Hàm RGB

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về một dài đại diện cho giá trị màu RGB.

Cú pháp

RGB ( màu đỏ, màu xanh lá cây, xanh )

Cú pháp hàm RGB có các đối số:

Tham đối

Mô tả

màu đỏ

Bắt buộc. Biến thể (Số nguyên). Số trong phạm vi 0 – 255, bao gồm, đại diện cho cấu phần màu đỏ của màu.

màu xanh lục

Bắt buộc. Biến thể (Số nguyên). Số trong phạm vi 0 – 255, bao gồm, đại diện cho cấu phần màu lục của màu.

màu xanh lam

Bắt buộc. Biến thể (Số nguyên). Số trong phạm vi 0 – 255, bao gồm, đại diện cho cấu phần màu lam của màu.


Chú thích

Phương pháp ứng dụng và thuộc tính chấp nhận đặc tính màu mong muốn đặc tính đó là một số biểu thị một RGB màu giá trị. Giá trị màu RGB xác định cường độ tương đối của màu đỏ, màu lục và lam gây ra một màu cụ thể được hiển thị.

Giá trị cho bất kỳ tham đối để RGB vượt quá 255 được giả định là 255.

Bảng sau đây liệt kê một số màu tiêu chuẩn và các giá trị màu đỏ, màu lục và lam chúng bao gồm:

Màu

Giá trị màu đỏ

Giá trị màu xanh lá cây

Giá trị màu xanh lam

Đen

0

0

0

Lam

0

0

255

Lục

0

255

0

Lục lam

0

255

255

Đỏ

255

0

0

Đỏ tươi

255

0

255

Màu vàng

255

255

0

Trắng

255

255

255


Giá trị màu RGB trả về hàm này là không tương thích với những người dùng cho hệ điều hành Macintosh. Họ có thể được dùng trong ngữ cảnh của ứng dụng Microsoft dành cho Macintosh, nhưng không nên dùng khi liên lạc màu thay đổi trực tiếp vào hệ điều hành Macintosh.

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này hiển thị cách sử dụng hàm RGB để trả về một số nguyên biểu thị một giá trị màu RGB . Dùng này có các phương pháp ứng dụng và các thuộc tính chấp nhận một màu đặc tả. Đối tượng MyObject và thuộc tính của nó được sử dụng hình minh họa chỉ cho mục đích. Nếu MyObject không tồn tại, hoặc nếu nó không có một thuộc tính màu , lỗi xảy ra.

Dim RED, I, RGBValue, MyObject
' Return the value for Red.
Red = RGB(255, 0, 0)
' Initialize offset.
I = 75
RGBValue = RGB(I, 64 + I, 128 + I)
' Same as RGB(75, 139, 203).
' Set the Color property of MyObject to Red.
MyObject.Color = RGB(255, 0, 0)
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×