Hàm Str

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về một Biến_thể (Chuỗi) đại diện một con số.

Cú pháp

Str ( số )

Yêu cầu sốtham đối là một dài chứa bất hợp lệ biểu thức số.

Chú thích

Khi số được chuyển thành chuỗi, dấu cách đứng đầu luôn được dành riêng cho dấu của số. Nếu số là số dương, trả về chuỗi chứa dấu cách đứng đầu và dấu cộng được ngụ ý.

Sử dụng chức năng định dạng để chuyển đổi giá trị số bạn muốn định dạng là ngày, thời gian hoặc tiền tệ hoặc trong các định dạng xác định người dùng khác. Không giống như Str, hàm định dạng không bao gồm dấu cách đứng trước dấu của số.

Lưu ý: Hàm Str nhận ra chỉ dấu chấm (.) dưới dạng một dấu thập phân hợp lệ. Khi dấu tách thập phân khác nhau có thể được sử dụng (ví dụ, trong ứng dụng quốc tế), sử dụng CStr để chuyển đổi một số thành một chuỗi.

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm Str để trả về một chuỗi đại diện của một số. Khi một số được chuyển đổi thành một chuỗi, dấu cách đứng đầu luôn là dành cho đăng.

Dim MyString
MyString = Str(459) ' Returns " 459".
MyString = Str(-459.65) ' Returns "-459.65".
MyString = Str(459.001) ' Returns " 459.001".
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×