Hàm LCase

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về một Chuỗi đã chuyển đổi sang chữ thường

Cú pháp

Hàm ( chuỗi )

Yêu cầu chuỗitham đối là bất hợp lệ biểu thức chuỗi. Nếu chuỗi chứa giá trị Null, giá trị Null được trả về.

Chú thích

Chỉ chữ hoa chữ cái được chuyển đổi sang chữ thường; Tất cả các chữ cái và ký tự nonletter giữ nguyên không đổi.

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm LCase để quay lại phiên bản chữ thường của một chuỗi.

Dim UpperCase, LowerCase
Uppercase = "Hello World 1234" ' String to convert.
Lowercase = Lcase(UpperCase) ' Returns "hello world 1234"
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×