Hàm Weekday

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về một Biến_thể (Số_nguyên) chứa một số nguyên thể hiện ngày trong tuần.

Cú pháp

Weekday ( ngày [, firstdayofweek ] )

Cú pháp của hàm Weekday có các đối số:

Tham đối

Mô tả

Ngày

Bắt buộc. Biến thể, biểu thức số, biểu thức chuỗihoặc bất kỳ tổ hợp trong số này có thể đại diện cho một ngày. Nếu ngày chứa giá trị Null, giá trị Null được trả về.

firstdayofweek

Tùy chọn. Một hằng xác định ngày đầu tiên của tuần. Nếu không xác định, vbSunday được giả.


Thiết đặt

Đối số firstdayofweek có các thiết đặt này:

Hằng số

Giá trị

Mô tả

vbUseSystem

0

Sử dụng thiết đặt NLS API.

vbSunday

1

Chủ Nhật (mặc định)

vbMonday

2

Thứ Hai

vbTuesday

3

Thứ ba

vbWednesday

4

Thứ Tư

vbThursday

5

Thứ Năm

vbFriday

6

Thứ Sáu

vbSaturday

7

Thứ bảy


Trả về giá trị

Hàm Weekday có thể trả về bất kỳ các giá trị này:

Hằng số

Giá trị

Mô tả

vbSunday

1

Chủ nhật

vbMonday

2

Thứ Hai

vbTuesday

3

Thứ ba

vbWednesday

4

Thứ Tư

vbThursday

5

Thứ Năm

vbFriday

6

Thứ Sáu

vbSaturday

7

Thứ bảy


Chú thích

Nếu thiết đặt thuộc tính lịch Gregory, trả về số nguyên biểu thị Gregory ngày trong tuần cho đối số ngày. Nếu lịch Hijri, trả về số nguyên đại diện cho lịch Hijri ngày trong tuần cho đối số ngày. Đối với lịch Hijri ngày, đối số số là mọi biểu thức số có thể đại diện cho một ngày hoặc thời gian từ 1/1/100 (Gregory ngày 2 tháng 8 718) thông qua 4/3/9666 (Gregory 31 tháng 12, 9999).

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm Weekday để lấy ngày của tuần từ một ngày đã xác định.

Dim MyDate, MyWeekDay
MyDate = #February 12, 1969# ' Assign a date.
MyWeekDay = Weekday(MyDate)
' MyWeekDay contains 4 because
' MyDate represents a Wednesday.
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×