Hàm RANDARRAY

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Hàm RANDARRAY trả về một mảng số ngẫu nhiên giữa 0 và 1.

Trong ví dụ sau đây, chúng tôi đã tạo một mảng có chiều cao theo 3 cột rộng 5 hàng. RANDARRAY này khác với hàm RAND trong đó RAND không trả về một mảng, vì vậy RAND nào cần được sao chép toàn bộ phạm vi.

Hàm RANDARRAY với một mảng 5 x 3: =RANDARRAY(5,3)

Lưu ý: Ngày 24 tháng 9 2018: Bộ RANDARRAY hàm là một vài beta tính năng và hiện chỉ sẵn dùng cho một phần của Người trong Office tại thời điểm này. Chúng tôi sẽ tiếp tục để tối ưu hóa các tính năng này qua một số tháng tiếp theo. Khi họ sẵn sàng, chúng tôi sẽ phát hành chúng cho tất cả người trong Office và người đăng ký Office 365.

=RANDARRAY([rows],[columns])

Đối số

Mô tả

[hàng]

Tùy chọn

Số hàng được trả về

[cột]

Tùy chọn

Số cột được trả về

Lưu ý: 

  • Nếu bạn không nhập một đối số hàng hoặc cột, RANDARRAY sẽ trả về một giá trị duy nhất giữa 0 và 1.

  • Mảng có thể được dùng như một hàng của giá trị, một cột giá trị, hoặc kết hợp các hàng và cột của các giá trị. Trong ví dụ ở trên, mảng cho công thức của chúng tôi RANDARRAY là phạm vi D1:F5.

  • Hàm RANDARRAY sẽ trả về một mảng sẽ tràn nếu nó là kết quả cuối cùng của một công thức. Điều này có nghĩa là rằng Excel sẽ tự động tạo phạm vi mảng có kích cỡ phù hợp khi bạn nhấn ENTER. Nếu dữ liệu của bạn hỗ trợ trong bảng Excel, rồi mảng sẽ tự động đổi kích cỡ khi bạn thêm hoặc loại bỏ dữ liệu từ phạm vi mảng của bạn nếu bạn đang sử dụng tham chiếu có cấu trúc. Để biết thêm chi tiết, hãy xem bài viết này trên đổ hành vi mảng.

  • Excel có hỗ trợ giới hạn cho mảng động giữa các sổ làm việc và kịch bản này chỉ được hỗ trợ khi cả hai sổ làm việc đang mở. Nếu bạn đóng sổ làm việc nguồn thì mọi công thức mảng động được liên kết sẽ trả về lỗi #REF! khi được làm mới.

  • Bạn có thể tải xuống sổ làm việc với RANDARRAY hàm ví dụ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Hàm FILTER

Trình tự hàm

Hàm duy nhất

LOẠI hàm

Hàm SORTBY

Hàm duy nhất

#SPILL! lỗi trong Excel

Mảng linh động và hành vi đổ mảng

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×