Hàm month

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về một biến thể (số nguyên) xác định một số nguyên từ 1 đến 12, bao gồm, biểu thị tháng của năm.

Cú pháp

Tháng ( ngày )

Yêu cầu ngàytham đối là bất kỳ biến thể, biểu thức số, biểu thức chuỗihoặc bất kỳ tổ hợp trong số này có thể đại diện cho một ngày. Nếu ngày chứa giá trị Null, giá trị Null được trả về.

Lưu ý: Nếu thiết đặt thuộc tính lịch Gregory, trả về số nguyên biểu thị Gregory ngày trong tuần cho đối số ngày. Nếu lịch Hijri, trả về số nguyên đại diện cho lịch Hijri ngày trong tuần cho đối số ngày. Đối với lịch Hijri ngày, đối số số là mọi biểu thức số có thể đại diện cho một ngày hoặc thời gian từ 1/1/100 (Gregory thg 8 2, 718) thông qua 4/3/9666 (Gregory 31 tháng 12, 9999).

Ví dụ

Lưu ý: Ví dụ dưới đây minh họa sử dụng hàm này trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Nhà phát triển tham chiếu trong danh sách thả xuống bên cạnh Tìm kiếm và nhập một hoặc nhiều thuật ngữ trong hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm Month để có được tháng từ một ngày đã xác định. Trong môi trường phát triển, ngày ký sẽ được hiển thị tóm ngày định dạng bằng cách dùng các thiết đặt bản địa của mã của bạn.

Dim MyDate, MyMonth
MyDate = #February 12, 1969# ' Assign a date.
MyMonth = Month(MyDate) ' MyMonth contains 2.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×