Hàm MonthName

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về một chuỗi cho biết tháng đã xác định.

Cú pháp

MonthName ( tháng [viết tắt ] )

Cú pháp hàm MonthName có các đối số:

Tham đối

Mô tả

Tháng

Bắt buộc. Chỉ định số của tháng. Ví dụ: Tháng một là 1, tháng hai là 2, v.v..

viết tắt

Tùy chọn. Giá trị boolean cho biết nếu tên tháng hiện được viết tắt. Nếu bỏ qua, mặc định là False, điều này có nghĩa rằng tên tháng không được viết tắt.


Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×