Hàm WeekdayName

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về một chuỗi biểu thị đã xác định ngày trong tuần.

Cú pháp

WeekdayName ( weekday [viết tắt ] [, firstdayofweek ] )

Cú pháp hàm WeekdayName có các đối số:

Tham đối

Mô tả

ngày trong tuần

Bắt buộc. Khi gán mã số cho ngày trong tuần. Các giá trị số mỗi ngày tùy thuộc vào thiết đặt thiết đặt firstdayofweek .

viết tắt

Tùy chọn. Giá trị boolean cho biết nếu tên ngày trong tuần hiện được viết tắt. Nếu bỏ qua, mặc định là False, điều này có nghĩa rằng weekday tên không được viết tắt.

firstdayofweek

Tùy chọn. Giá trị số biểu thị ngày đầu tiên của tuần. Hãy xem phần thiết đặt cho các giá trị.


Thiết đặt

Đối số firstdayofweek có thể có các giá trị sau đây:

Hằng số

Value

Mô tả

vbUseSystem

0

Sử dụng thiết đặt quốc gia ngôn ngữ hỗ trợ (NLS) API.

vbSunday

1

Chủ Nhật (mặc định)

vbMonday

2

Thứ Hai

vbTuesday

3

Thứ ba

vbWednesday

4

Thứ Tư

vbThursday

5

Thứ Năm

vbFriday

6

Thứ Sáu

vbSaturday

7

Thứ bảy


Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×