Hành động ApplyFilter Macro

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể sử dụng hành động ApplyFilter để áp dụng một bộ lọc, một truy vấnhoặc một mệnh đề SQL nơi bảng, biểu mẫuhoặc báo cáo để hạn chế hoặc sắp xếp các bản ghi trong bảng hoặc các bản ghi từ bảng hoặc truy vấn của cơ sở biểu mẫu hoặc báo cáo. Báo cáo, bạn có thể sử dụng hành động này chỉ trong một macro được xác định bởi thuộc tính của báo cáo OnOpen sự kiện.

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng hành động này để áp dụng một mệnh đề SQL mà chỉ khi áp dụng bộ lọc máy chủ. Bộ lọc máy chủ không thể được áp dụng cho một thủ tục được lưu trữ nguồn bản ghi.

Lưu ý: Hành động macro ApplyFilter không sẵn dùng trong ứng dụng web Access.

Thiết đặt

Hành động ApplyFilter có các đối số sau đây.

Đối số hành động

Mô tả

Tên Bộ lọc

Tên của một bộ lọc hoặc truy vấn có giới hạn hoặc sắp xếp các bản ghi của bảng, biểu mẫu hoặc báo cáo. Bạn có thể nhập tên của một truy vấn hiện có hoặc bộ lọc đã được lưu dưới dạng một truy vấn trong hộp Tên bộ lọc trong phần Hành động đối số của ngăn bộ dựng Macro.

Lưu ý: Khi bạn đang dùng hành động này để áp dụng bộ lọc máy chủ, Tên bộ lọc đối số phải là trống.

Nơi điều kiện

Một hợp lệ SQL mà mệnh đề (không có từ vị trí) hoặc một biểu thức hạn chế các bản ghi của bảng, biểu mẫu hoặc báo cáo.

Lưu ý: Trong một biểu thức đối số Nơi điều kiện , ở bên trái của biểu thức thông thường chứa tên trường từ bảng hoặc truy vấn cơ sở cho biểu mẫu hoặc báo cáo. Ở bên phải của biểu thức thông thường chứa tiêu chí bạn muốn áp dụng cho trường này để hạn chế hoặc sắp xếp các bản ghi. Ví dụ, các tiêu chí có thể là tên của một điều khiển trên một biểu mẫu có chứa giá trị bạn muốn các bản ghi trong biểu mẫu đầu tiên để khớp với. Tên của điều khiển nên không đủ điều kiện, ví dụ:

Biểu mẫu! formname! controlname

Tên trường cần được đặt trong dấu ngoặc kép và chuỗi ký tự chuỗi sẽ được đặt trong dấu ngoặc đơn.

Độ dài tối đa của đối số Nơi điều kiện là 255 ký tự. Nếu bạn cần phải nhập một dài SQL mà mệnh đề, hãy dùng phương pháp ApplyFilter của đối tượng DoCmd trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun. Bạn có thể nhập SQL mà mệnh đề câu lệnh của tối đa 32,768 ký tự trong VBA.


Lưu ý: Bạn có thể dùng các đối số Tên bộ lọc nếu bạn đã có xác định một bộ lọc cung cấp dữ liệu thích hợp. Bạn có thể dùng các đối số Nơi điều kiện để nhập tiêu chí hạn trực tiếp. Nếu bạn dùng cả hai đối số, Access áp dụng mệnh đề WHERE để kết quả của bộ lọc. Bạn phải sử dụng một hoặc cả hai đối số.

Chú thích

Bạn có thể áp dụng một bộ lọc hoặc truy vấn cho một biểu mẫu trong Dạng xem biểu mẫu hoặc Dạng xem biểu dữ liệu.

Bộ lọc và điều kiện nơi bạn áp dụng trở nên thiết đặt thuộc tính của biểu mẫu hoặc báo cáo của bộ lọc hoặc ServerFilter .

Đối với bảng và biểu mẫu, hành động này là tương tự như cách bấm Áp dụng bộ lọc/sắp xếp hoặc Áp dụng bộ lọc máy chủ trên menu bản ghi . Lệnh menu áp dụng bộ lọc đã tạo gần đây nhất vào bảng hoặc biểu mẫu, trong khi hành động ApplyFilter áp dụng một bộ lọc đã chỉ định hoặc truy vấn.

Trong cơ sở dữ liệu Access, nếu bạn trỏ tới bộ lọc trên menu bản ghi và sau đó bấm Bộ lọc/sắp xếp nâng cao sau khi chạy hành động ApplyFilterCửa sổ Lọc/Sắp xếp Nâng cao Hiển thị các tiêu chí bộ lọc bạn đã chọn với hành động này.

Để loại bỏ bộ lọc và hiển thị tất cả các bản ghi cho bảng hoặc biểu mẫu trong cơ sở dữ liệu Access , bạn có thể sử dụng hành động ShowAllRecords hoặc lệnh Loại bỏ bộ lọc/sắp xếp trên menu bản ghi . Để loại bỏ bộ lọc trong một dự án truy nhập (.adp), bạn có thể trở lại cửa sổ Bộ lọc Máy chủ theo Biểu mẫu và loại bỏ tất cả các tiêu chí bộ lọc và sau đó bấm Áp dụng bộ lọc máy chủ trên menu bản ghi trên thanh công cụ, hoặc đặt thuộc tính ServerFilterByFormFalse (0).

Khi bạn lưu một bảng hoặc biểu mẫu, Access sẽ lưu mọi bộ lọc hiện đang được xác định trong đối tượng đó, nhưng sẽ không áp dụng bộ lọc tự động lần sau khi đối tượng được mở (mặc dù nó sẽ tự động áp dụng bất kỳ sắp xếp bạn áp dụng cho đối tượng trước khi lưu tài liệu). Nếu bạn muốn áp dụng bộ lọc tự động khi biểu mẫu đầu tiên được mở, hãy xác định một macro chứa hành động ApplyFilter hoặc một thủ tục sự kiện có chứa phương pháp ApplyFilter của đối tượng DoCmd là sự kiện OnOpen thiết đặt thuộc tính của biểu mẫu. Bạn cũng có thể áp dụng bộ lọc bằng cách sử dụng hành động OpenForm hoặc OpenReport hoặc các phương thức tương ứng của họ. Để áp dụng một bộ lọc tự động khi bảng được mở trước tiên, bạn có thể mở bảng bằng cách dùng macro chứa hành động OpenTable , theo sau là ngay lập tức ApplyFilter hành động.

Ví dụ

Áp dụng bộ lọc bằng cách sử dụng macro

Macro sau đây chứa một tập hợp các hành động, mỗi tình lọc bản ghi cho một biểu mẫu danh sách khách hàng điện thoại. Dùng các hành động ApplyFilter, ShowAllRecordsGoToControl cho nó. Nó cũng hiển thị sử dụng các điều kiện để xác định nút chuyển đổi trong một nhóm tùy chọn có được chọn trên biểu mẫu. Mỗi hành động hàng được liên kết với một nút chuyển đổi chọn bộ bản ghi bắt đầu bằng A, B, C, và nhiều hoặc tất cả bản ghi. Macro này sẽ được đính kèm đến sự kiện AfterUpdate CompanyNameFilter tùy chọn Nhóm.

Điều kiện

Hành động

Đối số: thiết đặt

Chú thích

[CompanyNameFilters] = 1

ApplyFilter

Nơi điều kiện: [CompanyName] chẳng hạn như "[AÀÁÂÃÄ] *"

Bộ lọc cho công ty tên bắt đầu bằng A, À, Á, Â, Ã hoặc Ä.

[CompanyNameFilters] = 2

ApplyFilter

Nơi điều kiện: [CompanyName] chẳng hạn như "B *"

Bộ lọc cho tên công ty bắt đầu với B.

[CompanyNameFilters] = 3

ApplyFilter

Nơi điều kiện: [CompanyName] chẳng hạn như "[CÇ] *"

Bộ lọc cho tên công ty bắt đầu với C hoặc Ç.

... Hành động hàng cho D qua Y có cùng định dạng dưới dạng A đến C...

[CompanyNameFilters] = 26

ApplyFilter

Nơi điều kiện: [CompanyName] chẳng hạn như "[ZÆØÅ] *"

Bộ lọc cho tên công ty bắt đầu với Z, Æ, Ø hoặc Å.

[CompanyNameFilters] = 27

ShowAllRecords

Hiển thị tất cả bản ghi.

[RecordsetClone]. [RecordCount] > 0

GoToControl

Điều khiển tên: CompanyName

Nếu bản ghi được trả về cho bức thư đã chọn, di chuyển tiêu điểm vào điều khiển CompanyName.


Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×