Hàm trung bình

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tính toán trung bình của một tập giá trị chứa trong một trường đã xác định trên một truy vấn.

Cú pháp

Trung bình ( expr )

Chỗ dành sẵn expr đại diện cho một biểu thức chuỗi xác định trường có chứa dữ liệu số bạn muốn dùng để tính trung bình hoặc biểu thức thực hiện một phép tính bằng cách dùng dữ liệu trong trường đó. Toán hạng trong expr có thể bao gồm tên của một trường bảng, hằng số hoặc một hàm (mà có thể là nội tại hoặc người dùng xác định nhưng không phải là một trong các SQL tổng hợp các hàm khác).

Chú thích

Giá trị trung bình được tính theo Trung bình là trung bình (tổng của các giá trị chia cho số lượng giá trị). Bạn có thể sử dụng Trung bình, ví dụ, để tính toán trung bình cước phí chi phí.

Hàm Trung bình không bao gồm bất kỳ trường giá trị Null trong phép tính.

Bạn có thể dùng Trung bình trong một biểu thức truy vấn và trong thuộc tính SQL của một đối tượng QueryDef hoặc khi tạo một đối tượng tập bản ghi dựa trên một truy vấn SQL.Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×