Hành động AddMenu vĩ mô

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bài viết này mô tả thao tác cơ bản của hành động macro AddMenu . Để được hướng dẫn từng bước để tạo tùy chỉnh menu và menu lối tắt, hãy xem bài viết tạo tùy chỉnh menu và menu lối tắt bằng cách dùng macro.

Lưu ý: Hành động macro AddMenu không sẵn dùng trong ứng dụng web Access.

Bạn có thể sử dụng hành động AddMenu để tạo:

  • Menu tùy chỉnh trên tab Bổ trợ của cụ thể biểu mẫu hoặc báo cáo.

  • Một tùy chỉnh menu lối tắt cho một biểu mẫu, báo cáo hoặc điều khiển. Menu lối tắt tùy chỉnh sẽ thay thế menu lối tắt dựng sẵn cho biểu mẫu, báo cáo hoặc điều khiển.

  • Một menu lối tắt chung. Menu lối tắt chung sẽ thay thế menu lối tắt dựng sẵn cho các trường trong bảng và biểu dữ liệu truy vấn, biểu mẫu và báo cáo, ngoại trừ nơi bạn đã thêm một menu lối tắt tùy chỉnh cho một biểu mẫu, báo cáo hoặc điều khiển.

Thiết đặt

Hành động AddMenu có các đối số sau đây.

Đối số hành động

Mô tả

Menu tên

Tên của menu, ví dụ, "Báo cáo lệnh" hoặc "Công cụ".

Để tạo một phím truy nhập để bạn có thể sử dụng bàn phím để chọn menu, hãy nhập dấu và (&) trước khi thư bạn muốn có phím truy nhập. Bức thư này sẽ được gạch dưới trong tên menu trên tab Bổ trợ .

Menu tên Macro

Tên nhóm macro có chứa macro cho các lệnh của menu. Đây là một đối số bắt buộc.

Lưu ý: Nếu bạn chạy macro chứa hành động AddMenu trong một cơ sở dữ liệu thư viện, Access tìm nhóm macro có tên này trong cơ sở dữ liệu hiện tại chỉ.

Thanh trạng thái văn bản

Văn bản để hiển thị trong thanh trạng thái khi menu được chọn. Đối số này được bỏ qua đối với menu lối tắt.

Ghi chú

Để chạy hành động AddMenu trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun, hãy dùng phương pháp AddMenu của đối tượng DoCmd . Bạn cũng có thể đặt thuộc tính thanh menu hoặc ShortcutMenuBar trong VBA để tạo một menu tùy chỉnh trên tab Bổ trợ hoặc đính kèm một menu lối tắt tùy chỉnh vào một biểu mẫu, báo cáo hoặc điều khiển. Bạn có thể đặt thuộc tính ShortcutMenuBar của đối tượng ứng dụng để tạo một menu lối tắt toàn cầu.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×