Hàm SINGLE

Hàm SINGLE trả về một giá trị duy nhất sử dụng lô-gic có tên là giao điểm ẩn. SINGLE có thể trả về một giá trị, một dải ô duy nhất hoặc lỗi. 

Khi tham đối được cung cấp là một dải ô, SINGLE sẽ trả về ô tại giao điểm của hàng hoặc cột của ô công thức. Khi không có giao điểm hoặc nhiều ô nằm trong giao điểm thì SINGLE sẽ trả về lỗi #VALUE!.

Khi tham đối được cung cấp là một mảng, SINGLE sẽ trả về mục đầu tiên (Hàng 1, Cột 1).

Trong các ví dụ dưới đây, SINGLE được cung cấp một dải ô và trả về các giá trị tương ứng trong D5 và C1. 

Giao điểm dọc

Giao điểm ngang

Ví dụ về hàm SINGLE với =SINGLE(D1:D10)

Ví dụ về hàm SINGLE với =SINGLE(A1:E1)

Lưu ý: 24/09/2018: Hàm SINGLE là một trong số các tính năng beta và hiện chỉ sẵn dùng với một phần Người dùng nội bộ Office tại thời điểm này. Chúng tôi sẽ tiếp tục tối ưu hóa các tính năng này trong vài tháng tới. Khi đã sẵn sàng, chúng tôi sẽ phát hành các tính năng này cho tất cả Người dùng nội bộ Office và người đăng ký Office 365.

Cú pháp

=SINGLE(giá trị)

Đối số

Mô tả

giá trị

Bắt buộc

Giá trị để đánh giá bằng cách sử dụng giao điểm ẩn

Lưu ý: 

  • Hàm SINGLE chủ yếu được cung cấp cho tính tương hợp về sau với các công thức giao điểm ẩn trong các phiên bản cũ hơn của Excel.

  • Phiên bản mới nhất của Excel for Office 365 sử dụng các mảng động. Với phiên bản này, Excel không còn lặng lẽ trả về giao điểm ẩn cho công thức của bạn. Thay vào đó, Excel sẽ đưa ra hàm SINGLE tại nơi phát hiện ra giao điểm ẩn. Thay đổi này đã được thực hiện để đơn giản hóa công thức và cải thiện tính dễ đọc.

  • Excel cung cấp hỗ trợ có giới hạn cho mảng động giữa các sổ làm việc và kịch bản này chỉ được hỗ trợ khi cả hai sổ làm việc đều đang mở. Nếu bạn đóng sổ làm việc nguồn thì mọi công thức mảng động được liên kết sẽ trả về lỗi #REF! khi được làm mới.

  • Bạn có thể tải xuống sổ làm việc với các ví dụ về hàm SINGLE.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Hàm FILTER

Hàm RANDARRAY

Hàm SEQUENCE

Hàm SORT

Hàm SORTBY

Hàm UNIQUE

Lỗi #SPILL! trong Excel

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×