Hàm TimeValue

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về một Biến_thể (Ngày) chứa một giá trị thời gian.

Cú pháp

TimeValue ( thời gian )

Yêu cầu thời giantham đối thông thường là một biểu thức chuỗi đại diện cho một thời gian từ 0:00:00 (12:00:00 sa) đến 23:59:59 (11:59:59 ch), bao gồm. Tuy nhiên, lần cũng có thể là bất kỳ biểu thức đại diện cho một thời gian trong phạm vi đó. Nếu thời gian có chứa giá trị Null, giá trị Null được trả về.

Chú thích

Bạn có thể nhập hợp lệ thời gian bằng cách dùng một đồng hồ 12 giờ hoặc 24 giờ. Ví dụ, "2:24PM""14:24" là cả hai đối số hợp lệ thời gian .

Nếu titôi đối số chứa thông tin ngày, TimeValue không trả về nó. Tuy nhiên, nếu thời gian bao gồm thông tin ngày không hợp lệ, lỗi xảy ra.

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm TimeValue để chuyển đổi một chuỗi thành thời gian. Bạn cũng có thể sử dụng chuỗi ký tự ngày để trực tiếp gán một thời gian cho một biến số biến thể hoặc ngày , ví dụ, MyTime = # 4:35:17 ch #.

Dim MyTime
MyTime = TimeValue("4:35:17 PM") ' Return a time.
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×