Hàm RANDARRAY

Hàm RANDARRAY trả về một mảng các số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến 1.

Trong ví dụ sau, chúng tôi đã tạo một mảng cao 5 hàng và rộng 3 cột. RANDARRAY khác hàm RAND ở chỗ RAND không trả về mảng nên sẽ cần sao chép RAND vào toàn bộ dải ô.

Hàm RANDARRAY với mảng 5 x 3: =RANDARRAY(5;3)

Lưu ý: 24/09/2018: Hàm RANDARRAY là một trong số các tính năng beta và hiện chỉ sẵn dùng với một phần Người dùng nội bộ Office tại thời điểm này. Chúng tôi sẽ tiếp tục tối ưu hóa các tính năng này trong vài tháng tới. Khi đã sẵn sàng, chúng tôi sẽ phát hành các tính năng này cho tất cả Người dùng nội bộ Office và người đăng ký Office 365.

=RANDARRAY([hàng],[cột])

Đối số

Mô tả

[hàng]

Tùy chọn

Số hàng được trả về

[cột]

Tùy chọn

Số cột được trả về

Lưu ý: 

  • Nếu bạn không nhập tham đối hàng hoặc cột, RANDARRAY sẽ trả về một giá trị duy nhất trong khoảng từ 0 đến 1.

  • Mảng có thể được hiểu là một hàng giá trị, một cột giá trị hoặc là sự kết hợp của các hàng và cột giá trị. Trong ví dụ ở trên, mảng cho công thức RANDARRAY của chúng tôi là dải ô D1:F5.

  • Hàm RANDARRAY sẽ trả về một mảng, mảng này sẽ tràn nếu đó là kết quả cuối cùng của công thức. Điều này có nghĩa là Excel sẽ tự động tạo dải ô mảng có kích cỡ phù hợp khi bạn nhấn ENTER. Nếu dữ liệu hỗ trợ của bạn nằm trong bảng Excel thì mảng sẽ tự động chỉnh cỡ khi bạn thêm hoặc loại bỏ dữ liệu khỏi dải ô mảng, nếu bạn đang sử dụng tham chiếu có cấu trúc. Để biết thêm chi tiết, hãy xem bài viết này về hành vi mảng bị tràn.

  • Excel có hỗ trợ giới hạn cho mảng động giữa các sổ làm việc và kịch bản này chỉ được hỗ trợ khi cả hai sổ làm việc đang mở. Nếu bạn đóng sổ làm việc nguồn thì mọi công thức mảng động được liên kết sẽ trả về lỗi #REF! khi được làm mới.

  • Bạn có thể tải xuống sổ làm việc với các ví dụ về hàm RANDARRAY.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Hàm FILTER

Hàm SEQUENCE

Hàm SINGLE

Hàm SORT

Hàm SORTBY

Hàm UNIQUE

Lỗi #SPILL! trong Excel

Các mảng động và hành vi mảng bị tràn

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×