Hành động CancelEvent Macro

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể sử dụng hành động CancelEvent để hủy bỏ sự kiện gây ra Access để chạy macro chứa hành động này. Tên macro là thiết đặt một thuộc tính sự kiện như BeforeUpdate, OnOpen, OnUnloadhoặc OnPrint.

Lưu ý: Hành động macro CancelEvent không sẵn dùng trong ứng dụng web Access.

Thiết đặt

Hành động CancelEvent không có bất kỳ đối số.

Chú thích

Trong một biểu mẫu, bạn thường dùng hành động CancelEvent trong macro xác thực với thuộc tính sự kiện BeforeUpdate . Khi một người dùng nhập dữ liệu trong một điều khiển hoặc bản ghi, Access sẽ chạy Maro trước khi thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. Nếu dữ liệu không thành công các điều kiện hợp lệ trong macro, hành động CancelEvent hủy quy trình cập nhật trước khi nó đã bắt đầu.

Mức độ thường xuyên, bạn sử dụng hành động này với hành động MsgBox để cho biết rằng dữ liệu không thành công các điều kiện hợp lệ và cung cấp các thông tin hữu ích về các loại dữ liệu phải được nhập.

Các sự kiện sau đây có thể hủy bằng hành động CancelEvent .

ApplyFilter

Bẩn

MouseDown

BeforeDelConfirm

Ra

NoData

BeforeInsert

Bộ lọc

Mở

BeforeUpdate

Định dạng

In

DblClick

Bấm phím

Lấy

Xóa bỏ


Lưu ý: Bạn có thể sử dụng hành động CancelEvent với sự kiện MouseDown chỉ để hủy sự kiện xảy ra khi bạn bấm chuột phải vào đối tượng.

Nếu thiết đặt thuộc tính của điều khiển OnDblClick sự kiện xác định một macro chứa hành động CancelEvent , hành động hủy sự kiện DblClick .

Đối với sự kiện mà có thể hủy, hành vi mặc định cho sự kiện (nghĩa là gì Access thường sẽ thực hiện khi sự kiện xảy ra) xuất hiện sau khi chạy macro cho sự kiện. Điều này cho phép bạn hủy bỏ hành vi mặc định. Ví dụ, khi bạn bấm đúp vào một từ điểm chèn bật trong một hộp văn bản, truy nhập thường sẽ chọn từ. Bạn có thể hủy bỏ hành vi mặc định này trong macro cho sự kiện DblClick và thực hiện một số hành động khác, chẳng hạn như mở biểu mẫu có chứa thông tin về dữ liệu trong hộp văn bản. Đối với sự kiện mà bạn không thể hủy, hành vi mặc định xuất hiện trước khi chạy macro.

Lưu ý: Nếu thuộc tính sự kiện OnUnload biểu mẫu xác định một macro thực hiện một hành động CancelEvent , bạn sẽ không thể để đóng biểu mẫu. Bạn cũng phải sửa điều kiện gây ra hành động CancelEvent được thực hiện hoặc mở macro và xóa bỏ hành động CancelEvent . Nếu biểu mẫu biểu mẫu mô thức là, bạn sẽ không thể mở macro.

Thực hiện hành động CancelEvent trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun, hãy dùng phương pháp CancelEvent của đối tượng DoCmd .

Ví dụ

Xác thực dữ liệu bằng cách dùng macro

Sau đây xác thực macro kiểm tra các mã bưu chính được nhập vào một biểu mẫu nhà cung cấp. Sử dụng StopMacro, MsgBox, CancelEventGoToControl hành động cho nó. Biểu thức có điều kiện kiểm tra các quốc gia/vùng và mã bưu chính đã nhập trong một bản ghi trên biểu mẫu. Nếu mã bưu chính không được định dạng đúng quốc gia/khu vực, macro sẽ hiển thị một hộp thông báo và hủy lưu bản ghi. Nó rồi trả về bạn vào điều khiển mã bưu điện, nơi bạn có thể sửa lỗi. Macro này sẽ được đính kèm đến thuộc tính BeforeUpdate của biểu mẫu nhà cung cấp.

Điều kiện

Hành động

Đối số: thiết đặt

Chú thích

IsNull([CountryRegion])

StopMacro

Nếu khu vực quốc gia là Null, mã bưu chính không thể xác thực.

[Khu vực quốc gia] Trong ("Pháp", "Ý", "Tiếng Tây Ban Nha") và Len ([mã bưu chính]) <> 5

MsgBox

Thông báo: Mã bưu chính phải là 5 ký tự.

Bíp:

Type: thông tin

Tiêu đề: Lỗi mã bưu chính

Nếu mã bưu chính không 5 ký tự, Hiển thị một thông báo.

...

CancelEvent

Hủy sự kiện.

GoToControl

Điều khiển tên: mã bưu chính

[Khu vực quốc gia] Trong ("nước Úc", "Singapore") và Len ([mã bưu chính]) <> 4

MsgBox

Thông báo: Mã bưu chính phải là 4 ký tự.

Bíp:

Type: thông tin

Tiêu đề: Lỗi mã bưu chính

Nếu mã bưu chính không có 4 ký tự, Hiển thị một thông báo.

...

CancelEvent

Hủy sự kiện.

GoToControl

Điều khiển tên: mã bưu chính

([Khu vực quốc gia] = "Canada") Và ([mã bưu chính] không thích "[A-Z] [0-9] [A-Z] [0-9][A-Z][0-9]")

MsgBox

Thông báo: Mã bưu chính là không hợp lệ. Ví dụ về mã Canada: H1J 1 c 3

Bíp:

Type: thông tin

Tiêu đề: Lỗi mã bưu chính

Nếu mã bưu chính không chính xác cho Canada, Hiển thị một thông báo. (Ví dụ về mã Canada: H1J 1 c 3)

...

CancelEvent

Hủy sự kiện.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×