biểu dữ liệu truy vấn), biểu mẫu (cho một biểu mẫu hoặc biểu mẫu biểu dữ liệu), báo cáo, mô-đun, hoặc Trang truy nhập dữ liệu, Dạng xem máy chủ, Thủ tục lưu trữhoặc Hàm trong hộp Kiểu đối tượng trong phần Hành động đối số của cửa sổ thiết kế macro. Bạn không thể gửi một macro. Nếu bạn muốn đưa vào đối tượng hiện hoạt, chọn kiểu của nó với đối số này, nhưng để đối số Tên đối tượng trống.

Tên Đối tượng

Tên đối tượng để bao gồm trong thông điệp thư. Hộp Tên đối tượng Hiển thị tất cả đối tượng trong cơ sở dữ liệu của kiểu được chọn bởi đối số Kiểu đối tượng . Nếu bạn để trống đối số Kiểu đối tượngTên đối tượng , Access sẽ gửi thư cho ứng dụng thư mà không cần bất kỳ đối tượng cơ sở dữ liệu.

Nếu bạn chạy macro chứa hành động EMailDatabaseObject trong một cơ sở dữ liệu thư viện, Access sẽ tìm đối tượng có tên này đầu tiên trong cơ sở dữ liệu thư viện, sau đó trong cơ sở dữ liệu hiện tại.

Định dạng Đầu ra

Kiểu định dạng bạn muốn sử dụng cho đối tượng bao gồm. Danh sách định dạng bạn có thể chọn từ sẽ thay đổi tùy thuộc vào những gì bạn chọn cho đối số Kiểu đối tượng . Định dạng sẵn có thể bao gồm Excel 97 - Excel 2003 sổ làm việc (*.xls), Sổ làm việc nhị phân Excel (*.xlsb), Sổ làm việc Excel (*.xlsx), HTML (*.htm, * .html), Sổ làm việc Microsoft Excel 5.0/95 (*.xls), định dạng PDF (*. PDF), Có định dạng văn bản Fomat (*.rtf), Tệp văn bản (*.txt)hoặc Định dạng XPS (*.xps). trong hộp Định dạng đầu ra . Mô-đun có thể được gửi chỉ trong định dạng văn bản. Trang truy nhập dữ liệu chỉ có thể được gửi trong định dạng HTML. Nếu bạn để trống đối số này, Access sẽ nhắc bạn cho định dạng đầu ra.

Lưu ý: Nếu bạn đang dùng Access 2007, bạn có thể xuất sang định dạng tệp PDF hoặc XPS từ chỉ sau khi bạn cài đặt bổ trợ. Để biết thêm thông tin, hãy xem bật hỗ trợ các định dạng tệp khác, chẳng hạn như PDF và XPS.

Để

Người nhận thư có tên bạn muốn đưa vào dòng đến trong thông điệp thư. Nếu bạn để trống đối số này, Access sẽ nhắc bạn cho tên người nhận.

Phân tách tên người nhận mà bạn xác định trong đối số này (và trong các đối số CcBcc ) với dấu chấm phẩy (;) hoặc với danh sách dấu tách thiết trên tab số của hộp thoại Khu vực thiết đặt thuộc tính trong Microsoft Windows Pa-nen điều khiển. Nếu ứng dụng thư không thể xác định tên người nhận, không gửi thư và xuất hiện lỗi.

Cc

Người nhận thư có tên bạn muốn đặt trên dòng Cc ("gửi riêng sao") trong thông điệp thư. Nếu bạn để trống đối số này, dòng Cc trong thư thông báo là trống.

Bcc

Người nhận thư có tên bạn muốn đặt trên dòng Bcc ("khiếm thị gửi riêng sao") trong thông điệp thư. Nếu bạn để trống đối số này, dòng Bcc trong thư thông báo là trống.

Chủ đề

Chủ đề của thư. Văn bản này sẽ xuất hiện trên dòng chủ đề trong thông điệp thư. Nếu bạn để trống đối số này, dòng chủ đề trong thông điệp thư là trống.

Tin nhắn văn bản

Bất kỳ văn bản nào bạn muốn bao gồm trong thông báo ngoài đối tượng cơ sở dữ liệu. Văn bản này sẽ xuất hiện trong phần nội dung chính của thư, sau khi đối tượng. Nếu bạn để trống đối số này, không có văn bản bổ sung sẽ được đưa vào thư. Nếu bạn để các đối số Kiểu đối tượngTên đối tượng trống, bạn có thể dùng đối số này để gửi một thông điệp thư mà không cần một đối tượng cơ sở dữ liệu.

Sửa thông báo

Xác định xem thư có thể chỉnh sửa trước khi thư được gửi. Nếu bạn chọn , ứng dụng thư điện tử bắt đầu tự động, và thư có thể sửa. Nếu bạn chọn không, thư được gửi không có người dùng có cơ hội để sửa thông báo. Mặc định là .

Tệp Mẫu

Đường dẫn tệp cùng tên của tệp bạn muốn dùng làm mẫu cho tệp HTML. Tệp mẫu là một tệp có chứa thẻ HTML.

Chú thích

Đối tượng trong thông điệp thư có định dạng đã chọn đầu ra. Khi bạn bấm đúp vào đối tượng, phần mềm thích hợp bắt đầu với đối tượng mở.

Các quy tắc sau đây áp dụng khi bạn sử dụng hành động EMailDatabaseObject để bao gồm một đối tượng cơ sở dữ liệu trong một thư:

  • Bạn có thể gửi bảng, truy vấn và biểu dữ liệu biểu mẫu. Trong đối tượng bao gồm, tất cả các trường trong biểu dữ liệu trông như chúng làm việc trong Access, ngoại trừ các trường có chứa đối tượng OLE. Các cột cho các trường được bao gồm trong đối tượng, nhưng các trường là ô trống.

  • Đối với một điều khiển gắn kết với một trường có/không (một nút chuyển đổi, nút tùy chọnhoặc hộp kiểm), tệp xuất Hiển thị giá trị – 1 (Yes) hoặc 0 (không).

  • Đối với một hộp văn bản gắn kết với trường siêu kết nối, tệp xuất Hiển thị siêu kết nối đối với tất cả đầu ra định dạng ngoại trừ văn bản MS-DOS (trong trường hợp này, siêu kết nối được chỉ hiển thị như văn bản thường).

  • Nếu bạn gửi một biểu mẫu trong Dạng xem biểu mẫu, đối tượng bao gồm luôn chứa biểu mẫu Dạng xem biểu dữ liệu.

  • Nếu bạn gửi báo cáo, các điều khiển chỉ được bao gồm trong đối tượng là hộp văn bản và (trong một số trường hợp) nhãn. Tất cả các điều khiển khác sẽ bị bỏ qua. Đầu trang và chân trang thông tin cũng không được đưa vào. Ngoại lệ chỉ này là rằng khi bạn gửi báo cáo Excel định dạng, hộp văn bản trong chân trang nhóm có chứa một biểu thức với hàm Sum được bao gồm trong đối tượng. Không có quyền điều khiển khác trong đầu trang hoặc chân trang (và không có hàm tổng hợp không phải là tổng) sẽ được đưa vào đối tượng.

  • Báo cáo con được bao gồm trong đối tượng.

  • Khi bạn gửi một biểu dữ liệu, biểu mẫu hoặc trang truy nhập dữ liệu trong định dạng HTML, một .html tệp được tạo ra. Khi bạn gửi báo cáo trong định dạng HTML, một .html tệp được tạo cho từng trang trong báo cáo.

Để chạy hành động EMailDatabaseObject trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun, hãy dùng phương pháp SendObject của đối tượng DoCmd .

ảnh

Nối kết sau đây được cung cấp bởi Luke Chung. Luke là sáng lập và tổng thống FMS, Inc., một nhà cung cấp hàng đầu của cơ sở dữ liệu tùy chỉnh giải pháp và công cụ nhà phát triển.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×