Hàm log

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về một giá trị kiểu Đúp xác định lô-ga-rít tự nhiên của một số.

Cú pháp

Nhật ký ( số )

Yêu cầu sốtham đối là một đúp hoặc bất hợp lệ biểu thức số lớn hơn 0.

Chú thích

-Ga-Rit tự nhiên là thuật toán cho cơ số e. hằnge là xấp xỉ 2.718282.

Bạn có thể tính toán cơ sở -n logarithms cho bất kỳ số x bằng cách chia-ga-Rit tự nhiên của x bằng-ga-Rit tự nhiên của n như sau:

Đăng nhậpn(x) = Nhật ký(x) / Nhật ký(n)

Ví dụ sau đây minh họa một tùy chỉnh chức năngn toán cơ số-10 logarithms:

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Static Function Log10(X)
Log10 = Log(X) / Log(10#)
End Function

Ví dụ

Ví dụ này dùng hàm Log để trả về-ga-Rit tự nhiên của một số.

Dim MyAngle, MyLog
' Define angle in radians.
MyAngle = 1.3
' Calculate inverse hyperbolic sine.
MyLog = Log(MyAngle + Sqr(MyAngle * MyAngle + 1))
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×