Hàm Sum

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về tổng của một tập giá trị chứa trong một trường đã xác định trên một truy vấn.

Cú pháp

Sum ( expr )

Chỗ dành sẵn expr đại diện cho một biểu thức chuỗi xác định trường có chứa dữ liệu số bạn muốn thêm hoặc biểu thức thực hiện một phép tính bằng cách dùng dữ liệu trong trường đó. Toán hạng trong expr có thể bao gồm tên của một trường bảng, hằng số hoặc một hàm (mà có thể là nội tại hoặc người dùng xác định nhưng không phải là một trong các SQL tổng hợp các hàm khác).

Chú thích

Hàm Sum cộng tổng các giá trị trong một trường. Ví dụ, bạn có thể sử dụng hàm Sum để xác định tổng chi phí chi phí cước phí.

Hàm Sum bỏ qua bản ghi có chứa Null trường. Ví dụ sau đây cho thấy cách bạn có thể tính toán tổng tích của các trường UnitPrice và Quantity:

SELECT Sum(UnitPrice * Quantity) AS [Total Revenue]
FROM [Order Details];

Bạn có thể sử dụng hàm Sum trong một biểu thức truy vấn. Bạn cũng có thể sử dụng biểu thức này trong thuộc tính SQL của một QueryDef đối tượng hoặc khi tạo một tập bản ghi dựa trên một truy vấn SQL.Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×