Hàm MacID

Được sử dụng trên máy Macintosh để chuyển đổi hằng 4 ký tự thành một giá trị mà Dir, Kill, ShellAppActivate có thể sử dụng.

Cú pháp

MacID ( hằng )

Tham đối hằng bắt buộc gồm 4 ký tự được dùng để xác định loại tài nguyên, loại tệp, chữ ký ứng dụng hoặc Sự kiện của Apple, ví dụ: TEXT, OBIN, "XLS5" đối với tệp Excel ("XLS8" đối vwois Excel 97), Microsoft Word sử dụng "W6BN" ("W8BN" đối với Word 97), v.v..

Chú ý

MacID được sử dụng với DirKill để chỉ định loại tệp Macintosh. Vì Macintosh không hỗ trợ *? dưới dạng ký tự đại diện nên bạn có thể dùng một hằng bốn ký tự thay vào đó để xác định các nhóm của tệp. Ví dụ: câu lệnh sau đây trả về các tệp loại TEXT từ thư mục hiện tại:

Dir("SomePath", MacID("TEXT"))

MacID được sử dụng với ShellAppActivate để chỉ định một ứng dụng bằng chữ ký duy nhất của ứng dụng.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×