Hàm Shell

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Lưu ý: Hàm, phương pháp, đối tượng hoặc thuộc tính được mô tả trong chủ đề này bị vô hiệu hóa nếu dịch vụ biểu thức Microsoft Jet đang chạy ở chế độ hộp cát, ngăn không cho đánh giá biểu thức không an toàn tiềm ẩn. Để biết thêm thông tin về chế độ hộp cát, tìm kiếm "chế độ hộp cát" trong trợ giúp.

Chạy một chương trình tệp thực thi và trả về một biến thể (kép) biểu thị ID nhiệm vụ của chương trình nếu thành công, nếu không, nó trả về 0.

Cú pháp

Shell ( tên đường dẫn [, windowstyle ] )

Cú pháp hàm Shell có các đối số:

Tham đối

Mô tả

tên đường dẫn

Bắt buộc. Biến thể (Chuỗi). Tên của chương trình thực hiện và bất kỳ bắt buộc đối số hoặc khóa chuyển dòng lệnh ; có thể bao gồm các thư mục hoặc thư mục và ổ đĩa. Trên máy Macintosh, bạn có thể dùng hàm MacID để xác định một ứng dụng chữ ký thay vì tên của nó. Ví dụ sau đây sử dụng chữ ký cho Microsoft Word: Shell MacID("MSWD")

windowstyle

Tùy chọn. Biến thể (Số nguyên) tương ứng với kiểu cửa sổ mà chương trình có thể chạy. Nếu windowstyle được bỏ qua, chương trình được bắt đầu thu nhỏ có tiêu điểm. Trên máy Macintosh (hệ thống 7.0 hoặc mới hơn), windowstyle chỉ sẽ quyết định hay không ứng dụng có tiêu điểm khi nó đang chạy.


Windowstyle có tên là đối số có các giá trị này:

Hằng số

Value

Mô tả

vbHide

0

Cửa sổ bị ẩn và tiêu điểm được chuyển đến cửa sổ ẩn. Hằng số vbHide là không áp dụng trên nền tảng Macintosh.

vbNormalFocus

1

Cửa sổ có tiêu điểm và được khôi phục kích cỡ và vị trí ban đầu của nó.

vbMinimizedFocus

2

Cửa sổ được hiển thị dưới dạng biểu tượng với tiêu điểm.

vbMaximizedFocus

3

Cửa sổ được phóng to với tiêu điểm.

vbNormalNoFocus

4

Cửa sổ được khôi phục kích cỡ và vị trí gần đây nhất của nó. Cửa sổ hiện hoạt vẫn hoạt động.

vbMinimizedNoFocus

6

Cửa sổ được hiển thị dưới dạng biểu tượng. Cửa sổ hiện hoạt vẫn hoạt động.


Chú thích

Nếu hàm Shell thành công thực hiện tệp đã đặt tên, nó trả về ID nhiệm vụ của chương trình bắt đầu. ID nhiệm vụ là một số duy nhất để nhận dạng chương trình đang chạy. Nếu hàm Shell không thể khởi động chương trình đã đặt tên, lỗi xảy ra.

Trên Macintosh, vbNormalFocus, vbMinimizedFocusvbMaximizedFocus tất cả nơi ứng dụng hiện ở mặt trước; vbHide, vbNoFocus, vbMinimizeFocus tất cả đặt ứng dụng ở nền.

Lưu ý: Theo mặc định, hàm Shell chạy chương trình khác không đồng bộ. Này có nghĩa là một chương trình bắt đầu với Shell không có thể hoàn tất việc thực hiện trước khi câu lệnh theo dõi hàm Shell được thực hiện.

Ví dụ

Lưu ý: Ví dụ dưới đây minh họa sử dụng hàm này trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Nhà phát triển tham chiếu trong danh sách thả xuống bên cạnh Tìm kiếm và nhập một hoặc nhiều thuật ngữ trong hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm Shell để chạy một ứng dụng được xác định bởi người dùng. Trên máy MacIntosh, tên ổ đĩa mặc định là "HD" và các phần của tên đường dẫn được phân tách bằng dấu hai chấm thay vì dấu chéo ngược. Tương tự, bạn sẽ xác định Macintosh thư mục thay vì \Windows.

' Specifying 1 as the second argument 
' opens the application in normal size and
' gives it the focus.
Dim RetVal
' Run Calculator.
RetVal = Shell("C:\WINDOWS\CALC.EXE", 1)

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×