Hàm LEFT

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Hàm LEFT trả về một hoặc nhiều ký tự đầu tiên trong một chuỗi, dựa vào số ký tự mà bạn chỉ định.

Cú pháp

Bên TRÁI (văn bản,số ký tự)

Văn bản    là chuỗi văn bản chứa ký tự bạn muốn trích xuất.

Số ký tự    xác định số lượng ký tự bạn muốn hàm LEFT trích xuất. Num_chars phải lớn hơn hoặc bằng không. Nếu num_chars lớn hơn độ dài của văn bản, hàm LEFT trả về tất cả văn bản. Nếu số ký tự được bỏ qua, nó được giả định là 1.

Ví dụ

Col1

Biểu mẫu Ula

Mô tả (Kết quả)

Giá bán

=LEFT([Col1],4)

Bốn ký tự đầu tiên trong chuỗi (bán)

Thụy Điển

=LEFT([Col1])

Các ký tự đầu tiên trong chuỗi (Chủ Nhật)

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×