Hàm mảng mới

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Chúng tôi đã thêm sáu hàm động mảng mới tự động tràn kết quả vào nhiều ô.

  • Các hàm FILTER cho phép bạn lọc bằng cách dùng công thức — yêu cầu phổ biến từ khách hàng của chúng tôi.

  • Sắp xếp hàm cho phép bạn sắp xếp một phạm vi hoặc mảng.

  • Cho phép SORTBY hàm bạn sắp xếp dựa trên một phạm vi tương ứng hoặc mảng.

  • Duy nhất hàm trả về một danh sách riêng biệt của các giá trị mà không cần bất kỳ dữ liệu trùng lặp.

  • Trình tự hàm tạo ra một chuỗi các số qua nhiều ô.

  • Hàm RANDARRAY tạo số ngẫu nhiên qua nhiều ô.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×