Hàm QBColor

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về một dài đại diện cho mã màu RGB tương ứng với số đã xác định màu.

Cú pháp

QBColor ( màu )

Yêu cầu màutham đối là số nguyên trong phạm vi 0-15.

Thiết đặt

Đối số màu có các thiết đặt này:

Số

Màu

Số

Màu

0

Đen

8

Xám

1

Lam

9

Màu lam nhạt

2

Lục

10

Ánh sáng màu xanh lục

3

Lục lam

11

Ánh sáng lục lam

4

Đỏ

12

Đỏ nhạt

5

Đỏ tươi

13

Đỏ tươi sáng

6

Màu vàng

14

Ánh sáng màu vàng

7

Trắng

15

Trắng tươi sáng


Chú thích

Đối số màu đại diện cho giá trị màu được dùng bởi các phiên bản trước của cơ bản (chẳng hạn như Microsoft Visual Basic cho MS-DOS và biên soạn cơ bản). Bắt đầu với byte nhỏ nhất có nghĩa, trả về giá trị xác định các màu đỏ, màu lục và lam giá trị được dùng để đặt màu phù hợp trong hệ thống RGB dùng Visual Basic cho ứng dụng.

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm QBColor để thay đổi thuộc tính màu nền của biểu mẫu chuyển qua trong như MyForm màu biểu thị bằng ColorCode. QBColor chấp nhận giá trị số nguyên giữa 0 và 15.

Sub ChangeBackColor (ColorCode As Integer, _
MyForm As Form)
MyForm.BackColor = QBColor(ColorCode)
End Sub
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×