Hàm Thông tin (tham khảo)

Để biết thông tin chi tiết về một hàm, hãy bấm vào tên hàm đó ở cột đầu tiên.

Lưu ý: Các đánh dấu phiên bản chỉ rõ phiên bản Excel mà hàm được ra mắt. Những hàm này không khả dụng trong các phiên bản trước đó. Ví dụ: đánh dấu phiên bản 2013 cho biết rằng hàm này có khả dụng trong Excel 2013 và tất cả các phiên bản mới hơn.

Hàm

Mô tả

Hàm CELL

Trả về các thông tin về định dạng, vị trí hoặc nội dung của một ô

Lưu ý: Hàm này không khả dụng trong Excel Online.

Hàm ERROR.TYPE

Trả về một số tương ứng với một loại lỗi

Hàm INFO

Trả về thông tin về môi trường hoạt động hiện tại

Lưu ý: Hàm này không khả dụng trong Excel Online.

Hàm ISBLANK

Trả về TRUE nếu giá trị trống

Hàm ISERR

Trả về TRUE nếu giá trị là bất kỳ lỗi nào ngoại trừ #N/A

Hàm ISERROR

Trả về TRUE nếu giá trị là bất kỳ lỗi nào

Hàm ISEVEN

Trả về TRUE nếu số là số chẵn

Hàm ISFORMULA
Excel 2013

Trả về TRUE nếu có một tham chiếu đến một ô có chứa một công thức

Hàm ISLOGICAL

Trả về TRUE nếu giá trị là một giá trị lô-gic

Hàm ISNA

Trả về TRUE nếu giá trị là một giá trị lỗi #N/A

Hàm ISNONTEXT

Trả về TRUE nếu giá trị không phải là văn bản

Hàm ISNUMBER

Trả về TRUE nếu giá trị là một số

Hàm ISODD

Trả về TRUE nếu số là số lẻ

Hàm ISREF

Trả về TRUE nếu giá trị là một tham chiếu

Hàm ISTEXT

Trả về TRUE nếu giá trị là văn bản

Hàm N

Trả về một giá trị được chuyển đổi thành một số

Hàm NA

Trả về giá trị lỗi #N/A

Hàm SHEET
Excel 2013

Trả về số trang tính của trang tính được tham chiếu

Hàm SHEETS
Excel 2013

Trả về số lượng các trang trong một tham chiếu

Hàm TYPE

Trả về một số biểu thị loại dữ liệu của một giá trị

Quan trọng: Kết quả được tính toán của công thức và một số hàm trang tính Excel có thể hơi khác biệt giữa máy tính chạy Windows sử dụng kiến trúc x86 hoặc x86-64 và máy tính chạy Windows RT sử dụng kiến trúc ARM. Tìm hiểu thêm về sự khác biệt.

Xem Thêm

Hàm Excel (theo thể loại)

Hàm Excel (bảng chữ cái)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×